Inlägg den 09 juli 2008

ons
9
jul
2008
onsdag, 09 juli, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “JO kritiserar olämplig e-post”

“När miljardären Finn Påhlsson ville bygga en exklusiv hästgård i det naturkänsliga Vellinge Väster fick han starkt stöd av dåvarande kommunalrådet Göran Holm (m).

Den uppmärksammade mejlväxlingen mellan kommunalrådet Göran Holm och landshövdingen om en planerad hästgård var olämplig. Men det finns inga belägg att ovidkommande påtryckningar förekommit i ärendet, anser Justitieombudsmannen JO.

JO har nu kommit fram till att mejlväxlingen mellan de två “kan ge intryck av att ärendet inte handlagts på ett opartiskt, korrekt sätt”. Därför anser JO att mejlen “väckt berättigat uppseende”, och att “meddelandenas innehåll är ägnat att kasta en skugga över de inblandade som företrädare för det allmänna”.

Ändå konstaterar JO att det inte finns belägg för att ovidkommande hänsynstaganden eller otillbörliga påtryckningar faktiskt förekommit i ärendet. Därför nöjer JO sig med att “framhålla vikten av att ärendet fortsättningsvis hanteras på ett i alla delar invändningsfritt sätt”. “

Vellinge är ökänt som moderat-reservat. Denna affär understryker detta.

Moderaterna brukar ju vara snabba med att regler och lagar ska följas när det gäller brott, sjukskrivning och A-kassa m.m. Tydligen gäller lagar och tagna beslut inte moderaterna och dess kompisar.

Byggplanerna stred mot kommunens fördjupade översiktsplan. Då togs det personliga kontakter med den dåvarande tillförordnade landshövdingen och vips så hade man lyckats påverka handläggningen av ärendet.

I februari 2008 underkände jurister på länsstyrelsen i Västra Götaland detaljplanen för hästgården. Handläggningen flyttades dit för att undvika misstankar om partiskhet. Vellinge kommun har överklagat beslutet att upphäva detaljplanen vidare till regeringen.

Men detta är inte nog för att ge upp. Kommunen överklagar beslutet. Varför ska Vellinge kommun ta sådan strid för detta projekt? Kanske beror det på att exploatören är bekant och att han dessutom är miljadär.

JO:s slutsats är lite flat. Det är väl ganska självklart att ärendet påverkats av e-postväxlingen. Då har det skett otillbörliga saker som borde beivras.

Är det inte detta alliansen förfäktar över i andra sammanhang?

Träffar: 6

ons
9
jul
2008
onsdag, 09 juli, 2008 | Skriven av:

Nu har vi fått regn och sniglarna har återkommit. Favoritfödan just nu är lök och bondbönor. Men läget är under kontroll.

Det är lite kallt på kvällarna men annars är det helt OK. Hallonbuskarna ger bra skörd även om en del buskar har torkat ut. Regnet som kommer nu hjälper säkert till och ger lite extra skörd.

Färska solvarma hallon och kall sojamjölk är inte så dumt.

Träffar: 8

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar