Inlägg den 01 oktober 2008

ons
1
okt
2008
onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

I dag var det Ungdomsting. Temat var “K(ung) i Lund” dvs ungas möjligheter att påverka. Först var det som vanligt det formella mötet där man beslutade att bifalla ett antal motioner som kommit in till ungdomstinget. Motionenerna handlade bl.a. inköp av ljudutrustning och kurser för att utveckla scenarbete.

Efter det formella mötet pratade Karin Back om “Ungas rättigheter”.
De var lite Barnkonvention, lite elevråd, lite medborgarförslag …
Det var en bra uppmaning till Ungdomstinget att förstå sina rättigheter.
Rättigheter som inte ens alla vuxna tar sig men det är en annan fråga.

Intressant när det gäller Barnkonventionen så har alla världens länder utom 2 ratificerat denna.
Vilka två har inte?
Jo USA och Somalia.

Sista punkten var diskussion i smågrupper:
a) Ungas rättigheter
b) Integritetsproblem och FRA lagen
c) Massmedias påverkan
d) Stadsparken
e) Lund i framtiden (bostad, arbete & kultur)

och så förstås lite gruppredovisning.

SÅ LITE REKLAM!


Under tre dagar, 1-3 oktober, kommer ungdomstinget att bjuda på gratis fika och berätta för alla nyfikna om ungdomstinget på wickmanska. Syftet är, förutom att vi ska ha roligt tillsammans, att informera Lunds unga om ungdomstinget och våra verksamheter och få unga att möta politiker och aktiva i Lunds ungdomsting.

Mer info!

Träffar: 5

ons
1
okt
2008
onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Inga snabbtåg i regeringens transportsatsning”

“Transporter Regeringen satsar 417 miljarder kronor på transporter mellan år 2010 och 2021. 136 miljarder ska gå till drift och underhåll av vägar och medfinansiering av enskilda vägar. 64 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll av järnvägar. Resterade belopp, 217 miljarder, går i huvudsak till investeringar.”

Alliansen satsar 417 miljarder varav merparten går till vägar. Det som hade behövts hade varit en kraftig satsning på spårburen trafik. En omställning från väg till järnväg. För att kunna minska klimatbelastningen. Med alliansens förslag kommer koldioxidutsläppen öka.

Dessutom har alliansen tagit bort de femtioprocentiga statsbidragen till länstrafikens inköp av tåg. Vilket kommer att påverka länstrafikens investeringar mycket negativt.

Summering av propositionens fyra största brister:

1) Satsningen på höghastighetsbanor skjuts på en oviss framtid. Därmed läggs ytterligare kanske ett årtionde till de årtionden som redan gått utan en sådan satsning. Det skapar en extra flaskhals i morgondagens transportsystem när utrymmet på banorna blir för litet för de behov som kommer att uppstå med klimatarbetet.

2) Regeringen vill spendera 25 miljarder på en motorväg som för mer bilar in på det begränsade vägutrymmet i Stockholm. Därmed ökar utsläppen av växthusgaser, hälsoproblemen av avgaserna blir större och mer trängsel skapas.

3) Satsningen på vägar är för stor och satsningen på järnvägar för liten. I budgeten satsade regeringen dubbelt så mycket på nya vägar som på järnväg, trots att järnvägen har slagit i kapacitetstaket och inte kan ta emot fler passagerare eller mer gods. Även i infrastrukturen är tyngdpunkten för mycket på väg och för lite på järnväg.

4) Att regeringen nu avskaffar de femtioprocentiga bidragen till regionerna för inköp av tåg kommer att orsaka att länstrafiken får mycket svårare att erbjuda platser till de resenärer som väljer tåg istället för bil. Spår gör ingen nytta så länge det saknas tåg för att åka i.

Träffar: 52

ons
1
okt
2008
onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

På lördag är det Djurens Dag Det kommer att arrangeras olika aktiviteter p g a detta. Djurrättsalliansen arrangerar bl a en demonstration utanför riksdagshuset.

“Sätt ner foten -Ett övergrepp är ett för mycket!
På Djurens Dag, den fjärde oktober samlas djurvänner från hela landet till en massiv protest vid riksdagen. En gång för alla sätter vi ner foten och talar om för politikerna att nu är det nog, det är dags att de slutar svamla och faktiskt gör något åt situationen. I dagsläget utsätts djur för sexuella övergrepp och människorna som begår dem tillåts fortsätta för att politikerna inte tar frågan på allvar.”

Miljöpartiet har många gånger motionerat om detta men inte fått något gehör. Nu är det dags att något händer.

Läs mer om Djurens dag!
Djurens rätt!
Djurrättsalliansen
Djurskyddet Sverige

Träffar: 33

ons
1
okt
2008
onsdag, 01 oktober, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Flera gripna inför matchen”

“En supporter stoppade en smällare i munnen på en lokförare och tände på innan Skånederbyt mellan MFF och HIF. Ingen misstänkt har kunnat gripas. Facit i övrigt från derbyt: åtta supportrar har gripits, en polishund har skadats och polismän har beskjutis med pyrotekniska föremål. Strax efter klockan 22 på tisdagskvällen kunde Malmöpolisens informatör sammanfatta läget, och konstaterade att det allvarligaste som inträffat i samband med derbyt gäller en grov misshandel av en kvinnlig lokförare.
– En så kallad supporter har satt någon form av smällare eller fyrverkeripjäs i munnen på henne och tänt på. Hon blev brännskadad på läpparna.

Användandet av pyrotekniska föremål fortsatte. Flera polispatruller fick föremål kastade mot sig. En tjänstehund skadades av ett av föremålen. En supporter uppges ha gripits vid Stortorget.

Vid 18-tiden omhändertogs ett rjugotal danskar som misstänks begå brott i landet i samband med fotbollsderbyt. Tio av dem skickades tillbaka till Danmark med hänvisning till utlänningslagen och tio av dem omhändertogs. Tre släpptes.
– De var troligtvis på väg mot matcharenan. Det är nån slags supportergruppering som har förgreningar över till vår sida av Sundet.

Polisen eskorterade efter matchen HIF-supportrarna längs Pildammsvägen på väg mot Malmö central. Tåget av supportrar följdes åt av åtskilliga polisbussar och poliser till häst.”

Det är ju inte klokt. Nu måste det göras något åt detta.

Visserligen är det ett inte alla som ser på fotboll som agerar som SDS beskriver men det är ganska så många.
Polisen avsätter åtskilliga resurser för att hålla ordning.

Borde inte dessa kostnader läggas på de som tjänar pengar på dessa fotbollsmatcher?

Vad gör klubbarna?
Vad gör supporterföreningarna?

Sen kan man undra vad det är som driver dessa människor som uppför sig så här?
Är detta en slags protest?
Har de kanske konsumerat några droger?

Träffar: 16