Inlägg den 24 oktober 2008

fre
24
okt
2008
fredag, 24 oktober, 2008 | Skriven av:

I Nya MiljöAktuellt kan man läsa : “Regeringen smyger med genmodifierade grödor”

“Regeringen har närmast smygintroducerat en ny svensk linje när det gäller genmodifierade grödor. Det är en politik som saknar både folkligt stöd och vetenskaplig grund, enligt miljöpartisterna Tina Ehn och Gunvor G Ericson.
Det finns fortfarande de som hoppas att genetiskt modifierade grödor kan vara en lösning på några av världens stora problem – hunger, fattigdom och klimatförändringar. International Assessment of Agriculture Science and Technology for Development (IAASTD) har i en omfattande vetenskaplig rapport visat att så är inte fallet. Det är ett faktum som gör den svenska regeringens positiva inställning till genmodifierade grödor (gmo-grödor) obegriplig.

Gmo-frågan är högaktuell. Tidigare regeringar har tillåtit försöksodlingar. Den nuvarande regeringen har öppnat för en övergång till kommersiell odling och drivit på EU för att acceptera gmo i större skala. Jordbruksministern Eskil Erlandsson har inte bara ändrat Sveriges utan också centerpartiets hållning. Det är förstås inget regeringen har basunerat ut i presskonferenser med de fyra partiledarna, utan det liknar närmast en smygintroducering.

Gmo-grödorna har utvecklats för det kemiberoende jordbruket. Mer än 99 procent av gmo-arealen i världen är grödor med resistens mot ogräsbekämpningsmedel eller grödor som själva producerar bekämpningsmedel mot insekter.”

Att GMO är kopplat med bekämpningsmedel är extra allvarligt. Potatis som är den gröda som besprutas mest. det har nu visat sig att bladmöglet blir antibiotikaresistent. Vad ska man då ta till?

Det är fortfarande mycket som vi inte vet om GMO. Vilka effekter får det på lång sikt?

Dessutom är besprutningen något som belastar vår miljö.

När alliansen är så på hugget med att svenskarna ska avlyssnas så är det märkligt att man agerar med så liten öppenhet i GMO-frågan. GMO är en fråga där försiktighetsprincipen borde gälla både för miljön, konsumenterna och bönderna.

Träffar: 9