Inlägg under » mars, 2009 «

fre
6
mar
2009
fredag, 06 mars, 2009 | Skriven av:

Vår moderate finansminsiter talar med dubbla tungor. Han rasar över chefernas bonusar men höjer i samma veva ersättningarna för statliga chefer. Bolag som sköter våra pensioner gör miljardförlust och höjer samtidigt höga chefers ersättningar.

SEB tar bort VD:s bonus men höjer samtidigt lönen.

Det finns stor girighet. De som har hög lön och skyhöga ersättningar vill sänka anställdas löner eftersom det är svåra tider. Dock inte så svåra att de kan ge sig själva höga lönelyft.
Samma mönster som tidigare VD ger styrelsen bra ersättningar och styrelsen ger sedan VD hög lön.

Tänk om de välavlönade cheferna tog sitt ansvar och visade ledarskap genom att minska i deras löner och ersättningar. Då skulle man kunna göra många insatser för att rädda många jobb och öka företagens konkurrenskraft.

Men som vanligt mycke vill ha mer!

Träffar: 11

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar
tor
5
mar
2009
torsdag, 05 mars, 2009 | Skriven av:

EU säger nej till att tvinga de länder som är motståndare till genmodifierad majs att godkänna den för odling. Sveriges regering var en av de få som ville tvinga på gengrödor på de kritiska länderna.

Ministerrådet, bestående av EU-ländernas miljöministrar, beslöt i eftermiddag med 2/3 majoritet att låta de länder som inte vill tillåta odling av genmodifierad majs få behålla sitt förbud.

– Mycket glädjande och det känns skönt att den svenska regeringen fick bita i gräset med sin GMO-vänliga linje, säger Tina Ehn, ledamot av riksdagens jordbruksutkott (mp).

Den svenska regeringen var tillsammans med de finska, holländska och engelska de enda som ville tvinga på gengrödan på de GMO-kritiska länderna i EU.

majsGenmajsen är en långdragen stridsfråga inom EU. Österrike, Ungern, Frankrike och Grekland har vägrat tillåta odling av en genmodifierad majs från Monsanto som heter Mon 810. EU-kommissionen lade fram ett förslag som innebar att länderna skulle tvingas rätta in sig i ledet och omröstningen har just ägt rum.

För att stjälpa kommissionens förslag krävs 2/3 majoritet från miljöministrarna och det nådde man.

-Det här kan tjäna som inspiration för kommuner och regioner att utropa sig som GMO-fria zoner, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet de Gröna. Det är tragiskt att svenska regeringen arbetar emot ett jordbruk fritt från genmodifierade organismer. Men genom att utropa GMO-fria zoner, vilket EU tidigare uttalat sig för, kan människor lokalt försvara ett rent jordbruk och en ren miljö.

Träffar: 4

ons
4
mar
2009
onsdag, 04 mars, 2009 | Skriven av:

bild-18I dag var det Ungdomsting. Temat var “Vakna – Ett ifrågasättande storting”.
Det var en presentation av “Creative Lund” som är ett projekt på Vipan som innebär att två medieklasser från vårterminen 2009 blir “mikrobankirer” via en Internettjänst.
Grunden för mikrolånen är:

• det är små lån
• lånen ges oftast till kvinnor
• hög återbetalning
• lånen ges med låg säkerhet

Idén kommer från fredspristagaren Mohammad Yunus.

Som vanligt var det gruppdiskussioner på Ungdomstinget och dessa handlade om skolan och media.

På torsdag kommer ett ärende upp på kommunstyrelsen som handlar om Ungdomstinget.
Det är ett förslag om att göra Ungdomstinget till ett remissorgan för frågor som rör ungdomar.
Tanken är god men det kan bli ett problem med att Ungdomstinget styrs av dessa remisser och att den sprudlande och kreativa miljön på Ungdomstingen förstörs.
Det kan också bli ett problem om Ungdomstinget inte svarar så tas detta som om att allt är OK. Man lyfter ansvaret för att beakta barn- och ungdomsperspektivet över på barn- och ungdomar. Därigenom smiter politikerna undan.

Bästa sättet att ta hänsyn till olika grupper är att ha en dialog. Man måste lyssna och förklara. Detta ska göras på ett tidigt stadium inte precis innan man ska klubba beslutet.

Genom att bli remissinstans kan man dessutom fås illusionen att man kan bestämma. Besluten måste ligga på de folkvalda men man ska ge medborgarna insyn i ärendena så att det kan reagera.

Därför är det viktigt för barn- och ungdomar men även för alla andra att kommunen ser till att ärenden finns lättillgängliga. I dessa tider är det självklart att man ska kunna hitta ärenden och beslutunderlag på kommunens hemsida. Där är vi ännu inte.

Alliansens förslag är ett rakt avslag. Det mest självklara vore att remittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för att fråga vad Ungdomstinget tycker i frågan, vilket miljöpartiet kommer att yrka på mötet.

Träffar: 5

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

Trots att många företag har stora ekonomiska problem ökar cheferna sina löner. När facket vill sänka sina löner vill Volvos ledning öka sina ersättningar.

Hur kan Volvos ledning rättfärdiga detta?
Det är dessutom en otroligt dålig timing, mitt i värsta lågkonjunktur med ökande antal varsel.

Att facket är villiga att sänka sina löner är bra men tyvärr är detta ingen garanti att de inte blir av med sina jobb. Detta är tyvärr ett ansvartagande som kan straffa sig.

Problemen ökar ju större företagen blir. Avståndet mellan de anställda och högsta ledningen ökar. När ekonomiska problem uppstår slår man samman företag och cheferna ökar sina ersättningar samtidigt som antalet anställda som blir utan jobb ökar.

Annars vore det bra om alla gick ner i arbetstid så att så många som möjligt kunde behålla sina jobb. Det skulle också kunna påverka jämställdheten på ett positivt sätt. Barnfamiljer skulle få mer tid med sina familjer. Fler män skulle kunna få mer tid för familjen vilket alla skulle tjäna på. Vi behöver mer tid för oss själva och barnen behöver mer tid med sina föräldrar.

Dela på jobben och lev mer!

Träffar: 10

tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “EU-kampanj för lika lön”

Kvinnor i EU får i snitt 17,4 procent mindre i lönekuvertet i män. Det är inte acceptabelt, anser EU-kommissionen som nu lanserar en kampanj för att råda bot på problemet.

Sedan 1975 är det förbjudet för arbetsgivare inom EU att diskriminiera i lön på grund av kön. Men ändå skiljer idag 17,4 procent i lön till männens fördel. Sämst ser läget ut i Estland, medan Sverige hamnar runt EU-snittet.

Det behövs krafttag för att ändra detta. Det är pinsamt och oacceptabelt att det inte hänt mera på 24 år. Men det är inte bara lönen som är problem. Det är det allmänna synsättet. Fortfarande är det kvinnor som tar mest ansvar för hemmet och som tar ut den mesta föräldraledigheten.

Att Sverige bara hamnar runt EU-snittet är ännu mera pinsamt.

Lika lön för lika arbete, är slagordet för EU-kampanjen som inleds på den internationella kvinnodagen, 8 mars, i år. Meningen är att informationen om löneskillnader ska bli bättre. Alla parter på arbetsmarknaden ska engageras: arbetsgivare, fackföreningar, nationella myndigheter och individer.

Det är bara att man jobbar på alla nivåer och alla aktörer men det behövs nog mer än bara information. Informationen om löneskillnader har funnits hur länge som helst. Vem är det som är okunnig om löneskillnaderna

En jämställdhetsrapport som EU-kommissionen lade fram på tisdagen visar också att andelen kvinnor som förvärvsarbetar fortfarande är markant lägre än andelen män, 58,3 procent jämfört med 72,5 procent. Kvinnor arbetar också oftare deltid och fler av dem jobbar i låglönebranscher än män. Det trots att 59 procent av alla nyutexaminerade från universitet är kvinnor.

Dessutom dominerar män fortfarande när det gäller höga poster i den europeiska politiken och den ekonomiska världen. Samtliga EU:s 27 centralbanker leds av män och 90 procent av styrelsemedlemmarna i europeiska storbolag är män. I politiken är det något mer jämlikt. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter är 25 procent i snitt.

Män och kvinnor ska ges lika möjligheter men ska inte för den sakens skull bli lika som bär i alla avseenden. Men att inte använda sig av kvinnliga synsättet det är ett stort resusrslöseri.

Träffar: 41

Kategori: jämställdhet  | 3 kommentarer
mån
2
mar
2009
måndag, 02 mars, 2009 | Skriven av:

olika_varde_bildspelKorta nyheter om arbetsmarknaden och jämställdheten.

18% av styrelseledamöterna i Sverige är kvinnor
89 av 231 företag analyserade av Folksams Jämställdhetsindex har ingen representation av kvinnor. 31 bolag har 20% ig representation, 4 bolag har lika många kvinnor som män i styrelsen och endast ett bolag har fler kvinnor än män 60/40.
SIS ägarservice styrelser och revisorer i Sveriges börsföretag 2008-2009

Italien, Grekland och Spanien mer jämställda?
Om jämställdheten mäts i pengar så är inte Sverige bäst. I Italien, Grekland och Spanien är löneklyftan mellan män och kvinnor mindre jämfört med Sverige. EU:s arbetslivsbyrå, Eurofound, konstaterar i en rapport att kvinnor tjänar sämre än män i alla EU:s 27 länder. Löneklyftan har sedan år 2001 minskat men är fortfarande i genomsnitt på 14,1 %. Slovakien är sämst 26,9%, därefter Portugal 25,4% Estland 25,3% Tjeckien, Tyskland. Sverige kommer på 21 plats med en löneskillnad på 20%. (Eurofound)

Fler män än kvinnor blir av med jobbet
Nu stiger arbetslösheten snabbt, och allra snabbast för männen, det visar Arbetsförmedlingens siffror. På ett år har antalet arbetslösa män ökat med 21.000 att jämföra med 5.000 kvinnor, en spegel av att krisen ännu inte nått offentliga sektorn. Av 188.000 arbetslösa var 38.000 ungdomar mellan 18-24 år.

Utlandsfödda tjejer har sämst chans att få jobb, var tredje saknar jobb.
När ungdomsarbetslösheten växer är det fler unga tjejer än killar som går utan jobb. Ca 28% av alla står utanför arbetsmarknaden enligt LO:s beräkningar. Bland Utrikes födda tjejer är 34,9% arbetslösa att jämföra med inrikes födda killar 17,5%. (LO tidningen nr 1)

Jämställdhet ökar barnafödandet
Jämställda hem och arbetsplatser gynnar fertiliteten. När männen tar sin del av barnen och hushållsarbetet ökar barnafödandet. I en studie som gjorts vid Dartmouth högskolan i USA visar forskaren James Feyrer att barnafödandet i de industrialiserade länderna där männen tar ett större ansvar i hemmet ökar barnafödandet. Samhällen verkar omorientera sig utifrån kvinnornas yrkesarbete. En annan faktor som har betydelse för barnafödandet är familjepolitiken. Offentliga satsningar verkar löna sig. Enligt rapporten ligger Sverige i topp som kvinnovänligt. (LO- tidningen nr 2)

Läs mer!

Träffar: 5

Kategori: jämställdhet  | En kommentar
sön
1
mar
2009
söndag, 01 mars, 2009 | Skriven av:

vintergack_mars_2009I dag blev det ett kolonibesök trots att det var ganska så kallt. Snödroppar och vintergäck blommade för fullt och det fanns gröna små blad lite här och var. Våren är på G men SDS skriver att våren redan är här. Rent teoretiskt alltså, det känns i alla fall inte så. Det blev inte så mycket trädgårdsarbete utfört pga av det gråkalla vädret. Solen syntes knappt, men nästa vecka då blir det nog soligt väder och då blir det trädgårdsarbete.
Eller?

I dag blev det pizza till middag, men inte vilken pizza som helt utan en helvegan pizza, köpt på en pizzeria. Helvegan pizza som är hemmalagad är ju inte så konstigt. Det var en pizza med vegansk mozarella, Astrid och apornas veganska chorizo och redwoods veganska pepperoni. Pizzan köpte vi på pizzerian Algarve i Kirseberg. Den smakade väldigt gott. Jag har länge undrat varför det inte görs några veganpizzor på pizzeriorna. På ett sätt är det bra för det är ju inte alltid så nyttigt med pizza och skulle det finnas överallt så kanske man skulle falla för frestelsen att köpa pizza lite för ofta. Men någon gång då och då är ju OK.

Träffar: 6