Inlägg under kategori » socialpolitik «

fre
30
maj
2008
fredag, 30 maj, 2008 | Skriven av:

SDS skriver : “30 procent av de 204 personbilsförare som omkom i trafiken 2007 var påverkade av alkohol. Det är samma höga nivå som föregående år, konstaterar Vägverket. Snittpåverkan bland de dödade var 1,6 promille.”

Statistiken skrämmer:
• Situationen är än värre vid singelolyckor, där hälften av de bilförare som omkom under förra året var påverkade av alkohol.
• Var fjärde alkoholpåverkad bilförare som omkom i trafiken under förra året var unga mellan 18 och 24 år.
• I genomsnitt hade de dödade förarna 1,6 promille alkohol i blodet.

Detta är skador relaterade till trafiken. Till detta har vi alla som dör av själva alkoholintaget, de som blir fast och kan sluta.
Dessutom får man inte glömma allt våld som är relaterat till alkohol och andra droger.

Många barn växer upp med föräldrar som inte kan hantera alkohol på ett bra sätt. Dessa barn råkar sedan illa ut.

Det behövs mer åtgärder för att försvåra drickandet. Bättre trafikkontroller och rejäla åtgärder när man påträffas köra onykter inte bara böter och fängelse.
Helt sjukt att man ska få tillbaka körkortet, efter att ha fått det indraget pga rattfylleri, tidigare om man är beroende av sitt körtkort för sitt arbete. Är man beroende av sit arbete borde man definitivt inte dricka och köra bil.

Det behövs även att man tittar på varför man dricker. En del har lättare för att råka illa ut men ingen mår bra av att dricka för mycket. Det är något som saknas i livet om tar sin tillflykt till droger.

Tobak och alkohol är fortfarande alltför glorifierat.

Inget barn ska behöva växa upp med drogade föräldrar.

Träffar: 12

ons
7
maj
2008
onsdag, 07 maj, 2008 | Skriven av:

SDS skriver: “Sverige – världens bästa mammaland”
Rädda Barnen har gjort en undersökning i 146 länder hur levnadsvillkoren för mammor och deras barn är.
Sverige är världens bästa land att leva i för mammor. Sämst har mammorna och barnen i Niger, Tchad och Jemen.

“Fler än ett av sex barn dör där före fem års ålder och mer än vart tredje barn är undernärt. Samtidigt saknar nästan hälften av befolkningen i dessa länder tillgång till rent vatten.”

Man har även tittat på siffror på mödradödlighet, barnadödlighet och kvinnors möjlighet till politiskt inflytande.

Trots att Sverige toppar listan finns det i Sverige många barn inte minst barn till ensamstående mödrar som växer upp i ekonomisk knapphet. Dessutom finns finns det barn som dagligen bevittnar våld i hemmet eller utsätts för våld eller övergrepp.

Så trots toppnoteringen får vi inte slå oss till ro. Det finns mycket vi kan göra både inom Sverige och ute i vida världen för at förbättra villkoren för barnen.

Träffar: 13

mån
5
maj
2008
måndag, 05 maj, 2008 | Skriven av:

På kvällens måndagsmöte diskuterade vi ärenden på torsdagens kommunsstyrelse. På agendan finns 40 ärenden. Bl a finns “Plan för stöd, service och omvårdnad 2008-2011”. Detta ärende är återremitterat från kommunfullmäktige med uppdrag “att omarbeta planen med tydliga målsättningar vad gäller inriktning och kvalitet för verksamheterna”. Kommunkontoret översände ärendet till vård- och omsorgsnämnden för handläggning och eventuell revidering. Vård- och omsorgsförvaltningen har därefter lämnat ärendet utan åtgärd. Ärendet kom inte upp i vård- och omsorgnämnden och ärendet har nu kommit tillbaka till kommunstyrelsen utan någon mer dokumentation än ärendet hade när det var uppe kommunfullmäktige.
Denna hantering är mycket märklig. Visserligen vill alliansen inte göra några ändringar, trots att kommunkontoret hade grava anmärkningar, men man kan ju inte bara strunta i de uppdrag som kommunfullmäktige har givit.
Det är ganska så respektlöst mot det demokratiska systemet.

Det finns också ett antal motioner bl.a. motionen från miljöpartiet och demokratisk vänster “Bygg spårväg på E22:an mellan Malmö och Lund“.

På måndagsmötet tog vi även upp ett ärende som kommer upp på nästa socialnämnd, “Handlingsplan mot våld mot kvinnor”. Det som hittills har kommit fram är knappats tillräckligt. Sundsvall och Göteborg har kommit mycket längre. Miljöpartiets motion “Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor“. Det tar ett tag till innan motionen kommer upp i kommunfullmäktige.

Träffar: 12

tor
27
mar
2008
torsdag, 27 mars, 2008 | Skriven av:

Trots att socialministern tidigare, när det riktades skarp kritik mot förslaget om nya sjukregler, backade och försäkrade att det nya förslaget inte skulle ge ökad social utslagning så blev det inte så mycket av detta.

Nu när förslaget läggs visar det sig att man inte direkt har lättat på reglerna utan snarare skärpt kraven.

Alltså slår regeringens politik mot de som redan har det svårt. Inget konstigt egentligen eftersom den regeringen prioriterar höginkomsttagare och de välbeställda. Ett exempel på detta är t.ex. fastighetsskatten.

Nu sätter man en tidsgräns som att man måste bli frisk inom ett år. Ett år är visserligen en lång tid men ibland är det inte så lätt att bli frisk. Tyvärr verkar regeringen anse att de som är sjuka egentligen är så sjuka. Pressar man dem lite så blir de friska.

Fler skulle säkert må bättre om man ökade tryggheten och gav de sjuka stöd att bli starkare och friska.

Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, välkomnar socialdemokraternas förslag om samordning av trygghetssystemen för långtidssjuka. Det ligger i linje med Mp:s förslag om arbetslivstrygghet.

– Ylva Johansson går visserligen inte lika långt som Miljöpartiet i sitt förslag om bättre samordning för långtidssjuka, men en bra bit på vägen, säger Gunvor G Ericson.

Dessutom borde man jobba med ett trygghetssystem där t.ex. långtidssjukskrivna inte ska bollas runt mellan olika myndigheter.

Träffar: 3

mån
28
jan
2008
måndag, 28 januari, 2008 | Skriven av:

Öppnar tidningen, SDS, och ser rubriker som “Konkurrens slår ut gymnasieskolor”, Lund kan införa vårdnadsbidraget” och “Fp-politiker vill fördubbla taxan för fritidsklubbar”.

Att fördubbla taxan för fritidsklubbar är ytterligare ett resultat av borgarnas skattesänkning. Vad blir priset av att höja taxan?
Knappast blir det väl fler som väljer den lösningen utan fler barn riskerar att lämnas ensamma.
Enligt barn- och skolförvaltningen i Lund Öster så har efterfrågan ökat.
Risken är att de familjer som behöver extra stöd inte kommer att ha råd att låta sina barn gå på fritidsklubb.

Det hade också varit bra om man hade utvärderat fritidsklubbarnas verksamhet innan man höjer.

Vårdnadsbidraget skall lösa kommunens brist på förskoleplatser. Det är bra att man vill göra en kosekvensbeskrivning innan man inför det. man kan ta titta på Finland och Norge. Risken är att kommunens spariver bl.a. p.g.a. skattesänkningen får inte gå ut över de som bäst behöver stöd.
Norge har slopat vårdnadsbidrag eftersom det gjorde det bl.a. svårare för lågutbildade kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.

Det vore bättre att höja barnbidraget och göra det möjligt för föräldrarna att gå ner i arbetstid och att utöka den “obligatoriska” pappatiden. SDS rubrik att det är konkurrensen som slår ut gymnasieskolorna är ju lite missvisande.

Att antalet barn varierar och att det påverkar kommunernas verksamhet är ju inget nytt. Nu varnas det för att år 2015 så kommer 75 000 färre elever att gå i gymnasiet. SDS är lite missvisande det är ju inte konkurrensen som är det största problemet här utan att antalet elever går ner så mycket efter att det gått upp väldigt mycket. Problemet är att det är svårt att planera eftersom kommunen inte har full kontroll på alla bitar.
Det kan bli ett stort problem för små skolor att kunna klara nedgången och resultatet blir att bara blir stora koncernskolor kvar och som har ägare som vill ha avkastning på sina pengar.
Friskolor i sig är inget problem, möjligen med undantag av religiösa friskolor. Problemet ligger mer på ägarnivån.

Träffar: 5