Inlägg den 04 november 2008

tis
4
nov
2008
tisdag, 04 november, 2008 | Skriven av:

I dag arrangerade Miljöpartiet ett rundabordssamtal kring kollektivtrafik. Det blev intressanta diskussioner hur man ska kunna ställa om transportsystem mot ett klimatvänligare system.
I Lund har det diskuterats “Lundalänk” i många många år.
Just nu fungerar Lundalänken enbart med bussar. Ska man fullt ut utnyttja Lundalänken krävs att man byter bussar mot spårvagn.
Det som saknas är statens del i finansieringen. Nu gäller det att samla alla rikdagsledamöter från Lund och agera så att staten tar sin del i det ekonomiska ansvaret.
Just nu ökar kollektivtrafiken och biltrafiken minskar något. Att biltrafiken minskar är förknippat med de ökande bränslepriserna. Just nu har oljepriserna sjunkit vilket kommer att öka biltrafiken.

En årgärd som skulle minska biltrafiken är att ta bort alla gratis P-platser som finns på våra arbetsplatser. Det är en dold subvention av biltrafiken.
Märkligt är också att det fortfarade ges mest forskningspengar till vägtrafik.

Det gäller att inter bara göra varje resa mer klimatvänlig utan vi måste även minska antalet transporter. För att göra detta krävs många åtgärder när vi bygger våra samhällen.

Läs mer!

Träffar: 9