Inlägg den 14 januari 2009

ons
14
jan
2009
onsdag, 14 januari, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver “Sifferlek i regeringens skogsskydd”

Nu kan målet för skydd av gammelskogar uppnås genom ett avtal med Sveaskog, meddelade miljöminister Andreas Carlgren i september. Men skogarna i avtalet var frivilligt skyddade redan tidigare. Nu fyller de upp länsstyrelsernas arealmål så att annan värdefull skog riskerar att avverkas.

Det börjar bli bråttom att nå det statliga miljömålet om att 320 000 hektar skog ska bli naturreservat före 2010. Därför lanserade Andreas Carlgren en snabb och billig lösning:

Statliga skogsbolaget Sveaskog låter Naturvårdsverket bilda naturreservat på 70 000 hektar, utan att ta något betalt.
Sveaskog skulle ha skyddat den här marken helt oavsett avtalet, som så kallade frivilliga avsättningar. De aktuella områdena ingår i de 20 procent som Sveaskog har avsatt för naturvård sedan tidigare, bekräftar Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist.

Så visar alliansen flagg igen. Det verkar vara viktigast att visa resultat på pappret än i verkligheten.

Det viktiga är ju inte bara att visa på bra siffror utan att skydda värdefull natur.

Träffar: 0

Kategori: miljö, natur  | Skriv en kommentar