Inlägg under kategori » energi «

lör
21
nov
2009
lördag, 21 november, 2009 | Skriven av:

Lyssnade på folkpartiets landsmöte en stund i dag.
Att folkpartiet var kärnkraftskramare är ingen nyhet. Det intressanta var att argumentationen nästan enbart kretsade kring klimatet. Man lyfte fram att klimatfrågan var så viktig och att Sverige måste göra sitt. Jag tyckte till och med att man sa att Sverige skulle göra mer än andra länder.

Jag tycker inte att folkpartiets övriga politik tar hänsyn till klimatet. Men det är ju taktiskt att anpassa sig till opinionen. När man saknar andra argument så tar man fram det som är på tapeten just nu dvs klimat och miljö.

Det var mest kärnkraft det handlade om. Man kunde också tänkta sig att bygga ut resten av våra älvar.

Jag hörde inte mycket om att spara energi, inte mycket om energi som används till transporter. Mest en massa om elenergi, som några kallade den rena energin.
Elenergi till att värma bostäder säger allt.

Träffar: 17

ons
18
nov
2009
onsdag, 18 november, 2009 | Skriven av:

Nu börjar Shell provborra efter fossilgas!

Fredag den 20 november samlas alla vi som inte vill se mer fossilt överutnyttjande mer klimatförstöring förstörda landskap och dricksvatten eller radonspridning i Skåne.

heaven_or_s-hell
Ta vägen förbi RY!
(mellan Andrarum och Lövestad)

Tuta och vinka eller stanna och titta, diskutera, fika och ta del av riktig information.
Vi finns på plats mellan kl 09 – 17 för att visa vårt STORA missnöje med denna totalt feltänkta hantering i vårt fina landskap.

Arr.:
Oroade boende i trakten och i Skåne, med stöd av Heaven or sHell.
Mer info på www.himmelsk.se

Träffar: 12

tis
17
nov
2009
tisdag, 17 november, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Näringsminister Mod Olofsson

När Vattenfalls blivande VD, norrmannen Øystein Løseth, presenterades igår yttrade han fyra intressanta ord:
”Ibland kanske för spännande.”
Løseth avsåg att det är spännande i skärningspunkten mellan politik och kommersialism. Som i statliga Vattenfall. Han har jobbat förr i detta gränsland, i norska Statkraft och Statoil, där politiska mål och lönsamhetskrav möts.

En skicklig balansgång krävs och det är näringsminister Maud Olofsson (C) som först måste klara av den.

Hittills har regeringens turer kring Vattenfall inte ingett förtroende. Ett exempel är att Olofsson först sade att avtalet om skadeståndsansvar vid kärnkraftsolyckor i Tyskland inte var acceptabelt, för att sedan göra helt om. Nu betraktar regeringen det som ”inte bara rimligt utan självklart att Vattenfall tar ett fullt ansvar för sin verksamhet”.

Intressant vändning. Det är självklart att ägarna till kärnkraftverk ska stå för alla skadeståndskrav. Om nu alliansen anser att Vattenfall gjort rätt så borde detta innebära att dessa krav även ska gälla för svensk kärnkraft och dess ägare. När ska detta genomföras i Sverige?
Det ändrar förutsättningarna för kärnkraften. Det är i så fall på tiden.

God lönsamhet och en pådrivande roll i klimatarbetet bör gå, måste gå, att förena. Åtminstone på sikt. Gröna lösningar tillhör framtiden. Men hur formuleras detta i de tydligare ägardirektiv som alla nu efterlyser?

Omställning till gröna lösningar kanske inte ger återbäring direkt men är rätt väg att gå om man ser det samhällsekonomiskt och har en viss långsiktighet. Att göra en omställning till förnyelsebar energi och samtidigt kräva högre ekonomiskt avkastning kan ge problem på kort sikt. Risken är att ekonomin som vanligt går före klimat och miljö.
Det låter bra att regeringen ställer krav på omställning. Men nöjer alliansregeringen sig med att bara inkassera ökad avkastning så blir det som vanligt att miljön och klimat blir lidande.

Att sparka Vattenfalls VD är ett sätt för näringsministern att flytta strålkastarljuset och lägga all skuld på VD:n.
Vad visste egentligen alliansregeringens näringsminister om Vattenfalls agerande?
Borde hon inte ha tagit reda på mer?
Det verkar som det finns dubbla agendor, en inom Vattenfall och regeringen och en annan gentemot allmänheten.

Träffar: 10

lör
14
nov
2009
lördag, 14 november, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Ekonomin stoppar ny kärnkraft”

Det finns tre skäl för att inga nya kärnkraftverk kommer att byggas. Det skriver Citigroups analysavdelning som svar på brittiska regeringens planer på tio nya kärnkraftverk i England.

Kostnaderna för bygge och drift är alldeles för höga, och elpriset alldeles för lågt, för att planerna ska vara ekonomiskt realistiska. Ingen privat finansiär borde satsa på kärnkraft, vilket den brittiska regeringen vill, skriver finansanalytikerna i sin rapport.

Kärnkraften medför fem stora ekonomiska risker. Två av dem, kostnaderna för planering och avveckling, kan staten ta ansvar för. Myndigheterna kan jämna vägen för tillstånd och markköp, och kostnaderna för avveckling samt avfallshanteringen betalas med skatt på elproduktionen.

Det låter bra att även ekonomin talar emot utbyggnad av kärnkraft. Säkerhet, brytning av uran, sluförvaring av avfallet är tillräckliga skäl men kommer oftast i skymundan av de ekonomiska aspekterna. När nu ekonomin talar emot utbyggnad borde det vara spiken i kistan. Vilket är på tiden och vilket kan innebära att satsningar kan göras på moderna teknik och förnyelsebar energi.
Det finns modern teknik, sol-, vind-, havs och bioenergi. De behöver dock utvecklas och anpassas så att de kan användas i den dagliga verksamheten. Det är ett måste om det ska kunna få ner CO2-utsläppen.

Träffar: 12

Kategori: energi, klimat  | Skriv en kommentar
fre
13
nov
2009
fredag, 13 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Regeringen: Ny vd rekryteras i Vattenfall”

Näringsminister Maud Olofsson bekräftar att det pågår ett arbete med att rekrytera en ny vd för Vattenfall.

Hon säger att hon har fått besked om detta från Vattenfalls ordförande, Lars Westerberg.

– Det pågår ett arbete med att rekrytera ny vd sedan en tid tillbaka. Vi hoppas att det kan slutföras inom kort, säger Maud Olofsson.

– Vi måste ha en ny vd som kan leva upp de målsättningar vi har på Vattenfall. Det gäller att förbättra varumärket och lönsamheten och ta ledningen i den gröna omställningen, säger Maud Olofsson på en presskonferens på fredagsförmiddagen.

Det är bra sedan hade det varit ännu bättre om regeringen gav klara ägardirektiv så att Vattenfalls kolsatningar avslutas och att nysatsningar gör på förnyelsebar teknik. Dessutom borde det bli klara direktiv så att planerna avslutas med att sälja ut elnätet.
Kanske kan det bli så men här är regeringen otydlig. Vattenfall har köpt och projekterar kolkraftverk och bryter kol på ett mycket sätt som inte är bra för miljön, klimatet eller människor. Alliansen vill gärna ha intäkter och brys sig inte så mycket om hur dessa genereras.

Jag håller med Svd:s Nils-Olof Ollevik

Ett problem, som av allt att döma kvarstår i det nya direktivet är den dubiösa sammanblandningen av ekonomiska mål och ekologiska hänsyn, ”…inom ramen för kravet på affärsmässighet…”. Vem bestämmer vad som ska prioriteras när Vattenfall ska investera vidare ute i Europa, lönsamhet eller miljöanpassning? För det kan väl inte vara så att svaret varierar beroende på den svenska statskassans behov?

Det är inte bara när det gäller Vattenfall som det är problem med ägardirektiv. Samma problem är det på det kommunalaplanet. Majoriteten av politiker vill inte styra bolag, statliga, regionala eller kommunala. Varför förstår jag inte.
Antingen beror det på bristande kunskap eller så är det så att det är bekvämare att inte ställa krav. Det är lättare att bara följa med strömmen. Att ställa ägardirektiv är inte lätt men nödvändigt om man vill påverka utveckligen så det blir samhällsekonomiskt fokus före det rent ekonomiska.

Träffar: 14

tor
12
nov
2009
torsdag, 12 november, 2009 | Skriven av:

DN skriver “Kritiken ökar mot Vattenfall”

Nu höjs flera kritiska röster mot Vattenfall. “Vattenfalls planer är fullständigt oacceptabla” anser S. MP kräver att affären stoppas och facket kräver vd:s avgång.

Miljöpartiet begär en extra riksdagsdebatt med anledning av uppgifterna om att Vattenfall funderar på att sälja elnätet och MP:s språkrör Peter Eriksson kräver att regeringen stoppar affären, enligt ett pressmeddelande.

MP:s språkrör Maria Wetterstrand säger att hennes förtroende för Vattenfalls ledning är väldigt lågt. Och skulle bolaget fundera på att sälja elnätet förstår hon inte varför det skulle vara bra.

– Det verkar helt galet om de skulle göra det. Elnätet är otroligt viktigt för att kunna expandera produktionen av förnybar energi och ha möjlighet att distribuera den, säger Wetterstrand.

Rent företagsekonomiskt verkar det också galet, anser hon, eftersom elnätet är något som Vattenfall tjänar pengar på.

Det vore verkligen korkat om Vattenfall sålde elnätet. Man kan undra vad alliansen egentligen har sagt i frågan. Näringsministern verkar tala med kluven tunga. Hon är emot försäljning men agerar inte. Vattenfalls VD får tydligen säga och göra vad han vill oavsett vad ägaren, Svenska Staten, har bestämt.
Det är verkligen på tiden man tar tag i frågan om styrningen av Vattenfall. Tidigare har Vattenfall köpt kolkraftverk och brutit kol som inte direkt är speciellt miljösmart utan snarare precis tvärtemot.
Näringsministern har tigit om detta.

Det är märkligt om alliansregeringen låter Vattenfall helt på egen hand sälja elnätet. Denna fråga är helt klart en fråga för regering och riksdag att ta ställning till. Vattenfall verkar vilja få in pengar så att dessa kan satsas i nya kärnkraftverk. Detta är ju precis vad alliansregeringen vill, inklusive centern. Det är väl därför näringsministern inte agerar.

Elnätet är en viktig del av svensk infrastruktur och ska vara i statlig ägo. Alliansregeringen borde ge Vattenfall ägardirektiv att de ska satsa på förnybar energi i stället för kärnkraft.

Antingen gör Vattenfall vad regeringen vill och då talar regeringen och speciellt näringsministern med dubbla tungor eller så har regeringen tappat kontrollen över Vattenfall och dess VD som gör precis som han vill.
I så fall kan knappast Vattenfalls VD sitta kvar.
Eller?

Träffar: 12

mån
9
nov
2009
måndag, 09 november, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver “Reaktorerna står stilla – nu höjs elpriset”

Bara hälften av landets tio reaktorer är igång och kärnenergiproduktionen är cirka hälften av vad den maximalt skulle kunna vara. Resultatet blir högre elpris

Enligt planerna skulle tre av de avstängda reaktorerna – O1, O3 och F3 – ha statas under vecka 43, alltså för två veckor sedan. Men ingen av dem kom igång.

Så var det dags igen. Hälften av kärnreaktorerna står stilla.
Är det inte dags att tänka om och lämna denna gamla “teknik” och satsa på framtidens “energikällor”?
Trots att man nu har hållit på i många år så är det fortfarande många problem som dyker upp.

Problemen med sprickor i styrstavarna har inte kunnat lösas helt, men O3:an kommer ändå att få köras efter en försenad start.

Det är inte bara små problem som upptäcks. Trots att man upptäckt sprickor i styrstavar så får man köra igång ändå.

Enligt Strålskyddsmyndigheten har Ringhalsverkets ledningsrutiner skötts slarvigt och blivit ålagda att skärpa sig.
Exempelvis har R1:an körts på lösa boliner förra året, vilket gör att reaktorn måste genomgå ett omfattande arbete med att höja säkerheten innan den kan återstartas över huvud taget. Och R2:an står stilla på grund av att sommarens revisionsarbete inte hunnit verifieras och dokumenteras. Återstarten planeras till i början av nästa år.
Alla tre reaktorerna i Forsmark står under särskild tillsyn av Strålskyddsmyndigheten sedan brister i säkerhetskulturen upptäckts vid verket.

Detta är verkligen allvarligt. När ska man ta itu med detta problem på allvar?

Elpriserna höjs
Som en följd av osäkerheten kring kärnkraften ökar nu elpriserna inför vintern, säger Telge Energi i en ny elmarknadsprognos.
Vattenmagasinen har tömts mer än vanligt, dels på grund av brist på kärnkraftsel men också på grund av den kalla och torra hösten.

Att energipriset stiger gör att vi gör får fokus på att spara energi men att priset går upp och ner gynnar inte långsiktiga åtgärder. Det gör bara att de som har en svag ekonomi får det ännu värre.
Som sagt är det inte dags att satsa i ny teknik för att slippa kärnkraftsberoendet?
Det finns ju alternativ som bara behöver få lite stöd att komma igång och sedan behöver vi “spara energi”. Fortfarande slösas det med energi. Det byggs alldeles för energikrävande bostäder.
Sedan kan vi ju tänka över vilken mat vi konsumerar. Mer vegetariskt minskar energikonsumtionen och minskar djurs lidande.

Träffar: 10

Kategori: ekonomi, energi  | 2 kommentarer
sön
25
okt
2009
söndag, 25 oktober, 2009 | Skriven av:

Efter kommun- och landstingsdagarna fick en stund över eftersom vi bokat ett tåg 16.25. Vi gick runt och tittade på Örebro. Många fina gamla hus. Örebro har med hjälp av Klimp satsat på biogasdrivna bussar. De är målade i en hemsk färg enligt min mening men de syns i alla fall. Bra intiativ och klimatsmart. Det borde vi kunna göra även i Lund.

Nu fick vi gott om tid att strosa runt. Bl a hann vi med en runda på Örebro konsthall. Konsthallen ligger i en gammal banklokal. Intressant fenomen att tidsuppfattningen beror på i vilken situation man är i. Har man gott om tid går tiden långsamt och har man ont om tid går tiden snabbt. Trots att vi tog det lugnt och gikc en rejäl runda så har vi 50 minuter kvar tills att tåget ska gå.

Nu ska jag läsa Gustav Fridolins bok, Blåsta. Gustav kommer till Skåne och pratar om sin bok. Mer info kommer.

Biogasbuss_Örebro_okt2009

Träffar: 16

sön
20
sep
2009
söndag, 20 september, 2009 | Skriven av:

Just nu håller Shell på med att starta provborrningar för att undersöka om det finns möjlighet att utvinna fossil gas på ett antal platser i Skåne. Motståndet är stort runt om i Skåne, de flesta partier är emot. ett litet problem är att det ställs mindre krav på provborrningarna än på den framtida utvinningen. Rimligen kan man inte godkänna en utvinning så det är konstigt att Shell ändå vill gå vidare. Kanske har de en dold agenda och är ute efter att undersöka något annat t.ex. uran.
Kan det vara så?

heaven_or_s-hellAtt utvinna naturgas i dessa tider är väldigt kontraproduktivt när vi behöver minska utsläppen av t.ex. CO2. Att de dessutom kan innebära problem med naturen- och kulturmiljön gör det hela än värre. Konsekvenserna från att man borrar är svåra att förutse. Framförallt är det risker för att vårt grundvatten ska förstöras och sjunka. Vid de sprickor som skapas med kompressorer vid gasutvinning kan giftiga tungmetaller, uran och radioaktiva ämnen gå ut i grundvattnet och förorena. Vad gör vi när vi står utan vatten till människor, djur och grödor…? Vid sprickbildningar i berget kan gifter kontaminera vattnet flera år efter borrningarna. Speciellt i områden som har radon i berggrunden. I sandstenen under alunskiffern finns många viktiga vattentäkter i sydöstra Skåne. Och problemen med den sönderspruckna berggrunden får vi leva med hundratals år efter det att gasföretagen lämnat oss.

Det kan bli ett nytt Hallandsåstrauma. Det var många experter som lovade att det inte skulle bli några problem där. Nu ger man oss samma löften här. Varför ska vi lita på dem denna gången!

Den eftertraktade bergformationen (alunskiffer) innehåller toxiska ämnen såsom URAN/RADON, CESIUM, GALLIUM, VANADIN, TALLIUM, TORIUM osv. När borrkronan kommer i kontakt med alunskiffern kommer alunet att blir ursköljd av trycket (400 bar) från sköljvattnet. Konsekvensen är att vattnet blir kontaminerad.

Då sprickor försvårar bornningsarbetet och möjligheten att nå alunskiffern, är det av största vikt att inte träffa dem. Men om sprickor träffas på – då är det redan för sent! Man hinner inte förhindra att processvattnet trycks ut i berggrunden.

Borrhålets sk. inkapsling (strålrör som går hela vägen ner till alunskiffern) är definitivt ingen 100%-ig åtgärd och kan inte utesluta en kontamination av omgivningen med dess katastrofala konsekvenser.

Borrningen slukar upp till 30.000 liter färskvatten per dag och används som borrvätska för att smörja borrkronan.

Alla dessa risker som kan inträffa kanske inte inträffar men vad händer om det “osannolika” ändå skulle hända. I detta sammanhang är det ett problem att det inte är Shell som är direkt ansvarig för själva provborrningarna utan de använder sig av ett “litet bolag” som utför det hela. Vilket troligen innebär att om det skulle krävas skadestånd så går det lilla bolaget i konkurs och sedan blir det inget mer.

Frågan är än en gång VARFÖR?
Är det gas eller uran man är ute efter?

Läs pressmeddelande från Mp Skåne!

Träffar: 13

Kategori: energi, miljö, natur  | 2 kommentarer
tor
14
maj
2009
torsdag, 14 maj, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver “Nu lyser dioderna lika starkt som lysrör”

Lysdioder är en energieffektiv teknik utan kvicksilver vilket gör den miljövänlig. Nu har tyska forskare enligt tidskriften Nature fått en lampa med lysdioder att lysa lika starkt som ett lysrör

Nu är lysdiodernaa lika effektiva, eller effektivare, än lysrören. Diodtekniken, som är uppdelad i LED-teknik och OLED-teknik, saknar kvicksilver och är energieffektivare än både lysrör och lågenergilampor. Tekniken finns redan i dag i många mobiltelefonskärmar och i datorskärmar.

Problemet har hittills varit att få dioder att lysa tillräckligt starkt i en vanlig lampa. Nu har emellertid tyska forskare lyckats få dioder att lysa lika starkt som ett lysrör. Därmed kan diodtekniken på allvar börja tävla om att få ingå i framtidens lampor och bildskärmar.

Bra att lysdioder blir konkurrenskraftiga gentemot lysrör. Att byta glödlampor mot lågenergilampor är inte utan problem eftersom de innehåller kvicksilver. Visserligen är många lågenergilampor inkapslade så att de är svårkrossbara. Att byta ut glödlampor minskar energibehovet vilket är nödvändigt och bra. Detta ställer även krav på hantering av lågenergilamporna dels när de är “lysande” men speciellt när de har gått sönder och ska destrueras.

Träffar: 10

lör
2
maj
2009
lördag, 02 maj, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Forskare kritiserar ESS-satsning i Lund”

Regeringens helhjärtade satsning på att få den europeiska forskningsanläggningen ESS placerad i Lund har inte full uppbackning av svenska forskare. ESS är ett politiskt projekt, anser ledningen för Kungliga Vetenskapsakademien.

I måndags deklarerade Vetenskapsrådet att det tillsammans med andra finansiärer nu ska sparka igång Max IV-projektet, trots att staten inte skjuter till pengar ur forskningsbudgeten. Bo Sundqvist, professor i jonfysik och preses (ordförande) i Kungliga Vetenskapsakademien, befarar att detta suger musten ur annan svensk forskning.

– Max IV får forskarsamhället klara på egen hand. Det sker till priset av att Vetenskapsrådet inte kommer att kunna stödja annan tung utrustning i andra forskningslaboratorier de närmaste åren, säger Bo Sundqvist.

Förutom att ESS ska byggas på bästa åkermark, förbruka stora mängder energi och hantera radioaktiva ämnen (troligen kvicksilver) så är det en dyr affär. Eftersom resurserna är begränsade så kan det bli så att ESS trycker undan annan forskning. Alla äggen läggs i en korg. Nu gör alliansregeringen allt för att ESS ska förläggas till Lund, man trissar upp beloppet som Sverige ska betala för att få hit anläggningen. Det är ett prestigeprojekt. Nu när krisen är så stor, alliansregeringen påstår dessutom att krisen är ännu större, så känns det konstigt att alliansregeringen vill betala så mycket. Det måste finnas många andra projekt som ger bättre avkastning än ESS.

Kritiken mot ESS har funnits länge men har inte kommit fram i ljuset. Bra att vetenskapsakademin tar bladet från munnen.

Samtidigt arbetar regeringen för att den europeiska forskningsanläggningen ESS ska byggas i Lund. Sverige har lovat att stå för 30 procent av investeringskostnaden på totalt 13 miljarder.

Den svenska regeringen gör sig skyldig till en allvarlig felprioritering, hävdar Bo Sundqvist. Max IV är ett viktigare projekt än ESS för svenska forskare. Max IV kostar inte lika mycket att bygga men ger enligt Vetenskapsakademien större forskarnytta.

– Min slutsats är att ESS är så viktig för Sveriges politiska prestige att det får gå före, säger Sundqvist.

När Sverige har fått, dvs betalt tillräckligt mycket, och miljökonsekvensutredningen ger resultatet att det inte är lämpligt att placra den i Lund. Vad gör man då?
Troligen så kör man ett varv till så att man helt plötsligt får slutsatsen att det inte är några problem att lägga den i Lund.
Så frågan är kommer det att bli en rättvisande miljökonsekensbeskrivning?
Och vad gör man åt jordbruksmarken som försvinner?

Träffar: 14

lör
4
apr
2009
lördag, 04 april, 2009 | Skriven av:

Sitter åter på tåget, denna gång söderut. Vi kom iväg lite sent från Stockholm och fick stanna tåget en gång för att starta om datorsystemet innan vi kom till Katrineholm där tåget fick vändas. Detta gjorde susen så nu kör tåget med full hastighet.

Nu Šr Reinfeldt stšrst - Nyheter - Expressen.se
Har varit på Miljöpartiets förtroenderåd. Det blev mycket diskussion kring samarbete med s och v. I dag presenterades Demoskops senaste mätning. Miljöpartiet går framåt med 1,5 %-enheter och är nu åter 3:e största parti. Denna gång har även centern trillat ur riksdagen. Om man räknar samman alla allianspartier så har alliansen majoritet men räknar man bort (c) och (kd) så kan mp,s och v bilda en minoritetsregering och (sd) blir vågmästare.
Moderaterna är nu största partiet med en uppgång med hela 9 %-enheter, (s) tappar nästan lika mycket.

Vilka slutsatser man ska dra av detta är inte så lätt.

Språkrören informerade om energimotionen som miljöpartiet, (s) och (v) har lämnat in.

Läser man motionen så ser man att det inte är en ren (mp) motion men den är ändå mycket mer radikal än det som sittande regerings förslag.

Från 2008 till 2020 vill regeringen minska utsläppen med 9 miljoner ton. Vi vill minska med 18 miljoner ton (dubbelt så mycket). Gäller icke handlande sektorn.

Det som är lite besvärligt med motionen är “kärnkraftsavvecklingen”. Miljöpartiets linje är att avveckla så fort texten i motionen ger ett litet annat intryck. Det är dock ett stort steg att få (s) med på att inte bygga ut kärnkraften. Ett stort problem är att en del LO-fack anser att vi behöver kärnkraften för att göra svensk industri konkurrenskraftig.
Här har vi en jätteuppgift att inte ge oss utan att driva på och förklara hur det verkligen ligger till.

Kärnkraften skulle bli dyrare om de betalade alla sina kostnader drifts och avfallskostnader. Ännu finns ingen som säkerhet vet hur man ska förvara avfallet och inte vad det kommer att kosta.

I motionen tar man också upp problemet med att utvinna uran i Sverige.

En rödgrön regering kommer aldrig att medverka till att uranbrytning startas i Sverige.
Vi kommer inte heller att medverka till storskalig fossilutvinning i Sverige.
Regeringen bör verka för att kärnkraften skall betala sina fulla avfallskostnader och
för ett obegränsat skadeståndsansvar för kärnkraftsolyckor.

Motionen är en kompromiss av tre partiers politik vilket visar på problematiken. Ska man kunna driva en långsiktigt hållbar politik krävs det att man kommer överens över partigränserna. Det är inte smärtfritt men nödvändigt.

På mötet hade vi en bra dialog kring samarbetsgrupperna mellan (mp), (s) och (v). Det kom fram många bra idéer vad miljöpartiet ledamöter ska driva i dessa grupper. Innan vi har rott båten i land återstår mycket arbete men det ska gå. Det måste bara gå nu har vi en möjlighet att påverka på allvar.

Dessutom fick vi en förhandstitt av miljöpartiets EU-valsaffischer. Än en gång kommer vi att ha de bästa affischerna.

Det är inspirerande att åka på förtroenderådet, dels att prata med partistyrelsen, riksdagsledamöter och EUP-ledamöter men även att träffa andra miljöpartister från hela landet.

Nu är jag trött och längtar till kolonin. I morgon blir det ingen politik bara trädgårdsarbete.


SDS, SvD

Träffar: 9

fre
20
mar
2009
fredag, 20 mars, 2009 | Skriven av:

Tar regeringen ledarskapet i klimatfrågan nu inför Köpenhamn?

Vi har väntat i 2,5 år för att regeringen ska komma med en klimatpolitik. Nu har en klimatproposition äntligen kommit. Vi blev besvikna.

Regeringen skjuter fram klimatarbetet till kommande regeringar, de vill inte genomföra någon kraftfull klimatpolitik under den här mandatperioden. De långsiktiga målen är att göra det EU kräver ? inte mer än så. Men de politiska åtgärderna är svaga och ska göras efter nästa val. De flesta insatserna ska dessutom göras i andra länder istället för i Sverige.

Sverige har ett stort ansvar inför Köpenhamn. Vi miljöpartister vill att Sverige ska bära upp ledartröjan snyggt. Men även om regeringen försöker skapa inrikespolitisk opinion genom att berömma sig själva så är det vad Sverige åstadkommer internationellt sett som är viktigt. Regeringen tar inte ens chansen att vara ledare.

Vad skulle regeringen behöva göra för att ta ledarskapet?

maskros_25cmFN:s klimatpanel, IPCC, har under dessa år kommit med nya vetenskapliga rön om att klimatförändringarna kan bli värre och drabbar oss snabbare. Därför är det viktigaste att på en gång gå före och visa att rika länder kan göra mycket på hemmaplan och samtidigt öka stödet till fattiga länder så att de också ska kunna delta i klimatarbetet. Det är också viktigt att driva på EU att skärpa sin klimatpolitik. Slutligen är det mycket viktigt att driva en sådan politik som stimulerar miljöteknikutveckling, utveckling av förnybar energi och faktiskt också starta samhällsomställningen med mer tågtransporter, effektivistering i industrin och bostadsbeståndet för att nämna några viktiga saker.

Att ha ledarskapet innebär inte att enbart göra det EU kräver ? att ha ledarskapet handlar om att ligga före och nu vidta de åtgärder som andra skulle skjuta upp till kommande mandatperioder.

Regeringen säger: Vi tar ned utsläppen ner 40 procent till 2020 ? vad innebär regeringens påstående?

Det handlar om 40 procent till 2020 jämfört med 1990 års nivå. Målet uttrycks även som att utsläppen ska minska med 20 miljoner ton.
Fast då är det bra att komma ihåg några saker: Den tunga industrin och transporterna räknas inte med. 9 miljoner ton är redan uppfyllt eller beslutat av tidigare regeringar, 2 miljoner ton är beslutade av EU, 6,5 miljoner ton ska åstadkommas i andra länder främst med CDM, det är satsningar som kritiserats för att vara ineffektiva och ibland tom handla om satsningar på kärnkraft och kolkraft. Slutligen kan man konstatera att ca 2,5 miljoner ton ska åstadkommas i Sverige. Fast vi ska vänta med alla beslut om att minska de svenska utsläppen till nästa mandatperiod. 2,5 miljoner är till och med mindre än det som regeringen vill satsa på i andra EU-länder. För klimatet spelar det ingen roll om det är engelsmännen eller svenskarna som får bättre fönster och energismartare uppvärmning ? men det har betydelse för både industrins utveckling och jobben, liksom för Sveriges möjlighet att visa upp sig som ett land som ligger i framkant.

Läs mer!

Träffar: 5

fre
13
mar
2009
fredag, 13 mars, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “Rekordhögt stöd för mer vindkraft”

Vindkraften är den mest populära energikällan bland svenskarna. Rekordhöga 80 procent tycker att man ska satsa mer på vindkraft, jämfört med 19 procent som vill se mer kärnkraft. Det visar en ny opinionsmätning.

I tio år har SOM-institutet vid Göteborgs universitet frågat svenskarna om deras inställning till olika energikällor. På torsdagen presenterades 2008 års mätning av professor Sören Holmberg på Energitinget på Stockholmsmässan.

Den största förändringen jämfört med tidigare gäller biobränslen. På ett år har stödet för en ökad satsning på denna energikälla minskat från 55 till 39 procent. Kanske kan det vara debatten kring etanolet som ligger bakom svängningen.

Av de fyra energislagen vind, vatten, biobränsle och kärnkraft har vinden konsekvent haft det största opinionsstödet sedan mätningarna började. Vid den senaste var det hela 80 procent av svenskarna som vill se mer vindsnurror i naturen, bara 3 procent vill se färre eller inga alls.

En annan energikälla som har vind i ryggen är kärnkraften. 19 procent av opinionen stödjer en ökad satsning, medan 31 procent tycker att det räcker som det är. Motståndet mot kärnkraften har sedan mätningarna började hållit sig kring 40 procent. 2008 var det 42 procent som vill se mindre av eller helst avstå från kärnkraften.

Positivt att det finns så stort stöd för vindkraft. Stödet att bygga ut kärnkraften är inte så stor som man tidigare har påstått. Dock är det många som vill avveckla, speciellt på lång sikt.

Läs mer!

Träffar: 7

tis
10
mar
2009
tisdag, 10 mars, 2009 | Skriven av:

vehiconomics1_42809aNy Teknik skriver : “Här är Sveriges nya eko-bil!”

Liten, lätt och snygg och byggd på ett helt nytt sätt i nya, lätta material. Den väger bara 130 kilo och kostar under 50 000. Den heter Smite och vill bli Sveriges nya cityfavorit.

På onsdag ska personerna bakom Stockholmsföretaget Vehiconomics för första gången berätta om sina planer på ett helt nytt cityfordon – en trehjuling för både vanliga bensin- och etanolmotorer och elmotorer.

Det sker på Energitinget i Älvsjö där Sveriges samlade energikunskap visas upp och diskuteras.

– Vi har hittills varit väldigt tysta om vad vi hållit på med, men nu blev vi inbjudna av Energimyndigheten och då tackade vi ja, säger Håkan Lutz, en av de tre grundarna, till Vehiconomics.

Detta ser ut som den gamla “Messerschmitt KR200” som tillverkades på 50- och 60-talet.

m-3The Messerschmitt KR200 was designed by an aircraft engineer – Fritz Fend – and around 40,000 units of this ‘bubble car’ were built between 1955 and 1964, in Germany. With two seats in tandem, the vehicle had motorcycle-like one-behind-the-other seating for two people. The engine was a Fitchel & Sachs, 191cc two-stroke single-cylinder unit, mated to a four-speed manual transmission. With about 10bhp, the KR200 had a top speed of 100km/h and at 30km/l, it was also quite fuel-efficient.

Inget fel i att använda gammal design. Tanken är att det ska bli ett “säkert” stadsfordon som drar lite bränsle och är billig i inköp. Den första modellen ska vara två-sitsig och kommer att dra 0.15-0.17 liter milen i stadstrafik.
Att det ska vara ett säkert fordon känns lite svårt att tro på om den vistas tillsammans vanliga plåtbilar, bussar och lastbilar.
Att dra 0.15 liter milen för två personer är inte speciellt snålt.
Dessutom verkar den lite trång och inte så bekväm att sitta i.

Man kan undra hur man kom fram till designen?

Träffar: 8

fre
27
feb
2009
fredag, 27 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Energiöverläggningar havererade”

Efter sammanlagt fem möten mellan regeringen och oppositionen om energipolitiken meddelas att diskussionerna har havererat. Maud Olofsson (C) meddelar att det inte är ”meningsfullt” att fortsätta diskussionerna.

Regeringen fortsätter nu att arbeta utifrån den överenskommelse som de borgerliga partierna redan har gjort.

Det är ju inte så konstigt att det inte blev något av dessa förhandlingar. Alliansen bestämde innan överläggningarna att de vill slopa förbudet att bygga nya kärnkraftverk.

Alliansens beslut sänder signaler som gör att denna omställning till förnyelsebara energikällor stoppas upp. Det behövs en omställning till mer klimatvänligare energi.

Viktiga knäckfrågor gäller: naturgasen, kärnkraften, elmarknaden och elpriserna, Vattenfall, elcertifikaten och det svenska klimatmålet.

S, V och MP vänder sig emot att infrastruktur för naturgas, enligt regeringens överenskommelse, kan utvecklas på kommersiella villkor. Resultatet kan bli att den ryska gasledningen genom Östersjön kan få en grenledning till Sverige om den motiveras kommersiellt, befarar de.

Oppositionen pekar på att det kommer att finnas ett betydande elöverskott under kommande 30 år.

Därmed saknas sakliga skäl för regeringens brådska att öppna för nya kärnkraftsreaktorer, konstaterar de tre partierna och hänvisar till att regeringens företrädare gjort bedömningen att några nya ställningstaganden inte behöver göras förrän 2015. Varför är det så angeläget att ändra kärntekniklagen, undrar de.

De tre pekar också på den prishöjande effekt som en forcerad integrering av den nordiska och den europeiska elmarknaden får. S,V och MP vill i första hand fokusera på investeringar som får den nordiska elmarknaden att fungera.

Den tycker också att ambitionen för de gröna elcertifikaten liksom för det svenska klimatmålet är för låga. Ett annat krav är en överenskommelse om att Vattenfall ska kvarstå i statlig ägo.

Träffar: 16

tor
12
feb
2009
torsdag, 12 februari, 2009 | Skriven av:

De rödgröna partiernas gemensamma utgångspunkter inför energisamtalen

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är gemensamt beredda att diskutera hur Sverige ska kunna nå en blocköverskridande uppgörelse om energipolitiken. Det upprepar partierna inför energisamtalen med Maud Olofsson senare i dag. Hur energipolitiken utformas får stor betydelse för jobben, elpriserna, ekonomin samt för klimat och miljö.

Partierna vill ha en snabb utbyggnad av den förnybara energin – inte en dyr och långsam utbyggnad av kärnkraften. De rödgröna vill att Sverige går längre än EU:s minimikrav.

De viktiga utgångspunkterna inför samtalen är:

1. Det måste finnas en målsättning att Sverige ska ha ett överskott av el. Elförsörjningen till den elintensiva industrin måste tryggas med konkurrenskraftiga priser.

2. Det finns ett behov av en större utbyggnad av förnybar energi och kraftigare satsningar på energieffektivisering i Sverige än regeringen föreslagit.

3. Inget beslut tas nu om att öppna upp för att bygga nya kärnkraftreaktorer. Kärnkraften ska successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd.

Det finns också en lång rad frågor till regeringen om otydligheter i deras överenskommelse. Ska förhandlingarna genomföras behövs svar på dessa frågor.

Träffar: 7

lör
7
feb
2009
lördag, 07 februari, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “Nya vindar ger döende bygd kraft att trotsa krisen”

En liten stad i västra Texas är isolerad från USA:s kris. Här reser arbetare vindkraftverk efter vindkraftverk. På slätterna runt staden produceras snart lika mycket vindel som i hela Danmark. Och enligt borgmästaren har boomen bara börjat.

Sweetwater. Inte många vet om det. Men andra världskriget avgjordes i den lilla byn Sweetwater i västra Texas.

vindkraft_1 Borgmästaren Greg Wortham kommer snart att berätta hur. Men först tar han fram tre kartor och visar upp platserna för de fem största vindkraftsprojekten i världen just nu: alla finns inom tjugo minuter med bil.

Medan USA hukar under finansmälta, arbetslöshet och osäljbara bostäder radar borgmästaren Greg Wortham upp argumenten för att flytta hit: stabila bostadspriser, nya hotell, höga löner och snart ska biografen öppna igen.
– Av våra 12 000 invånare är bara 150 arbetslösa. Men jag vet vilka de är: de röker marijuana och klarar aldrig drogtesterna. Men klarar du av att dyka upp på morgonen har du ett jobb här.

Självförtroendet är det inget fel på. Men så har allting gått väldigt bra på senaste tiden. För bara fem år sedan var Sweetwater mest känt för sin skallerormsfestival.
– Nu har vi blivit huvudstaden för vindkraft i USA.

Under femtio år var Sweetwater en av landets snabbast krympande kommuner, men de senaste åren har utvecklingen vänt 180 grader. Vestas, Siemens, BP, Eon och andra storföretag har vallfärdat hit för att öppna nya vindkraftsparker.

Verkligen kul att läsa om att detta händer i USA. Under 2008 gick USA om Tyskland och är nu det land i världen med mest vindkraft. Förra året ökade effekten med 50 procent, till 25,2 gigawatt. Flest turbiner har Texas, följt av Kalifornien.
Vindkraften i USA subventioneras med skatterabatter. Mycket intressant att detta kan vara möjligt i USA.
Dessutom kräver 27 stater att elbolagen producerar en andel (oftast mellan 10 och 20 procent) av sin el på ett miljövänligt sätt.

Sverige har cirka en gigawatt vindkraft, Danmark har 3,2. I hela världen finns nu 130 gigawatt installerad vindkraftseffekt. Det är tio gånger mer än för tio år sedan.

Träffar: 7

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

Det lämnades in ett medborgarförslag den 26 mars 2008, där förslagsställaren ville att kommunen skall byta vanliga glödlampor och lysrör i till lågenergilampor. I dag var det dags att behandla ärendet i kommunstyrelsen, dvs nästan 9 månader senare.

Förslaget från kommunkontoret var att

“medborgarförslaget anses besvarat med vad Tekniska nämnden, Sevicenämnden och Lunds kommuns fastighets AB anfört”

Inte speciellt tydligt och inte speciellt snabbt och effektivt.

Detta var ett klart och tydligt förslag som lätt kunde ha behandlats på ett mycket bättre sätt. Det enda rimliga hade varit att bifalla förslaget med ett litet tillägg att man ska göra det successivt i de fall det är möjligt.

Men så tyckte inte alliansen. Argument från folkpartiet mot att säga ja till förslaget vara att det skulle uppstå någon konstig situation eftersom kommunen innan beslutet redan bytt till lågenergilampor … Jag begrep inte riktigt vad som menades.

Alla sades sig vara positiva till att byta mot lågenergilampor. Så varför kunde man inte bara säga ja med ett litet tillägg.
Är det kanske att man tror sig tappa kontrollen om en vanlig medborgare får “bestämma”?

Samtidigt som man pratar om att öka medborgarnas engagemang i politiken så agerar man precis kontraproduktivt.

Träffar: 13

tor
5
feb
2009
torsdag, 05 februari, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Världsrekord i vindkraft i Hanöbukten”

Det nybildade bolaget Blekinge Offshore vill bygga världens i särklass största vindkraftspark till havs utanför Hanö i Östersjön. Går allt vägen blir det 500 stycken gigantiska vindkraftverk på en yta av 225 kvadratkilometer.

– Väldigt mycket talar för just den här platsen i Hanöbukten, säger Bengt Simmingsköld, vd för vindkraftsbolaget Eolus Vind som äger 60 procent i Blekinge Offshore.

Mycket infrastruktur finns redan på plats. Bengt Simmingsköld nämner den stora undervattenskabeln till Polen, den stor 400 kV-ledningen från Barsebäck och de stora oljeeldat reservkraftverket i Karlshamn.

– Det här blir inte bara världens största utan också världens bästa havsbaserade vindkraftsanläggning, säger han till Ny Teknik.

111404 Man börjar med 50 verk, fullföljs alla 500 verk så kommer det att ge en effekt på 2,5 GW och en årsproduktion på 10 TWh. En stort elillskott.
Detta är en anledning till att vi inte behöver blåsa liv i gammal teknik som kärnkraft.

Totalkostnaden för 2 500 MW skulle alltså bli minst 25 miljarder kronor, kanske ända upp till 50 miljarder kronor.

Det kan jämföras med den nya 1 700 MW-reaktorn i finska kärnkraftverket Olkiluoto där kostnaderna nu är uppe i närmare 60 miljarder kronor.

Så VINDKRAFT är billigare än KÄRNKRAFT. Dessutom mycket miljövänligare och säkrare.

Så kära allians TÄNK OM!!

Läs mer : “KÄRNKRAFT I KLIMATKRISENS TIDEVARV

Träffar: 4