Inlägg den 15 juli 2008

tis
15
jul
2008
tisdag, 15 juli, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Danmark ska slå världsrekord i elbilar med bränsleceller”

Danmark satsar på att bli världsledande på elbilar med bränsleceller. Tanken är att landet ska ha flest sådana bilar i världen per invånare innan FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn nästa år.

“Det är det danska företaget H2 Logic som med stöd från den danska staten ska uppgradera femtio batteridrivna bilar så att de också kan få ström från bränsleceller.

Förutom uppgraderingen av personbilarna ska H2 Logic och några andra företag bygga vätgastankstationer på flera platser i Danmark och genomföra försök med bränsleceller i gaffeltruckar.

Totalt får de tre projekten drygt 20 miljoner svenska kronor i stöd av den danska staten. Hela budgeten beräknas till drygt 70 miljoner svenska kronor.”

Danska statens 20 miljoner lär inte räcka så långt. Att bygga en tankstation kostar säkert minst 5 miljoner.

Det är dock jättebra att man gör satsningen. Det behövs både forskning och fullskaleförsök. Man kan hoppas att Sverige hänger på. Nu med stigande oljepriser borde incitamentet bli tillräckligt stort för att satsa på denna teknik.

Träffar: 7

tis
15
jul
2008
tisdag, 15 juli, 2008 | Skriven av:

DN skriver : “Undvikandet av solljus har blivit en hälsorisk”

“Läkare varnar för autismepidemi: För lite solljus kan vara en avgörande faktor bakom den dramatiska ökningen av autism i Sverige. Halva befolkningen i Sverige lider av brist på D-vitamin. Genom att använda solskydd och undvika solljus, som ger oss ett nödvändigt tillskott av D-vitamin, utsätter man sig för en ökad risk för ohälsa trots att målet är det motsatta.

Mörkhyade människor är mer drabbade, eftersom det krävs mer solljus för att D-vitaminet ska bildas i huden. Skillnaderna i sol mellan Sverige och Somalia kan mycket väl vara orsaken till att autism bland somaliska barn har blivit så mycket vanligare i Sverige än i det gamla hemlandet. Vi bör omgående starta en massiv informationskampanj om riskerna med D-vitaminbrist, skriver överläkarna Susanne Bejerot och Mats Humble.

Orsaken till tillståndet förefaller vara multifaktoriellt men den genetiska faktorn är betydande medan psykologiska orsaksfaktorer synes vara försumbara. Sverigesomalier har döpt autism till “den svenska sjukan” eftersom autism har blivit ett vanligt inslag bland somaliska barn under senare år. De frågar sig själva varför, i hemlandet var autism uppenbarligen inte vanligt.”

Problemet finns även finns även för blonda svenskar. Det är så typiskt att människan går till ytterligheter. Antingen ska vi steka oss i solen eller ska vi avhålla oss från solen.

“Studier av pakistanier som bor i Oslo, arabiska kvinnor i Danmark och mörkhyade svenskar styrker detta påstående. Men även ljushyllta svenskar som undviker att vistas i direkt solljus och följer direktiven om att använda solskydd i soligt väder utsätter sig sannolikt för en ökad risk för ohälsa, trots att målet är det motsatta.”

Men det är inte bara av avhållsamhet, till att vistas i solen, vi missar solens strålar. det är också vår livsstil. Vi tillbringar för mycket tid med ett skal runt om oss, bostaden, bilen, arbetet …
Vi borde vistas mer ute och inte bara i naturen. Vi behöver promenera och cykla mera. Vi behöver ha mer ledig tid medans solen skiner.

Så än en gång, vi behöver ändra vår livsstil!

Vilket ger oss mer livskvalité och sparar resurser i sjukvården.

Träffar: 7

tis
15
jul
2008
tisdag, 15 juli, 2008 | Skriven av:

AB skriver : “Bortglömd på akuten – dog”

Visserligen kan misstag hända men ändå. Man brukar vara orolig att man inte ska komma till sjukhuste i tid vid akuta sjukdomsfall. Tydligen hjälper det inte att komma fram i tid. Kan det ha berott på att kvinnan var gammal och saknade anhöriga vid besöket på akuten?

SkD skriver :

“Det var en dag i mars som den ensamboende 86-åriga kvinnan på telefon berättade för sin läkare att hon hade kraftiga magsmärtor. Eftersom läkarmottagningen var stängd uppmanades hon att söka hjälp på Mas akutmottagning.
Läkaren misstänkte akuta bukproblem. Men kvinnan skickades hem eftersom man bedömde att hon kunde tas om hand på vårdcentral.

Morgonen därpå larmade hon hemtjänsten att hon inte mådde bra. Distriktssköterska kontaktades och hon kunde konstatera att kvinnan var gul i huden. Kvinnan fick ökad tillsyn genom hemsjukvården. Dagen därpå, sedan läkaren tagit del av provsvaren, skickades hon åter till akuten. Levervärdena indikerade akuta bukproblem.

Läkaren skrev remiss, och en sjuktransportör hämtade henne kl 10.30 på förmiddagen. Chauffören hämtade en nummerlapp och meddelade hennes ankomst till receptionen. Däremot lämnade han inte in hennes remiss, den fanns kvar i kvinnans väska.”

Det är inte bara ett misstag. Kanske alla dessa misstag beror till stor del på “resursbrist”. På alla nivåer har det skurits ner så mycket att man inte har tid att göra det man egentligen vill göra och vet borde göras. Detta tillstånd har vi kommit i trots all den s.k. tillväxt.

“Trycket på akuten var dessutom ovanligt stort denna dag, med 9-10 ambulansfall.
Dödsfallet leder nu till skärpta rutiner på akuten. Vid sjuktransporter ska patienten alltid signeras in. Väntrummet ska också omdisponeras så att personalen får bättre översikt. Dessutom ska antalet anhöriga/ medföljande begränsas i väntrummet.
Expeditionen ska också kompletteras med en direkttelefon till primärvården så att de kan anmäla remitterade patienter.”

Det är ju bra att man gör nya rutiner men det kommer inte att hjälpa fullt ut. Det krävs mer resurser till omsorgen och mer resurser som används till förebyggande arbete. Man ska inte behöva bli lämnad ensam på en akut speciellt inte om man är 86-år gammal.

Trots all “tillväxt” (läs ekonomisk tillväxt) mår alla inte bra. Klyftorna ökar vilket gör samhället mer ojämlikt.

Problem ökar inom alla områden många gånger beroende på stress.

SDS skrev : “Demensdiagnos kryper ner i åldrarna”

“Stress kan skapa tillfällig glömska, ångest likaså. Å andra sidan kan ångest vara ett första tecken på begynnande demens – men det behöver inte vara det. Och kanske är det så att det är ovanligt stressade och ångestdrabbade personer som söker hjälp, rädda att de är på väg att bli dementa?
– En slutsats är att personens egen upplevelse av sviktande minne ofta är kan vara missvisande. Hälften av dem som klagade över minnesproblem hade inga objektiva försämringar av minneskapaciteten, säger Susanna Vestberg.”

Stressen finns också hos unga.

Vi måste lugna ner oss och börja leva och se till vad som är väsentligt i livet. Konsumismen måste minska och vi måste ta hand om oss själva och andra på ett humant sätt.

Vi måste helt enkelt ändra vår livsstil, inte bara för klimatets skull!

Träffar: 14

tis
15
jul
2008
tisdag, 15 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “Gamla fp-ledare begär FRA-reträtt”
DN:s debattsida skriver tre före detta folkpartiledare och fyra riksdagsledamöter en uppmaning till regeringen att lyssna till kritiken mot FRA-lagen. De menar att bland annat att lagen strider mot grundläggande liberala värderingar.

“De sju skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att lagen strider mot grundläggande liberala värderingar, att regeringen bör lyssna på den folkliga kritiken och ”öppna för en ny och förutsättningslös diskussion”.

” Fler och fler visar nu på argument som borde kunna påverka alliansregeringen. Alliansen kommer troligen inte att göra något nu men till hösten kanske man kan hoppas på en justering.

Visserligen hade det varit bäst att stoppa nu. Men FRA har väl redan investerat i tekniken så rent ekonomiskt spelar det kanske inte någon roll.

Viktigast är att FRA-lagen skrotas och att resurserna i stället läggs på “riktiga hot”. I dagens samhälle finns många hot men man kan inte bara överlyssna alla bara för att det finns några som behöver avlyssnas.

Det finns många “hot” som inte är terror hot men som kan bli. Det är utanförskapet som fanns med (s) vid makten men som nu har blivit än värre.
Ambulans och räddningstjänst kan inte göra sitt jobb utan polisskydd. Antalet skjutvapen har ökat. Mängden droger har ökat. Samtidigt sparas det i skolor och i äldreomsorgen. Allianspolitiker säljer ut för att minska kostnaden. Lösningen på att minska kostnaden är mindre personal och snabbare arbetstempo. I längden kommer det att öka utslagningen.

Träffar: 10

Kategori: demokrati, IT, säkerhet  | En kommentar