Inlägg den 30 november 2008

sön
30
nov
2008
söndag, 30 november, 2008 | Skriven av:

I dag var det den 30:e november och det var återigen demonstrationer och motdemonstrationer. Hela denna konfrontation gjordes möjlig pga av hitresande nationalister, motdemonstranter och poliser.

Jag anser yttrandefriheten är en grundbult i en demokrati. Därför hur illa jag än tycker om de värderingar som nationalisterna har så har de rätt att demonstrera. Motdemonstranterna har också rätt att uttrycka vad de tycker om detta.

Men ingen har rätt att missbruka detta och ta till våld eller utsätta andra människor för fara.

Jag var ute på stan för att besöka ABC som hade en visning av bl.a. ekologiska kläder. Tyvärr hittade jag inga kläder som passade. De hade ett par skor gjorda av syntetmaterial. De var jättesköna men jag behöver inga skor just nu så det får bli senare.
Efter ABC gick vi en runda på stan, vi gick mot Clemenstorget.
Där möttes vi av poliser, polisbilar och motdemonstranter. Det var mycket folk, många var som vi “bara ute på stan”.

Bitvis var stämningen spänd. Motdemonstranterna var då stoppade utanför Lunds centralstation och där uppstod en konfrontation mellan demonstranter och polis. Helt onödigt och oförsvarbart. Turligt nog skadades ingen.

Jag vet inte hur polisen agerade innan detta hände men under den tid jag var på plats så tycker jag att polisen agerande var lugnt och behärskat. Polisen var väldigt tilllåtande och gav motdemonstranterna tillfälle att uttrycka vad de tyckte om nationalisterna. Bitvis kändes det som att en explosion var nära men precis då ingrep polisen och ökade avståndet mellan grupperna. Lugnt och stillsamt.

De flög flaskor och “facklor” från både nationalister och motdemonstranter.

Detta är jättetrist att den 30:e november ska förstöras av dessa sammandrabbningar. Jag gick hem när nationalisterna gick mot Monumentet och stannade till vid scenen på Clemenstorget, som Lunds kommun hade riggat upp. Lyssnade en stund på lite cajunmusik. Då var det knappt någon som lyssande tyvärr. Hur det gick sedan vet jag inte, scenerna skulle vara igång fram till 22.

Vad kan man göra åt detta?

Att inskränkas yttrandefriheten är utesluten. Det bästa vore att motdemonstranterna slutade hjälpa nationalisterna att få uppmärksamhet. Dessutom ger man nationalisterna onödiga offerrollspoäng. Om man nu måste demonstrera samma dag gör det utan att tillgripa våld och utsätta andra människor för fara.

Sedan måste vi ta diskussionen med alla de oliktänkande som finns. Oavsett fråga och olikhet.

Träffar: 6

Kategori: demokrati  | Skriv en kommentar
sön
30
nov
2008
söndag, 30 november, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Lagändring öppnar för intrång i Nationalstadsparken”

“”Regeringen presenterade en lagrådsremiss om förändringar i Miljöbalken. Tillägget i lagen medför att det blir möjligt att göra tillfälliga intrång eller tillfällig skada i Nationalstadsparken.
Bakgrunden till lagändringen är Vägverkets bygge av Norra Länken i Stockholm. 1997 beslutade Regeringsrätten att det inte var okej med intrång i parken, och en ny detaljplan togs fram där vägtunneln skulle byggas underifrån och därmed inte skada träd och gräsytor i parken.

Men i början av i år flaggade Vägverket för att kostnaderna för bygget skenade i väg. De bad därför om ett tillskott i kassan, eller en ändring av Nationalstadsparkslagen som skulle göra det lagligt att använda andra, billigare metoder för tunnelbygget. I stället för att bygga tunneln underifrån skulle de bygga den från markytan; schakta bort jord, gjuta en betongtunnel och därefter återställa området.

Nu går regeringen alltså Vägverket till mötes. I lagrådsremissen föreslås ett tillägg till den nuvarande lagtexten. Tillfälligt intrång eller tillfällig skada i en nationalstadspark tillåts om ”åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse.”, samt att ”parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.””

Ännu en gång går alliansregeringen miljöförstörarnas väg istället för miljöns väg. Det är allvarligt att justera miljöbalken i efterhand för att det ska passa exploatering av ett skyddat område.

Men jag är inte förvånad. Detta är ännu ett bevis för att alliansregeringen inte tar vare sig miljö- eller klimatproblemen på allvar.

Träffar: 8

sön
30
nov
2008
söndag, 30 november, 2008 | Skriven av:

BLT skriver : ”2010 sätts spaden i marken”

“Infrastrukturminister Åsa Torstensson lovade byggstart av upprustningen av Emmabodabanan
Diskussionerna om Emmabodabanans vara eller icke vara är över.
Det har gått 20 år med brutna löften om satsningar, ständiga hot om nedläggning, och otaliga räddningsaktioner.
“Men nu är det klart. Emmabodabanan rustas upp 2010.””

Hittills finns bara 50 miljoner avsatta så det saknas bara “750 miljoner”. Alliansen har inte visat så stort intresse tidigare för infrastrukturinvesteringar när det gäller järnväg. Frågan är om de menar allvar eller om detta bara är ett försök att återfå “väljarnas förtroende”?

Bra om man satsar på att rusta upp Emmabodabanan eftersom den är en viktig länk både för persontrafik men även för godstrafik.

Om man stoppar “förbifart Stockholm” får man ju en hel del miljoner över.

Träffar: 9

sön
30
nov
2008
söndag, 30 november, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Virvelkraft ger el i svag ström”
“Vattenströmmar som bara rör sig i så låga hastigheter som 2 knop per timme kan alstra el i virvelkraftverk. Idén testas nu i en vattentank, men ska provas i en flod inom kort.

Principen bygger på att virvlar skapas kring cylindriska föremål när gas eller vätskor passerar. Virvlarna uppstår ömsom på ena, ömsom på andra sidan föremålet, och kraften som uppstår vinkelrätt mot cylindern vill sätta denna i rörelse.

Hittills har ingenjörerna mest fått kämpa med avigsidan av detta fenomen, som hotar att förstöra plattformsben på offshoreanläggningar, hamnstrukturer men även broar. Ett känt exempel är hur vibrationer som orsakats av luftvirvlar fick Tacoma Narrows Bridge att kollapsa inför kamerorna 1940.


Enligt Bernitsas beräkningar skulle energibehovet för 15 miljarder människor kunna täckas om bara 0,1 procent av världshavens energi togs tillvara.” För att lösa framtidens energibehov behövs många “energikällor”. Eftersom jordklotet innehåller så mycket vatten är detta ett intressant försök.

Många bäckar små …

Träffar: 6