Inlägg under kategori » ekonomi «

ons
28
apr
2010
onsdag, 28 april, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Facit ger Scania rätt

Det var rätt att gå ner i arbetstid. Det visar Scanias kvartalsrapport, som presenteras i dag. Om bolaget hade sagt upp sin personal i stället hade det aldrig gått att reagera så snabbt när marknaden vände.

Med facit i hand är det lätt att konstatera att lastbilstillverkaren gjorde rätt som väntade ut krisen genom att sätta hela arbetsstyrkan på deltid.

Alternativet, att säga upp folk, hade varit fruktansvärt, tycker Martin Lundstedt, Scanias försäljnings- och marknadsdirektör.

– Att vi har kunnat behålla kompetensen är det allra viktigaste. Nu kunde vi snabbt svara upp mot den ökade efterfrågan från den latinamerikanska marknaden.

I alla fall var det rätt medicin för Scania när det blev kris. Bättre jobba mindre tid än att inte ha något jobb alls.

Det skulle man kunna applicera även på nuvarande situation med hög arbetslöshet. Genom att dela på jobben blir det arbetslinjen för fler men inte man jobbar inte lika många timmar.

Med mindre arbetstid får man mer tid över för sig själv och sina nära och kära. Att sänka arbetstiden och sänka lönen i yrken där lönen redan är låg är inte så bra men det finns många yrken där man tjänar tillräckligt för att kunna jobba mindre och därmed tjäna mindre.

Lönesänkningen behöver inte vara lika stor procentuellt som arbetstidsförkortningen eftersom sänker man arbetstiden kommer man att arbeta mer effektivt. Man kommer även att vara mindre frånvarande p g a sjukdom.

Alltså mycket talar för sänkt arbetstid.

Man borde i alla fall återinföra friåret. Det ger de som har ett jobb tid att utvecklas och det ger de som saknar ett jobb möjlighet att kunna få in en fot på arbetsmarknaden.

Något annat som borde göras är att underlätta för småföretagare. Småföretag är ofta flexibla och anpassar sig till nya lösningar samtidigt som de är en del av samhället omkring dem. Det är här de flesta jobb skapas och de verkligt konsumentorienterade tjänsterna finns.

I Sverige har politiken historiskt oftast anpassats för större företags behov och resurser. Det är de stora företagen som lyfts fram och hyllats. Vi ser att politiken måste anpassas så att den fungerar även för små företag. Därför vill vi driva en utpräglad småföretagarpolitik med regelförenklingar, skattelättnader och förbättrade kreditmöjligheter och en bättre finansiell situation för de mindre företagen.

Privata Affärer skriver : Företagare gillar MP …

Företagare har fått rangordna vilka partier som har det mest småföretagarvänliga förslaget.

Det som kommer högst på listan över positiva inslag är Miljöpartiets förslag att sänka arbetsgivaravgiften med tio procentenheter upp till en lönesumma på 2,5 miljoner kronor. Det stöds av över 60 procent av de svarande företagarna.

Snart är det val och då är det dags att byta regering …
Eller?

Träffar: 10

tor
15
apr
2010
torsdag, 15 april, 2010 | Skriven av:

Hittills har alliansens politik med minskade skatter, mest för de som tjänar mest, inte ökat sysselsättningen. Man skyller allt på den internationella finanskriser vilket ju är enkelt att göra. Problemet är att krisenen inte bara har drabbat Sverige utan övriga världen och många andra länder har klarat sig betydligt bättre än Sverige. Sveriges regering har lyckats speciellt dåligt när det gäller ungdomsarbetslösheten.

Utanförskapet har ökat och fler står utanför trygghetssystemen.

Alliansens vårbudget ger inga nya lösningar sepciellt inte för att minska arbetslösheten. Det behövs investeringar för nya jobb, som gör Sverige starkare och mer hållbart. De stora sänkningarna av stödet till kommunerna 2011 kommer i stället att leda till nya nedskärningar i välfärden och höjda skatter, vilket kommer att förvärra problemen för kommuner och regioner.

Kommentarer om alliansens vårbudget:

Stefan Fölster, chefsekonom Svenskt Näringsliv: ”alliansregeringens ovilja att tänka om beror på att de inte velat se ungdomsarbetslösheten som ett problem. Sven Otto Littorin ansträngde sig länge för att bortförklara ungdomsarbetslösheten. Då kanske det inte blir så mycket utrymme för att pröva nya reformer”

Christin Johansson, ordförande Akademikerförbundet SSR: ”Vi saknar kraftfulla och samordnade insatser [mot ungdomsarbetslösheten]”

Robert Bergqvist, chefsekonom Skandinaviska Enskilda Banken: ”hade hoppats på mer arbetsmarknadspolitik. De verkar som om regeringen tror att arbetslösheten ska komma ner av sig själv när konjunkturen vänder, men det finns en risk att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer”

Träffar: 16

fre
9
apr
2010
fredag, 09 april, 2010 | Skriven av:

AB skriver : Männen tjänade på regeringens politik

Män och personer med de högsta inkomsterna är vinnare på regeringens politik. Det visar finansdepartementets egna siffror.
Men finansminister Anders Borg vägrar att erkänna det.

Det är ju inte särskilt förvånande. Det är ju de med hög lön som gynnasinte specifikt män. Det är bara så att män tjänar mer än kvinnor. Om detta kan man läsa på Jämo:s hemsida.
Siffror från Finansdepartementet visar hur den disponibla inkomsten förändrats under mandatperioden

De har fått mest – och minst
Månadsinkomst (före skatt) och förändring i procent
6 000 kr: +4,24 procent
11 000 kr: +3,47 procent
14 000 kr: +4,73 procent
17 000 kr: +5,60 procent
19 000 kr: +6,21 procent
22 000 kr: +6,59 procent
24 000 kr: +7,51 procent
27 000 kr: +8,18 procent
31 000 kr: +7,76 procent
52 000 kr: +7,45 procent

Lägger man till andra politiska beslut som t.ex. avskaffandet av fastighetsskatten så blir det än mer pengar till de som tjänar mest.
Ett problem är att det införandes ett tak i fastighetskatten. Konsekvenserna av alliansens politik har blivit att de med höga inkomster har fått lägre skatt. De förändringar som genomförts är att ett tak införts för hur stor fastighetskatten får bli, skatten är omdöpt till avgift och den går numera direkt till kommunerna istället för som tidigare till staten. Ett tak har också satts för hur stora skatteuppskov man får ha, uppskoven har belagts med ränta och reavinstskatten har höjts. Den huvudsakliga effekten av regeringens förslag till tak på fastighetskatt är att fastigheter med mycket höga taxeringsvärden på sina hus får betydligt lägre skatt, medan fastigheter med låga taxeringsvärden beskattas hårdare.

I höstbudgeten 2009 hade miljöpartiet följande förslag angående “fastighetsskatten”:

Rättvis:
De som har de dyraste villorna med ett marknadsvärde över cirka sex miljoner (dvs. ett taxeringsvärde om 4,5 miljoner eller mer) kommer att få höjd skatt. Samtidigt så utvidgas den nuvarande begränsningsregeln så att fler med små inkomster får sänkt fastighetsskatt26.
Neutral:
Fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar sänks. Neutraliteten mellan olika boendeformer utreds och åtgärder vidtas.
Rörlighet:
Uppskovsskatten och begränsningen för uppskov tas successivt bort, givet att det statsfinansiella läget så tillåter och att det finansieras på ett fördelningspolitiskt acceptabelt sätt. På så sätt ökar rörligheten på bostadsmarknaden. I ett första steg tas skatten på uppskov upp till 200 000 kronor bort. Därmed har nästan hälften av den statsfinansiella kostnaden av att avskaffa uppskovet uppnåtts. Vi kommer även att tillsätta en utredning som ser över systemet med uppskov och hur det kan säkerställa att uppskoven betalas in.

Läs mer om höstbudgetmotionen!

Träffar: 9

Kategori: ekonomi  | Skriv en kommentar
mån
29
mar
2010
måndag, 29 mars, 2010 | Skriven av:

DN Skriver : ”Förbifart Stockholm är ett vansinnigt projekt”

Förbifart Stockholm har blivit en allt större knäckfråga för oppositionen. Socialdemokraterna anser att den nya motorvägen behövs medan Miljöpartiet och Vänsterpartiet kräver att bygget stoppas.

Regeringen gick på måndagen ut på DN Debatt och lovade att Förbifart Stockholm ska byggas. Notan beräknas till 28 miljarder kronor. Av dessa ska cirka 23 miljarder tas från trängselskatten.

Det är ytterst besvärande att så många (S)-politiker vill bygga förbifart Stockholm. Alliansen och (S) är tydligen överens om detta.

Först så var alla emot Miljöpartiets förslag om trängselskatt i Stockholm. Sedan upptäcker man att idén är bra och genomför det. Man strular och gör uppehåll och fördyrar hela projektet. Dessutom saboterar man hela projektet genom att använda intäkterna från trängselskatterna till att bygga mer motorväg.
Finessen var ju att dessa pengar skulle användas till att förbättra kollektivtrafiken.

Förbifart Stockholm är en knäckfråga för samarbetet mellan de rödgröna. Det är ett jättedyrt projekt som dessutom kommer att öka klimat- och miljöbelastningen. Samtliga vägforskare är överens att projektet kommer att öka vägtrafiken, vilket tom Vägverket inser.

Det är ett dyrt projekt som tar pengar från övriga Sverige för att bygga vägar i ett område där de bästa förutsättningarna finns för kollektivtrafik. Heltokigt!

Detta är inte bara en Stockholmsfråga.
Så varför är politiker från övriga Sverige så tysta?

Träffar: 8

ons
24
mar
2010
onsdag, 24 mars, 2010 | Skriven av:

Tittade på TV4:s duellmellan (S) & (M).

Vad menade statsministern med att han inte ska höja skatten för kvinnor?
Ska han införa en ny dimension i skattelagstiftningen, en könsberoende skatt?

Det bådar ju extra gott för de kvinnor som har toppbefattningar med hög lön.

Eller kan det vara så att han gett upp kampen om jämställda löner?

Träffar: 10

tor
18
mar
2010
torsdag, 18 mars, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Energiprofessorn: Kärnkraft får betalas över skattsedeln

Utan statliga subventioner och garantier blir det för dyrt att bygga nya kärnkraftverk. Det är budskapet från den brittiske energiprofessorn Stephen Thomas som är på besök i Stockholm i dag.
Han är professor i energipolitik vid University of Greenwich Business School.

Innan han fick sin professur i Greenwich bedrev han forskning om energipolitik i över 20 år vid Science Policy Research Unit vid University of Sussex.

Han är välkänd för sina slutsatser att ny kärnkraft inte är kommersiellt lönsam med dagens energipriser och att industrins tal om en renässans för kärnkraften bara är tal och dåligt förankrad i verkligheten.

Man kan undra hur alliansen räknar när det gäller ny kärnkraft. Kanske är det som vanligt mer snack än handling. Det låter bra att bygga nya kärnkrfatverk om man samtidigt betraktar dessa som klimatneutrala, vilket de inte är. Kopplar man sedan till att det behövs billig elenergi för att industrin och jobben inte ska drabbas så har man skrämt upp väljarna att man kanske köper resonemanget.
Om man bara ändrade att de som äger ett kränkraftverk skulle vara fullt ut ekonomiskt ansvariga skulle detta vara tilräckligt för att kärnkraften skulle börja avvecklas.
Varför ska skattebetalarna ta över ansvaret när en kärnkraftsolycka inträffar?

Vår energikonsumtion behöver ställas om till att använda mer förnyelsebar energi och så behöver vi spara energi. Våra bostäder läcker energi, det är alldeles för många transporter och alldeles för många transporter sker på vägen.

“Fem gånger så dyrt som för tio år sedan”
I USA har inga nya kärnkraftverk byggts på 30 år. I Europa har bara två beställningar av nya reaktorer genomförts – Olkiluoto i Finland och Flamanville i Frankrike.

– Erfarenheterna från Olkiluoto och från beräkningar för nya reaktorer i USA, visar att konstnaden per kilowatt ny kärnkraft ligger på 5000-6000 dollar. Det är fem-sex gånger så mycket vad som kärnkraftsindustrins kalkyler talade om för tio år sedan, säger Stephen Thomas till Ny Teknik.

Var alliansen tänkt att ta dessa pengar till nya kärnkraftverk?
Eller är det kanske bara ett sätt få väljare den 19 september?

Ladda ned hans föreläsning från den 4 februari 2010 om kärnkraftens lönsamhet.

Träffar: 6

mån
1
mar
2010
måndag, 01 mars, 2010 | Skriven av:

Lyssnade på Agenda där hushållsnära tjänster var en av frågorna som diskuterades. Alliansens representant i form av näringsministern talade varmt för dessa tjänster och menade att dessa var så viktiga för att få ihop livspusslet. Hon menade att alla kan köpa hushållsnära tjänster. Men så är det inte. För att det ska vara “lönsamt” så måste man tjäna mer än vad man betalar för tjänsten. Annars får man jobba längre tid än man behöver lägga ner på att t.ex. städa själv.
Näringsministern säger att om man tar bort stödet kommer det att drabba de som ha låg inkomst. Hon säger att 70 % som använder avdraget tjänar under 500 000. Jämfört med en ministerlön är 500 000 låg lön men inte för oss vanliga löntagare.

Det är nog inte en slump att 97 % av de som utnyttjat “avdraget” tjänar över 40 000 i månaden. Endast 0.3 % av de som utnyttjat avdraget tjänar under 30 000 kr i månaden.

Visst är det bra att det skapas jobb men varför ska bara vissa jobb subventioneras?
Konstigt att det är “typiska kvinnojobb” som ska subventioneras?
Varför kan man inte betala för vad det kostar?

Alliansen driver att bidrags Sverige måste stoppa. Varför ska det då vara bidrag till att skattesubventionera tjänster bara för de med hög lön?

Jätte bra om tjänstesektorn kan öka. Kan detta hjälpa oss att få ihop livspusslet kanon men då får det vara på ett annat sätt så att stödet går till de som bäst behöver det.

Träffar: 9

sön
21
feb
2010
söndag, 21 februari, 2010 | Skriven av:

I dag var det isgator i Lund. Något snöoväder blev det inte även om det blev mycket slask som sedan frös under natten. Vilket gjorde de flesta gångbanor till rena isbanor.

Det blev en lugn dag med vinterpromenad och lite hemmapyssel. Vi gjorde hudkräm av ekologisk rapsolja och bivax. Enkelt att göra och produkten verkar vara rätt så bra.

Tittade på Agenda som idag bl a handlade Greklands ekonomi. Man undrar hur det kan bli så här. Grekland har tydligen friserat sina siffror till ansökan om att vara med i EMU. Dessutom har de friserat siffrorna efter ansökan. Bl a tycks de ha skippat att ta med sjukvårdskostnaderna som en utgiftspost vilket givetvis resulterar i att Greklands ekonomi ser bättre ut än vad den egentligen är.

Det är ett stort problem med att länderna inom EMU har så olika. Tyskland har en mycket starkare ekonomi än många andra EMU-länder.

Grekland kan inte ju inte göra en devalvering eftersom de inte har någon egen valuta. Ska man följa regelerna för EMU så är det ett internt problem för Grekland. De måste sänka det inhemska kostnadsläget vilket bl a kommer att innebära lägre löner.

Dessutom måste de få något finansiellt stöd utifrån vilket kommer att kosta ekonomiskt men även politiskt. De som vill låna ut kommer att kräva lånegarantier och de som ger lånegarantier vill kunna påverka Greklands ekonomiska politik.

Detta är EMU:s största utmaning. Problemen har inte uppkommit över en natt. Det har funnits där latent enda sedan EMU startade och genom de tveksamma ekonomiska underlagen.

Träffar: 26

Kategori: ekonomi, EU  | Skriv en kommentar
lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Nätverk mot borrning får miljöpris

Borrmotståndarna i nätverket Heaven or Shell belönas nu med Tomelilla kommuns miljöpris.

Nätverket har varit mycket aktivt i Tomelilla där de kraftfullt har motsatt sig Shells planer på att provborra i Hedeberga.
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen på orten delar ut priset med motiveringen:
“För att med seriös efterforskning, outtömligt engagemang och stor kunskap ha tagit fram fakta och spridit information, som ifrågasätter nyttan av, och påvisar riskerna med borrning efter naturgas på Österlen”.

Bra att lokalt engagemang uppmärksammas. Kanske kan det även ge lite mer fokus på minerallagsfrågan. Den behöver ses över för att kunna bli mer demokratisk. Det är något fel när någon utomstående med enbart ekonomiska mål kan förstöra en bygds framtid.

Bra jobbat “Heaven or Shell

Träffar: 23

tor
11
feb
2010
torsdag, 11 februari, 2010 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Vattnet ställer till det för Hallandsåstunneln – igen

Sedan nyår har tunnelborren Åsa bara kommit 30 meter framåt i Hallandsåsen. Det övermäktiga vattenflödet i tunneln gör livet surt för byggarna.

Den här veckan står tunnelborren Åsa still och tunnelbyggarna tvingas jobba med extra injekterings- och förstärkningsarbeten för att få kontroll på inflödet av vatten.

Tempot i tunneldrivningen sjönk till det lägsta på hela 2000-talet strax efter årsskiftet, då man kom fram till den fruktade Möllebackzonen i västra tunnelröret.

Så var det åter dags för borrning i de svåra partierna och resultatet blir som vanligt borrning i snigelfart. Hela 30 meter sedan nyår. Det har varit ett skandalprojekt från starten.

Tunnelbygget genom Hallandsåsen har pågått sedan slutet av 1980-talet. I den ursprungliga planen skulle tunneln vara klar för trafik år 2 000, till en kostnad av 960 miljoner kronor.
Projektet kommer att kosta minst 7 miljarder dvs 8 ggr mer än beräknat och förseningen blir minst 12 år.

Vilket fantastiskt teknikprojekt.
Eller?

Träffar: 10

tis
9
feb
2010
tisdag, 09 februari, 2010 | Skriven av:

DN skriver : 650 jobb försvinner när SAS ska spara 2 miljarder

På tisdagseftermiddagen höll näringsminister Maud Olofsson en presskonferens med anledning av SAS tunga bokslut. Regeringen stöttar SAS med ytterligare en miljard kronor.

Tidigare SAAB nu SAS. Två bolag som gjort stora förluster under många år. Det verkar som man missuppfattat ordstävet “att inte ändra på ett vinnande lag”. Här är det definitivt inget vinnande lag.
Det är rent slöseri att lägga flera miljarder på att försöka rädda SAS. Det är inte småpengar heller.
Varför ska skattebetalarna subventionera flygresor?

SAS har liksom SAAB sålt sina “tjänster och produkter” till ett högt pris. Trots detta blir det förluster mycket beroende på att det säljs för lite. SAS stora problem med är långflygningarna som nästan alltid gått minus. Flyget går dåligt trots att det inte står för alla kostnader som miljöskatt på bränslet trots att de flyger släpper ut stora mängder CO2 om man ser till vilket transportarbete flyget utför.

Bilar och flyg kommer att behövas i framtiden men inte i dagens omfattning och definitivt inte i dagens tappning. SAS borde ha sålts för länge sedan. Visst är det problem att sälja ett bolag som inte går så bra men det blir inte bättre att pumpa in miljard efter miljard för att sedan vara i samma situation dvs ett olönsamt bolag.

Ofattbart att det bara är miljöpartiet som vill avveckla skattebetalarnas ägande i SAS. Det finns inga strategiska näringspolitiska eller transportpolitiska skäl för staten att äga ett flygbolag.
När det gäller transportsektorn behövs investeringar som strategiskt gynnar den svenska exportindustrins långsiktiga behov av kompetensuppbyggnad, teknikutveckling och demonstrationsmöjligheter. Det gäller främst sådana satsningar som snabbusslösningar, höghastighetståg och spårvagnar samt kringsystem kopplade till dessa. Detta är att gå ett steg längre än att enbart använda sig av ekonomiska styrmedel, men innefattar huvudsakligen en beställarroll och inte ett ägande. Det finns dock skäl att staten tar denna övergripande roll, främst att ingen privat aktör är villig att göra det.

Träffar: 9

ons
13
jan
2010
onsdag, 13 januari, 2010 | Skriven av:

Redan 2008 gjordes en kartläggning av de hemlösas situation. I april 2009 var socialnämnden äntligen redo att starta ett stödboende för hemlösa kvinnor. Enda problemet var att det saknades pengar. Det var ju inte så konstigt eftersom alliansen i Lund skurit ner anslagen till samtliga nämnder och styrelser sedan de tog över efter valet 2006.

Nio månader efter socialnämndens sammanträde försöker alliansen skicka ut dimridåer genom att istället för att diskutera dagens situation ta upp en diskussion vem som är bäst, alliansen eller de rödgröna.

Man har förhalat frågan sedan dess. Dagens skrivelse från de rödgröna lämnades in den 28 oktober. Sedan dröjde det till 2 december innan kommunkontoret skrev en tjänsteskrivelse och ytterligare 6 veckor innan ärendet kom upp till beslut. Hade man prioriterat frågan hade man redan kunnat behandla ärendet på kommunstyrelsen i december 2009.

Nu förhalade man det till januari. Problemet är bara att de sedan april 2009 inte gjort något som konkret påverkat boendsituationen för hemlösa kvinnor. Hade alliansen gått vidare med förslaget i april 2009 hade 4-8 hemlösa kvinnor haft ett boende, om än tillfälligt, i alla fall ett boende som inte är ett härbärge. detta hade dessutom avlastat härbärget som varit fullt sedan i höstas.

Ansvarigt kommunalråd från alliansen svarade på miljöpartiets interpellation på kommunfullmäktige i oktober 2009, att alliansen beslut att upphandla boendet enbart skulle försena inflyttningen ett par månader och att det skulle vara klart för inflyttning i januari. Nu är det januari och inflyttning är inte klart. Interpelationen ställdes i oktober, 4 månader efter att socialnämnden var redo att starta om det tillsköts pengar. Så förseningen att upphandla har definitivt varit längre än ett par månader.

På dagens kommunstyrelse lovade, samma ansvariga kommunalråd, att allt ska vara klart för inflyttning i februari. Ännu finns inget underlag presenterat för socialnämnden för att bestämma vem som ska sköta boendet.

Om det mot förmodan blir inflyttning i februari är det ju bra men det hade ju givetvis varit bättre om det varit klart redan under förra året, innan de kalla årstiderna inföll.

Alliansen tycker att ekonomin är viktigare än att hjälpa människor som behöver ett boende och som behöver stöd. Ska man komma tillbaka till ett liv värt namnet är en bostad ett måste. För att detta ska ske måste kommunen ta sitt ansvar.

Träffar: 14

mån
11
jan
2010
måndag, 11 januari, 2010 | Skriven av:

SDS skriver : Bankbonusar ökar trots krisen

De fyra svenska storbankerna ökade sina bonusutbetalningar förra året, trots att resultaten samtidigt föll kraftigt. Det visar Finansinspektionens (FI) pågående granskning, enligt SVT:s Rapport.

Vid årsskiftet trädde strängare regler för bonusar i kraft. Reglerna innebär att bonusar ska baseras på det man tjänat över en längre tid och även betalas ut under lång tid. Vid försämrad vinst ska utbetalningar kunna frysas.

FI kommer att fortsätta sin granskning av bankerna under året. Efter sommaren ska FI ha fått in uppgifter från bankerna om vad de gör för att efterleva de skärpta reglerna.

Man slutar aldrig förvånas. Allt snack om löner måste anpassas till det ekonomiska läget. Det finns inget utrymme för löneökningar för “vanliga” löntagare. Det är vad man hör från ledande direktörer.
Men som vanligt gäller det väl inte bankerna.
Hur i hela friden kan man agera på detta vis, att öka bonusutbetalningar trots att resultaten föll kraftigt.
Beror kanske de dåliga resultaten på för låga bonusar?

Träffar: 9

mån
14
dec
2009
måndag, 14 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : Influensaexpert i vaccinallians

Finlands ledande svininfluensaexpert, som fungerat som rådgivare till landets regering, har ett förflutet som hög chef inom vaccinindustrin. Hans institut har också fått över 60 miljoner kronor av företaget GlaxoSmith Kline, som är en av de stora vaccintillverkarna.

Nya uppseendeväckande fakta kommer nu fram om de täta banden mellan ledande influensaexperter och den internationella vaccinindustrin. Den här gången är det den finske influensaspecialisten och WHO-rådgivaren Juhani Eskola som står i centrum.

Han är en mäktig man med en mängd viktiga positioner på detta område. Sedan 2005 är han vice generaldirektör i Finlands kombinerade Folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitut som kallas THL (National Institute for Health and Welfare). Detta institut har bland annat till uppgift att ge råd till Finlands regering i vaccineringsfrågor. Där spelar Juhani Eskola som framstående vaccinexpert och näst högste chef en avgörande roll.

2005 ledde han tillsammans med Finlands hälsominister Merja Saarinen arbetet med att ta fram en första plan för pandemibekämpning. Det startade under fågelinfluensalarmen och drog upp riktlinjerna bland annat för Finlands inköp av vaccin.

Under hela svininfluensatiden i år är det han som stått i spetsen för den finska regeringens insatser, inte minst de pågående massvaccineringarna. Han är den som uttalar sig i finska medier och ständigt uppmanar människor att vaccinera sig. Sedan i år sitter han också med som en av 15 medlemmar i Världshälsoorganisationen WHO:s speciella rådgivningskommitté för vaccineringar (Sage).

Samtidigt med dessa ansvarsfyllda myndighetsuppdrag har Juhani Eskola haft nära kontakter med vaccinindustrin. Mellan åren 2000 och 2004 var han hög chef inom världens största vaccinföretag som då hette Aventis Pasteur, numera Sanofi Pasteur.

2005 gick han direkt från detta toppjobb till att bli rådgivare åt finska hälsoministern och vice generaldirektör i Finlands nationella hälsoinstitut.

Det är inte konstigt att man blir lite betänksam om vad som styr om det blir pandemivarning och hur många som ska vaccinering?
Tyvärr saknas etik moral i många sammanhang. Pengar tar över allt mer. Även om pengarna inte påverkar är det inte så långsökt om man skulle tro det. Det är ju inga småsummor heller.
Ska man öka trovärdigheten måste det till total öppenhet. Alla “kopplingar” och ekonomiska transaktioner måste redovisas innan beslut fattas.

Experter samarbetar med industrin
Rader med experter hjälper WHO att hantera hotet från svininfluensan. Men flera av rådgivarna har kopplingar till läkemedels industrin, visar SvD:s granskning. Kommittén som ger råd om själva pandemin är hemlig.
Vilka är medlemmarna i kommittén?
–Namnen på medlemmarna i kommittén är hemliga. Man vill inte att de ska kunna utsättas för påtryckningar utifrån. De är valda utifrån sina expertkunskaper om influensa, virusspridning och sjukdomskontroll, säger Hartl.

Träffar: 13

fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Här är riksdagsbeslutet som kan ge cancerframkallande mat

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning. Samtidigt avskaffar man kadmiumskatten. Nu ser Naturskyddsföreningen en ökad miljöbelastning och en rad andra väntade konsekvener.

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning och nya riktlinjer från Jordbruksverket rekommenderar att gödslingen ökar 10 kg kväve per hektar. Nu har Naturskyddsföreningen räknat ut några konsekvenser av dessa beslut. Föreningen konstaterar att det är Östersjön och klimatet som får ta smällen.

Naturskyddsföreningen påpekar att Riksdagen också beslutat avskaffa kadmiumskatten. Enligt Naturskyddsföreningen riskerar detta beslut att öka mängden av det cancerframkallande ämnet kadmium i vår mat.

Naturskyddsföreningen menar också att miljöskatten varit ett viktigt styrmedel för att begränsa mängden kväve och kadmium i jordbruket. Dessutom konstaterar man att nästana alla remissinstanser kritiserat beslutet. Till och med Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket har visat sitt missnöje till beslutet.

Kväve är en problematisk ingrediens i jordbruket. Tillverkningen av kemiskt kväve är extrem energikrävande. När kväve bryts ned i marken frigörs dessutom lustgas som är en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
– Konstgödselskatten är ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och minska jordbrukets klimateffekter. Dessutom är alla pengar den drar in öronmärkta för satsningar på miljö och forskning inom jordbruket, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Ännu ett miljönegativt beslut troligen styrt av jordbruksminsitern som är centerpartist. Centern som tror på teknikutveckling är väldigt konservativa när det gäller jordbrukspolitiken.
Inte bara det att man tar bort en skatt som motverkar tillflödet av cadmium och konstgödning man ökar också den rekommenderade gödslingen med hela 10 kg kväve per hektar. Detta för att kompensera den borttagna miljöskatten. Bara det är ju helt bakvänt.
Alliansens beslut är negativt ur många perspektiv. Det ökar giftutsläpp till miljön, det är inte långsiktigt hållbart, det kräver mer transporter.

Det är verkligen dags att byta politik och få in mer grönt i regeringen. Vi måste nog vänta till den 19 september 2010
Men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge …

Miljöpartiet:
MINSKAD MILJÖSTYRNING AV JORDBRUKET NÄR SKATTEN SLOPAS PÅ HANDELSGÖDSEL
SKATT PÅ BEKÄMPNINGSMEDEL

SNF

Träffar: 9

mån
7
dec
2009
måndag, 07 december, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : Ägare av vindkraft ska skatta för el

20 000 personer i Sverige som äger andelar i vindkraft har fått ett surt besked. Skatterättsnämnden anser att de måste skatta på prisskillnaden mellan den el de köper från vindkraft och priset på elbörsen Nordpool.

De som investerat i vindkraft hade bland annat billigare el i sikte. Men redan tidigare har Skatteverket slagit fast att priset på Nordpool är att betrakta som marknadspris, och Skatterättsnämnden – en myndighet under finansdepartementet vars beslut är bindande – gick alltså på samma linje.

I stället för att gynna förnyelsebar energi motarbetas den genom beslut från Skatterättsnämnden. Detta parodiskt samtidigt som Cop 15 inleds i Köpenhamn.

Vi behöver mer förnyelsebar energi inte mindre.

För att öka produktionen av småskalig förnybar el utöver vad som är möjligt med enbart nettomätning behövs också kompletterande styrmedel. Miljöpartiet anser att ett fastprissystem är nödvändigt för att få ett verkligt genomslag för småskalig förnybar elproduktion. Ett fastprissystem innebär att leverantören får en fast ersättning för den förnybara el som levereras från små vindkrafts- och solcellsanläggningar, högre än för den vanliga elproduktionen. I de länder som lyckats allra bäst med att tillföra småskalig förnybar el till nätet, som Tyskland och Spanien, har man använt just sådana fastpris system. Med en sådan lagstiftning kan varje medborgare bli elproducent, och elnät bolagen måste ta emot deras elektricitet och betala fasta priser för den.

De tyska hushållen kan då snabbt räkna hem de investeringar de gjort i sin elproduktionsanläggning. Tyskland har genom systemet på kort tid blivit världsledande både på el från vindkraft och från solceller. På köpet har man fått en framgångsrik ny industri för produktion av vind- och solcellsanläggningar som hittills skapat över 130 000 arbetstillfällen. Det fasta högre priset för förnybar el slås ut på alla elkonsumenter och kostnaden ligger i dag på bara ca 10 kr per hushåll och månad.

Läs mer!

Lite positivt är ändå att

Beslutet kommer samtidigt som FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn inleds. Flera politiska partier, på båda sidor blockgränserna, överväger nu att ta initiativ för att få till en ändring av regelverket.

Träffar: 9

lör
5
dec
2009
lördag, 05 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Vanvårdade kor omhändertagna i Skåne

En familj i Skåne som i 14 år kringgått förbud mot att hantera djur har nu fått 34 vanvårdade kor omhändertagna.

Det var efter en anmälan som länsstyrelsen inspekterade gården och konstaterade att många djur var vanvårdade.

– Flera av nötkreaturen stod med gödsel upp till magen, säger Emma Hansson, en av de djurskyddsinspektörer från länsstyrelsen som var med vid inspektionen, till Sydsvenskan.

Hon är mycket kritisk till att familjens djurhållning fått fortsätta år efter år.
– Det är en väldigt allvarlig brist från myndigheternas sida att de låtit detta fortsätta. Det rör sig om en slags bulvanverksamhet, säger Emma Hansson till tidningen.

Det mesta i dagens samhälle styrs av ekonomiska intressen så även jordbruk, djurhållning. Problemet med djurtillsyn är inte bara en fråga om resurser. Det är mer en fråga om synsättet på djur. Djur har rättigheter och är inte till för människans skull.
Fallet i Skåne visar att det inte bara är en fråga om resurser. Den senaste tillsynen gjordes efter ett tips från allmänheten. I detta fallet måset länsstyrelsen ha varit medveten om att “familjen” inte var lämplig att ha djurhållning. Missförhållanden har pågått i många år, kanske tom så länge som 14 år. Trots detta har länsstyrelsen inte agerat utan har satt människan före djurens rättigheter.

Det är en dubbelmoral när det gäller djurhållning. Få köttätare skulle äta husdjur som hund och katt. Många tycker det är konstigt att man äter hundar i orienten.
Man kan undra varför?

Det märklig i dagens djurhållning är att trots att så många som har djurhållning för köttproduktion alltid påpekar hur mycket de tycker om djuren och att det är en självklarhet att de sköter djuren bra för att det skulle ge bättre “kött och ekonomi”.

Ett annat märkligt “fenomen” är att så många djur är så sjuka trots att de slaktas så unga. En gris slaktas innan den är 6 månader och skulle kunna leva i minst 25 år om de skulle få leva fritt. Skötte man djuren väl så skulle de inte hinna bli så sjuka innan de slaktas.

Träffar: 9

fre
4
dec
2009
fredag, 04 december, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : Regeringen körde över egna experter

Energimyndigheten blev överkörd när regeringen satte ihop sitt förslag till nya regler för dem som vill producera sin egen el.

Trots att Energimyndigheten är regeringens egen expertmyndighet valde näringsdepartementet att strunta i experternas råd när man satte ihop sitt lagförslag med regler för debitering av småskalig elproduktion.

– Linus (Palmblad, handläggare på Energimyndigheten, red. anm.) försökte komma till tals med dem, men det gick inte, säger Kajsa Olsson på Energimyndigheten.

KTH-professorn och utredaren Lennart Söder föreslog i februari förra året ett system med månadsvis nettodebitering – det vill säga att kunden betalar mellanskillnaden av den el han eller hon köpt och sålt.

Energimyndigheten svarade i ett remissyttrande att myndigheten ställer sig positiv till Lennart Söders förslag och stödjer ett system med nettodebitering.

Men när det var dags att sätta ihop förslaget till ny lag lyssnade inte departementet på myndighetens experter, berättade Kajsa Olsson på ett seminarium arrangerat av Svensk Energi i förra veckan.

Kritiken mot regeringens förslag har varit hård. Utredaren själv, Lennart Söder, branschorganisationen Svensk Energi och ett 70-tal privatpersoner har uppvaktat näringsdepartementet och protesterat mot att utredningens förslag om nettodebitering inte finns med i regeringens proposition till riksdagen.

Det här är ytterligare ett exempel där alliansregeringen struntar i vad expertisen har att säga. Det behövs åtgärder som t.ex. “nettodebitering” för att få igång småskalig elproduktion. Märkligt när de säger att de är så teknikvänliga. Man kan undra varför.

Träffar: 12

mån
30
nov
2009
måndag, 30 november, 2009 | Skriven av:

Uttalandet är antaget av Miljöpartiet de gröna i Skåne som samlades för regionmöte under lördagen i Fotevikens Kulturcenter i Höllviken. Helena Leander som är miljöpartiets ledamot i skatteutskottet föreläste då om klimatfrågans koppling till ekonomi och skatter.


Att omedelbara, kraftfulla åtgärder behövs för att möta klimatförändringarna kan väl knappast ha undgått någon. Beslutsfattare på alla nivåer måste prioritera de åtgärder som kostnadseffektivt når snabbast resultat. Miljöpartiet i Skåne slår därför, tillsammans med Helena Leander (mp), ledamot i riksdagens skatteutskott, ett slag för skatteinstrumenten i klimatarbetet.

Klimatförhandlingarna är inne i ett kritiskt skede. Kyotoprotokollets åtagandeperiod går ut 2012 och ett nytt avtal ska förhandlas fram i Köpenhamn i december. Det talas nu allt mer om nationella åtaganden istället för ett gemensamt och bindande mål för industriländerna. EU menar att utvecklingsländerna måste stå för en stor del av finansieringen själva. Men för att kunna möta klimatproblematiken behövs åtgärder på alla nivåer och av alla aktörer och det behövs åtgärder NU!

I valet av ekonomiska styrmedel är det viktigt med en balans mellan skatter och avgifter å ena sidan och subventioner och stöd å andra sidan. Stöd för teknikutveckling är nödvändigt, men det är också viktigt att använda ekonomiska styrmedel i form av skatter, handel med utsläppsrätter och avgifter som kostnadseffektivt och snabbt kan minska utsläppen. När förorenarna får betala för de miljökostnader de orsakar gynnas inte bara mindre miljöfarliga alternativ utan det blir också mer lönsamt att minska konsumtionen av det som genererar utsläppen. Miljöpartiet vill därför ha en skärpning av de ekonomiska styrmedlen i miljöpolitiken.

Även i Skåne krävs åtgärder. Utsläppen från trafiken är ett stort problem och Miljöpartiet vill fortsätta att utveckla den skånska kollektivtrafiken för att år 2050 nå upp till vårt mål om att varannan resa skall ske kollektivt. Vi vill se en utbyggnad av spårvägar i Malmö, Lund och Helsingborg samt kraftiga insatser för ökade pendlingsmöjligheter i hela Skåne. Investeringarna ska delvis bekostas genom skatt och avgifter på mindre klimatsmarta transporter. Exempelvis kan det handla om kilometerskatt på tunga vägtransporter samt trängselavgifter.

Skåne har som jordbruksregion unika förutsättningar för biogasproduktion. Det går relativt snabbt att nå upp till en energitillförsel av 5 TWh. Offentliga aktörer i Skåne har gemensamt ansökt om att bli pilotregion för denna produktion hos regeringen. För att biogasen ska utgöra ett alternativ som drivmedel till fordon krävs dock en utbyggnad av distributionen. Att många tankställen för biogas planeras i Skåne är glädjande men ännu fler behövs. För att få fart på denna utveckling behövs statligt stöd.

Helena Leander, riksdagsledamot (mp)

Yngve Petersson, Ordförande Miljöpartiet i Skåne

Träffar: 13

lör
28
nov
2009
lördag, 28 november, 2009 | Skriven av:

Hade inga problem med att inte köpa något idag, den 28 november. Visserligen köpte jag en biljett till Vellinge så helt köpfri var ju inte dagen. I Vellinge, närmare bestämt på Fotevikens Kulturcenter i Höllviken. Anledningen till resan var att det var regionmöte. Innan regionmötet pratade mp:s Helena Leander, ledamot i riksdagens skatteutskott, om “klimatfrågans koppling till ekonomi och skatter”. Miljöpartiet var tidigt ute och ville använda sig av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Detta mottogs inte så positivt från övriga politiska partier, speciellt inte från allianspartierna. Nu är situationen annorlunda. Nu står alliansregeringen och skryter om Sveriges framsynthet och klokskap. Sent ska syndaren vakna.
Trängselskatten i Stockholm är ett annat exempel. Miljöpartiet motarbetades från samtliga partier, möjligen med undantag av vänstern. Nu är trängselavgifter införda och fungerar väl. Tyvärr har alliansen förstört det fiffiga i förslaget. Nu går intäkterna till vägtrafiken istället för att utveckla kollektivtrafiken.
Trängselavgifter kan användas i flera storstäder och dessutom kan kilometerskatt komplettera åtgärderna för att minska CO2-utsläppen.

Helena hann också med att kommentera skandalen kring grisuppfödningen. Det blev många intressanta och kloka diskussioner.

Regionmötet hade ett antal punkter på dagordningen de flesta handlade om valet 2010. Förslag till policy för kandidatstöd i valet 2010, Redovisning av valbudget – första version, Verksamhetsplan och budget 2010.

Nästkommande regionmöte kommer att behandla det regionala partiprogrammet och fastställandet av region- och riksdagslistor.
Miljöpartiet har aldrig haft bättre förutsättningarna för att göra en bra valrörelse. Opinionsläge är det bästa någonsin.

Träffar: 29