Inlägg den 31 januari 2009

lör
31
jan
2009
lördag, 31 januari, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Nytt samarbete: Så förbättras avfallshanteringen i Sverige”

Ett framgångsrikt samarbete mellan producenter och kommuner har lett till sju konkreta åtgärder som kommer att förbättra avfallshanteringen i hela Sverige.
Sveriges Kommuner och Landsting, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, Avfall Sverige och Svensk Glasåtervinning har tagit sig an uppgiften att lösa problemen i avfallshanteringen. Idag presenterades förslagen de kommit överens om så här långt.
• Etablera 200 nya återvinningsstationer samt ytterligare 200 om det skulle behövas.
• Fler återvinningsstationer i områden med hög säsongsbelastning.
• Att orter med året runt öppna livsmedelsbutiker bör ha återvinningsstation.
• Samlokalisera återvinningsstationer och återvinningscentraler.
• Löpande utvärdera servicenivån.
• Motverka nedskräpning vid återvinningsstationerna.
• Stärka informationsarbetet och satsa på gemensam kommunikation med medborgarna.

Det låter “lite bra”. Det behövs verkligen fler återvinningsstationer runt om landet. Bra också att man anpassar “insamlandet” till belastningen.
Tyvärr har inte antalet förpackningar och typer av förpackningar minskat speciellt mycket. Fortfarande finns det för många olika “plastsorter”, många omärkta.

Man borde se över det s.k. producentansvaret så att det kostnaden inte bara överförs på konsumenten på olika räkningar. Dels betalar vi för själva förpackningen och sedan måste vi betala för att bli av med förpackningen.

Det blir bara fler och fler fraktioner. Nu måste det till även en fraktion som tar hand om lågenergilampor som innehåller kvicksilver. Jag bor i en bostadsrätt där vi har haft källsortering i flera fraktioner sedan lång tid tillbaka. Vi har även behållare för glödöampor, lysrör och lågenrergilampor. Tyvärr är det inte alla som har det. Är det då långt till en återvinningscentral är det stor risk att en lågenergilampa följer med hushållssoporna.

Det finns ingen tydlig märkning på lamporna som påvisar allvaret i hur man ska hantera en söndrig lågenergilampa.

Träffar: 0

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar