Inlägg under kategori » arbete «

tor
28
maj
2009
torsdag, 28 maj, 2009 | Skriven av:

Kommunfullmäktige avslutades sent med att bifalla miljöpartiets motion om sommarlovsentreprenörer. Vi ville ha haft igång projektet redan 2009 men eftersom hanteringen har tagit tid så nu när beslutet äntligen togs i kommunfullmäktige så hade det hunnit bli den 28 maj. Visst hade det gått att sätta igång redan 2009 men nu fanns inte viljan.
Bättre 2010 än inte alls.

Träffar: 8

fre
15
maj
2009
fredag, 15 maj, 2009 | Skriven av:

peter-maria-skovde-2009Kongressen valde enhälligt om Maria Wetterstrand och Peter Eriksson till språkrör och Agneta Börjesson till partisekreterare. I dag han vi dessutom med att ha två påverkanstorg. Dessutom tog vi beslut som rörde det första påverkanstorget.
Vi har nu antagit en EU-valplattform. Den ska nu redigeras och tryckas så att vi kan ta med den hem på söndag. I stort blev det partistyrelsens förslag.

I övrigt så antog vi en proposition om “Grön arbetsmarknadspolitik”. Flexibel och förkortad arbetstid finns med som en del i detta. Jämställdhet, småföretagande finns också med.

Påverkanstorget i dag var det bästa hittills. Vi har utvecklat det hela så att det bättre och bättre passar “en kongress”.
Nu är det bara att vi måste återskapa lite tid till att ha lite mer debatt i plenum.
Det fanns många frågor som diskuterades aktivt från EBO till pappaledighet. Spännande att lyssna till gröna debattörer. Allt är inte enkelt bara för att man vill ha en grön politik. Det finns olika sätt att genomföra politiken men också olika tidsplaner.

Vi avslutade dagen med fest och mingel. Nu är det dags att sova.
Eftersom vi ligger före i schemat får vi sovmorgon i morgon.
Det känns skönt.

I morgon blir det som vanligt spännande och se hur media rapporterar från kongressen.

Träffar: 4

tor
16
apr
2009
torsdag, 16 april, 2009 | Skriven av:

Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation är en nyckel för att klara framtidens utmaningar. Maria Wetterstrand, Mona Sahlin och Lars Ohly presenterar de rödgröna partiernas satsning på jobb och utbildning för unga.

De som är unga idag ska bära upp samhället imorgon. Unga människor står för en stor och positiv kraft i vårt samhälle, de är kreativa och ser nya lösningar. Att ingjuta hopp och framtidstro i dagens unga generation är en framtidsinvestering.

Kunskap och bildning är en väg till personlig frigörelse och utveckling och ett allt viktigare verktyg för att skapa välstånd och internationella konkurrenskraft.

Regeringen har inte använt de goda åren med högkonjunktur, för att rusta vare sig de människor som behöver utbildning eller Sverige som nation, i stället har antalet utbildningsplatser i allt från arbetsmarknadsutbildning till högskola dragits ner.

De närmaste åren står vi inför enorma utmaningar. Antalet unga som lämnar gymnasiet är rekordstort och arbetsmarknaden försämras kraftigt. Ungdomar är inte en homogen grupp och alla drabbas inte lika hårt av krisen. Särskilt svårt på arbetsmarknaden är det för unga utan slutbetyg från gymnasiet och unga med funktionsnedsättning. Den redan mycket höga ungdomsarbetslösheten kan komma att stiga dramatiskt om inget görs och de som står längst ifrån arbetsmarknaden kommer att drabbas hårdast. Samtidigt som vi möter en ekonomisk kris står vi inför långsiktig demografiskt utmaning där antalet äldre ökar.

Alla goda krafter i samhället måste nu mobiliseras. Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation är en nyckel för att klara framtidens utmaningar. Det behövs ett ledarskap där de unga känner att vi står bakom dem. Vi vill erbjuda en politik som gör att de unga kan växa och utvecklas och därmed bidra med sin fulla potential. Vi vill visa en modern väg in i framtiden.

Läs mer!

Träffar: 6

ons
15
apr
2009
onsdag, 15 april, 2009 | Skriven av:

Den viktigaste utmaningen för Sverige är att det görs satsningar som ger jobb samtidigt som de leder till mindre klimatpåverkan. Det behövs en Green New Deal för Sverige, säger Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Mikaela Valtersson, med anledning av att vårbudgeten debatteras i Riksdagen i dag.

– Vi står inför en gyllene möjlighet att genomföra en samlad och offensiv politik. Med stora satsningar på grön teknik, hållbara transporter och energieffektivisering skapas nya jobb och bidra till ett mer hållbart klimat, säger Mikaela Valtersson.

maskros_25cm– Nu krävs ansvarstagande, ledning och mod att tänka nytt. Det är en stor besvikelse att regeringens vårbudget är förvånansvärt tunn på innehåll, idéer och förslag. Regeringen har en politik för att människor ska söka jobb, inte få jobb.

– Det vi mest saknar i regeringens politik är satsningar på företagande och nya jobb. Ungdomarnas chanser till jobb måste prioriteras. Det behövs mer pengar till förskolor och skolor så att det inte blir barn och ungdomar som får ta smällen av lågkonjunkturen, precis som under 90-talskrisen.

– Ungdomsarbetslösheten i Sverige är den näst högsta i EU och den ökar för varje månad. I dag passiviseras dessa unga arbetslösa med jobbgarantier, istället för att satsningar görs på att öka deras kvalifikationer och kunskaper. Det behövs mer utbildning och kvalificerad omställning, säger Mikaela Valtersson.

Träffar: 3

ons
1
apr
2009
onsdag, 01 april, 2009 | Skriven av:

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i dag presenterat 84 förslag som formar en gemensam rödgrön klimat- och energipolitik med höga ambitioner. Med rätt satsningar kan både klimat- och jobbkrisen hejdas.

– Vi är överens om en gemensam politik som innebär långtgående insatser i Sverige, men också ökade satsningar på att hjälpa utvecklingsländerna möta klimathotet, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Bland åtgärderna finns: Ökning av järnvägskapaciteten med 50 procent, branschprogram för vindkraften, ökning av miljöteknikexporten och återinförande av Klimatinvesteringsprogrammet.

– Vi vill investera Sverige ur krisen. Regeringens låga ambition på klimatområdet hotar 10 000-tals jobb i Sverige, säger Socialdemokraternas miljö- och klimatpolitiske talesperson Anders Ygeman.

– Jag är glad att våra satsningar på lokala klimatinvesteringar ökar möjligheterna för kommunerna att mer aktivt åstadkomma resultat i miljö- och klimatarbetet. Dessutom ger det jobb, säger Vänsterpartiets miljöpolitiska talesperson Wiwi-Anne Johansson.

Det är bra att det nu finns ett konkret förslag för att ställa om Sveriges politik så att klimatproblematiken kan mötas. Den gemensamma motionen innehåller 84 förslag om mål och åtgärder i klimatpolitiken.

Det är stor skillnad på alliansregeringens och miljöpartiets målsättningar.

Rödgröna klimatmålen
– 45 procent i Sverige
– 13 procent utomlands
Vilket ger en totalsumma på 58 procent

Regeringens klimatmål
– 27 procent i Sverige
-13 procent utomlands
Vilket ger en totalsumma på 40 procent

De totala utsläppen i Sverige ska minska med 40 procent från år 1990 till 2020. År 2050 ska utsläppen minska med 90 procent.
Dessutom ska energianvändningen vara 25 procent effektivare till år 2020 och andelen förnybar energi ska vara minst 53 procent av den totala energianvändningen 2020.

I motsats till alliansregeringen vill miljöpartiet att järnvägskapaciteten ska ökas med 50-procent och en satsning på utbyggnad av lokal spårtrafik i större städer ska genomföras. För att få en bättre effekt av denna satsning är det lämpligt att införa en kilometerskatt på lastbilstransporter.

Läs hela motionen!

Träffar: 6

tis
31
mar
2009
tisdag, 31 mars, 2009 | Skriven av:

Arbetsmarknadsläget försämras just nu snabbt och arbetslösheten bland
ungdomar stiger väldigt kraftigt. I januari 2009 sökte drygt 103 000 18-24
åringar (hädanefter ungdomar) arbete genom arbetsförmedlingen. Detta var
en ökning med 21,6 procent jämfört med året innan då 84 800 sökte arbete.
44469 ungdomar var registrerade som arbetslösa hos arbetsförmedlingen i
januari 2009. Detta var en ökning med 28,8 procent från januari 2008 då
34531 ungdomar var arbetslösa. Cirka hälften av de arbetslösa ungdomarna
var inskrivna i Jobbgarantin för ungdomar och hade därmed mer än tre
månaders arbetslöshet bakom sig.

För många ungdomar kan de närmaste åren komma att innebära stora
problem att hitta arbete och risken är stor att det första mötet med
arbetsmarknaden blir en stor besvikelse. Vi vet sedan tidigare att ungdomar
är en grupp som drabbas hårt när arbetsmarknaden försämras.
Visstidsanställningar och vikariat minskar vilket gör att många unga som
precis kommit in på arbetsmarknaden får avsluta sina arbeten. Samtidigt blir
det betydligt svårare för dem som ska inträda på arbetsmarknaden att få
arbete då antalet jobb minskar.

Sverige går just nu igenom en ekonomisk kris som gör läget på
arbetsmarknaden exceptionellt dåligt. Många unga har även under mer
normala förhållanden svårt att få arbete. Detta gäller speciellt de som inte
har slutfört grundläggande utbildning från grundskola och gymnasium.

Regeringens program jobbgarantin för ungdomar (även kallat UGA eller
ungdomsgarantin) är det program som ska hjälp de unga som står lite längre
från arbetsmarknaden att få stöd att hitta arbete. Nu hörs dock många
signaler från arbetsförmedlare och andra aktörer på arbetsmarknaden att
UGA:n inte fungerar för dessa ungdomar. I följande PM har vi därför tittat lite
noggrannare på ungdomsarbetslösheten och resultatet av UGA:n hitintills. Vi
har också intervjuat lokala chefer för ett antal arbetsförmedlingar för att höra
deras syn på situationen just nu och vilka förbättringar som kan genomföras.

Sist i promemorian presenteras ett antal förslag till förändringar med syfte
att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och stå väl
rustade inför nästa högkonjunktur.

Läs mer!

Träffar: 8

fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

maskros_25cmKollektivtrafikdelen av fordonsindustrin verkar på en globalt växande marknad och de flesta industriländer gör stora satsningar inom detta område. Beställningar av snabbussar ökar i Latinamerika. Indien och Kina satsar på snabbtåg, spårvagnar och bussar med stor kapacitet. Både USA och Tyskland har nyligen beslutat om investeringar i järnväg och kollektivtrafik. Investeringarna är både en del av regeringarnas konjunkturpaket för att få hjulen att snurra igen och en klimatpolitisk åtgärd.

Med stor verkstadsindustriell och teknisk kompetens är det naturligt att Sverige ligger i fronten av denna utveckling.

Kollektivtrafikbranschen behöver inga kreditgarantier, men det behövs större kapacitet och tydliga ansvarsförhållanden som gör att deras potential kan tas tillvara. Miljöpartiet vill ge kollektivtrafiken en klar prioritet, budgetmässigt såväl som i gatuutrymmet. Det kommer också ge många nya jobb i fordonsindustrin. Det som behövs från statens sida är en tydlig avsiktsförklaring om att öka kollektivtrafikandelen av transporterna och att göra de investeringar som behövs för att så ska bli fallet.

Att göra rätt satsningar för framtiden är viktigt, men lika viktigt är att skapa hopp och framtidstro bland svenska företagare och ingenjörer. Historiskt sett har Sverige legat i frontlinjen vid flera teknikskiften. Det bör vi fortsätta med.

Läs mer om “KOLLEKTIVTRAFIKEN, KONJUNKTUREN OCH KLIMATET“!

Träffar: 3

tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

Trots att många företag har stora ekonomiska problem ökar cheferna sina löner. När facket vill sänka sina löner vill Volvos ledning öka sina ersättningar.

Hur kan Volvos ledning rättfärdiga detta?
Det är dessutom en otroligt dålig timing, mitt i värsta lågkonjunktur med ökande antal varsel.

Att facket är villiga att sänka sina löner är bra men tyvärr är detta ingen garanti att de inte blir av med sina jobb. Detta är tyvärr ett ansvartagande som kan straffa sig.

Problemen ökar ju större företagen blir. Avståndet mellan de anställda och högsta ledningen ökar. När ekonomiska problem uppstår slår man samman företag och cheferna ökar sina ersättningar samtidigt som antalet anställda som blir utan jobb ökar.

Annars vore det bra om alla gick ner i arbetstid så att så många som möjligt kunde behålla sina jobb. Det skulle också kunna påverka jämställdheten på ett positivt sätt. Barnfamiljer skulle få mer tid med sina familjer. Fler män skulle kunna få mer tid för familjen vilket alla skulle tjäna på. Vi behöver mer tid för oss själva och barnen behöver mer tid med sina föräldrar.

Dela på jobben och lev mer!

Träffar: 10

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Volvos ledning kan få högre lön”

Volvokoncernens ersättningskommitté vill höja taket för koncernledningens rörliga lön och för det aktieprogram som de också omfattas av.
Kommittén föreslår att årsstämman beslutar om en takhöjning för cirka 250 ledande befattningshavare från 50 till 60 procent av den fasta lönen i år, enligt ett pressmeddelande. Höjningen omfattar inte koncernchefen som i dag har en rörlig lön som kan uppgå till maximalt 65 procent.

Den rörliga delen är kopplad till rörelseresultat och kassaflöde under enskilda månader och kvartal. Uppfylls inte de mål som satts upp utgår ingen rörlig lön.

Jag har svårt att se hur man motivera att man ska höja nivåerna när det går så dåligt för Volvo. Varför är det bara 250 ledande befattningshavare som får denna ökade bonus?

Eftersom man höjer chefernas ersättningar och avskedar arbetarna så kan det bara tolkas som att det är arbetarnas fel att det går dåligt. Frågan är ändå varför belönas cheferna?
Om de inte har något med det dåliga resultatet att göra så undra man varför de är chefer och vad de gör?

Det är otroligt dålig timing. Cheferna borde sänka sina höga löner och ersättningar så att man kan rädda jobben för flera.

Men det är väl lättare att ropa efter staten som man annars inte har så gott öga till. Men när staten betalar så är staten välkommen.

Träffar: 45

ons
4
feb
2009
onsdag, 04 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Tiotusentals kommunjobb försvinner”

Över 15 000 jobb riskerar att försvinna från kommuner och landsting de närmaste två åren när skatteintäkterna minskar.

Det framgår av en enkät som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) låtit göra. Uppsala kommun räknar med att 600–800 offentligt anställda får gå i år och nästa år. I Kungälv försvinner 100 tjänster, erfar SVT:s Aktuellt. Även inom landstingen är neddragningar att vänta.

Totalt räknar SKL med att 15 200 personer mister jobben om inte regeringen skjuter till mer pengar. För 2009 har SKL begärt tre miljarder kronor extra i statsbidrag för att undvika uppsägningar.
– För 2010 behöver vi ett tillskott på minst fem miljarder kronor, säger SKL:s ordförande Anders Knape (M) till SVT:s Aktuellt.

Situationen är allvarlig. Det behövs insatser för att rädda de offentliga jobben och inte i första hand för själva jobbens skull. Bara för att det är lågkonjunktur minskar inte behovet av skola, vård och omsorg.

Typiskt nog är alliansen beredd att stödja bankerna med miljardbelopp men är inte villig att se till att kommuner kan bibehålla en acceptabel nivå.
Ska så många personer sägas upp ökar belastningen på de som blir kvar och givetvis kommer verksamheten inom kommunerna att drabbas.

Träffar: 10

fre
28
nov
2008
fredag, 28 november, 2008 | Skriven av:

Nu duggar varslen tätt och diskussionerna om att förstatliga bilindustrin går på högvarv t.o.m. hos alliansenpartierna.
Lågkonjunkturen är här på allvar. Bankkrisen kommer att följas av att antalet arbetslösa ökar. Alla arbetslösa kommer inte att kunna leva på sin a-kassa, dels för att de inte var med i a-kassan och dels för att de a-kassedagarna tar slut. Då återstår socialbidrag.

För att möta lågkonjunkturen på t.ex. Volvo borde man kunna erbjuda alla att ha kvar sin anställning men i mindre omfattning. De flesta inom Volvo tjänar så bra att man skulle kunna gå ner i tid och få mindre pengar.

Genom att samtliga går ner i tid behöver man inte varsla och behåller då den kompetens man har. Man är då också i ett bättre läge då konjunkturen vänder. Man kan även använda kompetensen till att vända inriktningen från fossilbil till miljöbil.
Detta borde vara ett förslag som skulle komma från Volvo.

Även om man inte kan räkna med att sälja så många bilar i framtiden så kommer det att behövas bilar som är miljövänligare. Att förstatliga Volvo är bara ett sätt att skjuta över kostnaden på skattebetalarna.

Det måste vara bättre att ha ett jobb även om det inte är fulltid än inget alls. Blir man arbetslös finns det ingen garanti att man får ett nytt i dessa tider. Visserligen måste man numera vara beredd att flytta t.o.m. flytta utomlands om det finns jobb någon annanstans. Detta kan kanske vara bra för speciella jobb där man kan få kompensation för dubbelbosättning eller där man ordnar så att familjen kan följa med. För de allra flesta innebär det att man splittrar familjen och att man få spendera mer pengar på bostäder och resor och får mindre tid för nära och kära.

Tempot i samhället är så högt att det skulle bara vara bra om man “tvingades” gå ner i arbetstid. Alternativet blir kanske annars inget jobb alls och det är det många som inte skulle klara så bra.

Träffar: 10

tis
16
sep
2008
tisdag, 16 september, 2008 | Skriven av:

Träffar: 8

sön
14
sep
2008
söndag, 14 september, 2008 | Skriven av:

“Sverige har inte råd med en ryckig skattepolitik. Med ett bevarat jobbskatteavdrag på inkomster under 30 000 kronor i månaden och däröver en successiv nedtrappning ökar rättvisan i skattesystemet påtagligt, skriver Peter Eriksson och Mikaela Valtersson på DN Debatt.

Valet 2010 närmar sig snabbt. Halva mandatperioden har passerat och vi i Miljöpartiet menar att det nu är viktigt att börja ge besked om hur vi ser på regeringspolitiken efter ett maktskifte 2010. En viktig fråga för många väljare är vad som kommer att hända med skattepolitiken.

Skattepolitiken är grundläggande. Den påverkar i stor utsträckning människors privatekonomi. Samtidigt är den ett viktigt politiskt styrmedel som påverkar människor och företags beteenden. Miljöpartiet kommer att gå till val på en radikal skattepolitik som syftar till att ge människor ökad frihet, större rättvisa och drivkrafter att medverka till ett hållbart samhälle.

Vi menar att skattepolitiken i större utsträckning måste anpassas efter de utmaningar som samhället står inför. Den mycket snäva syn på skattepolitiken som regeringen stått för, där det överordnade målet tycks vara att sänka skattetrycket, avvisar vi.”

Läs mer!

Träffar: 6

tor
4
sep
2008
torsdag, 04 september, 2008 | Skriven av:

Regeringen kallar det oansvarig tarzanmentalitet när arbetsmiljön försämrats på arbetsplatserna. Men i stället för att möta en arbetsmiljö i förändring skär regeringen sammantaget ner 130 miljoner på arbetsmiljöarbetet, säger Miljöpartiets ledamot arbetsmarknadsutskottet, Ulf Holm.

– Problemen handlar inte främst om att anställda skulle uppträda oansvarigt och våghalsigt på arbetsplatser, utan mycket talar för att det är pressade tider, oklara ansvarsförhållanden för arbetsmiljö och skyddsarbete, bristande utbildning och kunskap och framförallt brister i inspektionsarbetet som lett till att dödsolyckorna ökat på arbetsplatserna, säger Ulf Holm.

– Sven Otto Littorin beskriver i dagens SvD en arbetsmarknad som är i kraftig förändring. Ökat antal egenförtagare, ensamarbete istället för lagarbete, språksvårigheter, bristande kunskap vid upphandling mm. Men då är ju frågan vad Littorin och regeringen gjort för att möta denna utveckling, säger Ulf Holm.

– Regeringen har först fattat beslut som innebär att resurserna till Arbetsmiljöverket minskar med 160 miljoner kronor under en treårsperiod. Därutöver har regeringen avvecklat Arbetslivsinstitutet vilket innebär minskad forskning inom bland annat arbetsmiljöområdet, säger Ulf Holm.

– Jag efterlyser lite mer fantomenmentalitet av Littorin, att han återför medlen till arbetsmiljöarbete till den nivå som gällde när det var röd-grön majoritet i Sveriges riksdag, säger Ulf Holm

Träffar: 5

sön
6
apr
2008
söndag, 06 april, 2008 | Skriven av:

Minskad arbetstid ett lyft för miljön skriver Carl Schlyter i en debattartikel i GP!
Helt rätt!

Visst finns det en del riksdagledamöter som tycker att vi ska tona ner vårt krav på sänkt arbetstid. Jag tror inte att partiet som helhet har ändrat uppfattning.
Faktum kvarstår att många som har jobb jobbar mer än 40 timmar i veckan. Många som har småbarn går på knäna.
Det vore helt logiskt att sänka normalarbetstiden dels för att få folk att stressa mindre men även för att få fler i arbete.

Dessutom vore bra för miljön om vi jobbade mindre.

Att jobba mindre skulle göra att vi orkade tänka och utveckla våra liv. Vi är inte bara maskiner som ska jobba äta och sova.
Vad är vitsen med att jobba så mycket att man inte hinner att ta hand om sig själv och sina nära och kära.

Arbetstiden borde också kunna variera utifrån vår livssituation. Är man ung kan man jobba mer, har man små barn ska man kuna jobba mindre osv.

Arbetstidsförkortning kommer att diskuteras på kongressen i maj. Det ska bli spännande.

Träffar: 2