Inlägg under kategori » miljö «

tis
20
apr
2010
tisdag, 20 april, 2010 | Skriven av:

DN skriver : Rödgröna föreslår folkomröstning om Förbifart Stockholm

Den rödgröna oppositionen vill hålla en regional folkomröstning om motorvägssatsningen Förbifart Stockholm.
Förslaget ingår i en överenskommelse mellan de tre partierna om infrastrukturen i Stockholmsområdet.

“Förbifart Stockholm är en fråga som delar opinionen i länet. Frågan har också varit en av de svåraste i det rödgröna samarbetet. Vi har nu enats om att låta invånarna i Stockholms län genom en folkomröstning avgöra om man vill bygga förbifarten eller om man i stället vill satsa på ökad kapacitet i kollektivtrafiken”, skriver Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i ett pressmeddelande.

Folkomröstningen ska, enligt överenskommelsen, hållas den 23 september 2012.

Bra kompromiss i detta läget. Bäst hade det givetvis varit att skrinlägga dessa planer för alltid men man kan ju inte alltid få det man vill.
Viktigt att det kommer fram alternativ till vägprojektet “Förbifart Stockholm”.

De rödgrönas förslag innebär att samtliga invånare i Stockholms län ska få ta ställning till två alternativ. Antingen bygga ut kollektivtrafiken med nya spår, tunnelbana och stationer eller att bygga en ny nord-sydlig motorvägsförbindelse i Stockholms län, den så kallade Förbifart Stockholm.
Tanken är att en statlig utredning ska tillsättas efter valet för att ta fram en lösning som bygger på kollektivtrafikalternativet. De två alternativen ska kosta lika mycket.

Miljöpartiet drev frågan om trängselskatt i Stockholm. I början var politikerna negativa men efter en folkomröstning blev det ändå ett ja.
Tyvärr har alliansen tagit bort en finess med förslaget genom att låta intäkterna från trängselskatten gå till vägtrafik. Miljöpartiets idé var att trängselskatten skulle gå till att bygga ut kollektivtrafiken och därmed öka möjligheterna att ställa bilen och därmed minska trafiken.

Träffar: 9

tor
8
apr
2010
torsdag, 08 april, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Därför sågas regeringens naturvårdspolitik

På tisdagen släppte Naturskyddsföreningen rapporten ”Naturvårdspolitiken i Sverige 2006-2010 – en vitbok” där regeringens arbete med naturvårdsfrågorna granskats i grunden. Och kritiken i rapporten var hård.
– När vi skalar av den gröna fernissan ser vi en grå politik, ett systemskifte där naturvård och Allemansrätt ersätts med produktion och ägande, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson..

Enligt Mikael Karlson har regeringen låtit “viljan att bevara naturen och värna den biologiska mångfalden till nytta för alla” stå tillbaka “för kortsiktiga vinster och enskildas intressen”.

Enligt Naturskyddsföreningen handlar regeringens misslyckande om flera saker – bland annat ändringar i regeringens myndighetsstyrning, stora lagändringar och budgetsänkningar.

Det är bara att hålla med. Det behövs inga mer ord. Det är bara att läsa rapporten.

Läs hela SNF:s rapport!

Träffar: 8

ons
24
mar
2010
onsdag, 24 mars, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : 11 procent blev 100: Miljöministerns stora siffermiss om havet

Miljöminister Andreas Carlgren har vid upprepade tillfällen hävdat att alliansen ökat arealen marina skyddsområden med 100 procent under mandatperioden. Något som visat sig helt fel.

Den 10 mars, efter Båttinget, gick Andreas Carlgren ut med ett pressmeddelande där man kunde läsa om alla de åtgärder regeringen vidtagit för att få en bättre havsmiljö. Bland annat kunde man läsa om “Utpekande av ytterligare sex marina skyddsområden, vilket innebär en fördubblad areal inom de svenska havsområdena”.

Igår var det presskonferens om den nya miljömålspropositionen. Där bockade Andreas Carlgren på en powerpoint av område efter område som regeringen “klarat av” på miljöområdet. Och återigen pratade Andreas Carlgren om en fördubbling av skyddet av de marina områdena.
– Skydd av marina områden kan vi också bocka av. Vi har ökat och fördubblat skyddet av marina områden under den här perioden, sa han då.

Miljöministern handskas vårdslöst med fakta. Han påstår att Sveriges marina naturreservat har ökat med 100 %. Den korrekta siffran är bara en tiondel av denna, dvs knappa 11 %.

Andreas Carlgren har sagt att arealen ökade med 100 procent, medan Miljöaktuellts beräkning alltså visade på knappa 11 procent. Miljödepartementet gjorde senare gällande till Greenpeace att man också räknat med Kosterhavets Nationalpark, som omfattar 38 600 hektar hav. Men även då man räknar med Kosterhavets Nationalpark blev arealen alliansen bidragit med bara 55 853 hektar. Alltså en ökning med 37 procent och långt ifrån de 100 procent Andreas Carlgren pratar om.

Ganska så stor skillnad. Detta visar alliansens styrka, “att snacka”.

är vi slutligen ringde upp Andreas Carlgrens pressektreterare Lennart Bodén, så medgav han att det hela blivit fel. Den här gången förklarade han att de inte alls handlade om arealen – utan om antalet marina reservat.

Men inte heller då man räknar antalet marina reservat så kommer man till en fördubbling. Lennart Bodén berättar då att det inte handlar om vad regeringen åstadkommit hittills, utan vad man räknar med att åstadkomma innan året är slut.
– Den korrekta formuleringen är att vi nu är nära målet att fördubbla de marina reservaten – och då räknat till antal reservat. Innan 2010 är slut kommer vi förhoppningsvis att ha 26 stycken reservat, säger Lennart Bodén.
Men ni har ju till och med skrivit om att arealen fördubblats i pressmeddelanden?
– Jag är medveten om det, men den uppgiften är alltså felaktig. Vi tittar nu på hur uppgiften kommit med och vi har nu rättat till den informationen.

Då Miljöaktuellt sedan tittar på Miljödepartementets hemsida finns uppgiften där man hävdar att arealen fördubblats fortfarande kvar i pressmeddelandet.

Pinsamma bortförklaringar och även där blir det snack då man säger att man ska rätta till siffrorna men i pressmeddelandet finns fortfarande de felaktiga siffrorna kvar.

Hur kan man lita på en sådan miljöminister?

Träffar: 9

sön
21
mar
2010
söndag, 21 mars, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Kemisk cocktail kräver nya riskmodeller

Kemikalier Nyfödda bebisar hade i genomsnitt 200 artificiella kemikalier i sitt blod. Nu behövs riktlinjer för att hantera den så kallade cocktail-effekten, säger svenske forskaren Thomas Backhaus i en rapport publicerad av EU:s miljödirektorat.

Bebisarnas blod analyserades i en amerikansk studie från 2005 och ämnena som hittades i nyfödingarna var bland annat bekämpningsmedel, dioxiner, industrikemikalier och flamskyddsmedel.

När Sveriges lantbruksuniversitet analyserade vattnet i åar och vattendrag fann man 57 olika kemikalier.

Märkligt, att det i vårt moderna och upplysta samhälle, tillåts nya kemikalier. Man tillåter nya kemikalier utan att veta vilka konsekvenser de har för miljön. Det gäller även för en massa läkemedel.

Problemet är inte ett enstaka nytt ämna utan problemet är att det är många ämnen och att de inteagerar med varandra och miljön. År efter år kommer bevis på att något inte är bra.
Monsanto har under många år sagt att bekämpningsmedlet Round-up bryts ner snabbt och att det inte finns någon risk att det ska nå grundvattnet. Det finns många studier som visar round-up -rester i grundvattnet. Round-up är inte det enda probemet.

Ny forskning visar att det inte fungerar att studera hälso- och miljöeffekterna av varje kemikalie för sig. Orsaken är att kemikalierna samverkar i den så kallade ”cocktail” eller kemikalieblandning där de befinner sig. Effekterna av denna samverkan är till stor del okända, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Nu kommer en ny studie om cocktail-effekterna som har publicerats av EU:s miljödirektorat. Studien beställdes efter att EU:s miljöministrar uppmanat EU-kommissionen att stärka riskarbetet och förändra lagstiftningen kring kemikaliers kombinationseffekter.

Det är bra att det nu satsas resurser på denna problematik. Vad man dessutom borde göra är att stoppa nya ämnen och produkter om man inte vetenskapligt kan bevisa att de inte utgör en fara för vår miljö.
Det finns tillräckligt många ämnen redan så det behövs inga nya som vi inte vet konsekvenserna av.
Försiktighetsprincipen borde gälla, utan undantag!

Träffar: 8

Kategori: ekologi, miljö  | En kommentar
lör
27
feb
2010
lördag, 27 februari, 2010 | Skriven av:

BLT skriver : Energihuset som kan ge el tillbaka

Ronnebys allra första plusenergihus är klart.
Det kan försörja sig själv med värme, el och varmvatten.
Men också ge ett överskott på energi.

I Lund har det pratats lågenergihus länge men mycket lite har gjorts. Ju högre energipriser desto intressantare måste dessa hus bli. Huset i Ronneby byggs av Energibo. Det ska bli fler, troligen ett 20-tal.

Solen är en viktig storhet vid huset på Elevhemsvägen. På taket sitter solfångare som kan användas för att producera egen el och varmvatten.
– Vi provar ny teknik i huset och blandar gamla tekniker som kan spara energi, säger Håkan Jostemyr, press- och informationsansvarig på.
Solcellerna kan producera sex kilowatt per dag. Dagar med mycket sol ska elöverskottet kunna växlas in i Ronneby miljötekniks elnät.
En del av solcellerna används för att värma upp vatten. Det kan de göra också mulna dagar. Men vatten kan också värmas upp direkt från vattenledningsnätet.
– Det finns alltid en backup. Tekniktanken tar det vatten som kräver minst energi att få varmt, säger Håkan Jostemyr.
Plusenergihuset invigdes för visningar på torsdagen. Det är i grunden ett passivhus och har byggts för att släppa ut så lite värme som möjligt, samtidigt som det tar tillvara den värme som alstras inomhus.
Priset på ett plusenergihus varierar med vilka tekniska tillval som görs. Kostnaden ligger mellan två och en halv, och tre miljoner kronor.

Träffar: 9

tor
25
feb
2010
torsdag, 25 februari, 2010 | Skriven av:

Så var det åter sista torsdagen i månaden och därmed kommunfullmäktige.
I dag är det inte så många ärenden men det finns ett viktigt ärende nämligen miljöpartiets motion, “GENOMFÖR LUNDAEKO – FÖR ETT KLIMATVÄNLIGARE LUND“.
Det skrivs många fina ord om miljö och klimat men tyvärr stannar det vid fina ord. Oftast blir det ingen handling.
Utan handling blir det inget gjort.
I Lund har det pratats om att bygga lågenergi hus men få har byggts. Det har byggts nya motorvägsavfarter som kommer att öka trafiken. Dessutom har alliansen utökat de externa köpcentra som finns inom Lunds kommun.
Allt detta ökar klimatbelastningen.

Innan beslut tas måste det finnas underlag som visar vilka konsekvenser det blir för klimat och miljö om ett beslut tas. Eftersom dessa underlag inte tas fram nu måste kommunfullmäktige besluta om att underlag ska tas fram.

Alliansens förslag var att besvara motionen och föreslå att nämnder ska pröva om de ska ta fram underlagen. Första förslaget från alliansen gällde inte investeringar. På mötet ändrade sig alliansen och la till något om att större investeringar skulle ingå.

Tyvärr blev det inget bifall till motionen men det var ju inte väntat eftersom alliansen har egen majoritet. Det blev som vanligt or men ingen handling.

Träffar: 9

tis
23
feb
2010
tisdag, 23 februari, 2010 | Skriven av:

SJ har fått utså mycket kritik i vinter. En del av denna kan kanske vara berättigad men den stor del borde tas av uppdragsgivarna till SJ, dvs staten.

En del beror på lite extra vinterväder men en stor del beror på att järnvägen inte prioriteras av regeringen. Jämför man de resurser som läggs på väg och på spår så ser man en orsak varför det nu är problem.
Mellan 1990 och 2007 ökade persontrafiken på järnvägen med 58 procent, vilket har ökat trycket på systemet. Det går egentligen inte att använda mer än 80 procent av kapaciteten på spåren om man ska ha en rimlig chans att köra in förseningar eller åtgärda problem, men i dag är kapacitetsutnyttjandet på de stora linjerna uppe i nästan 100 procent. Det gör att minsta försening sprider sig genom tidtabellen som ett jordskred.

Miljöpartiet har alltid prioriterat spårtrafik i stället för vägtrafik. Alliansen har alltid gjort tvärtom. Det senaste beslutet i denna riktning är “Förbifart Stockholm”. Ett gigantiskt vägprojekt som kommer att förvärra trafiksituation, belasta miljön och agera gökunge så att andra mer klimatsmarta investeringar inte får utrymme.

Infrastrukturministern skyller allt på tidigare regeringar och verkar ha missat att hon haft ansvaret sedan valet 2006.

Det behövs mer resurser till spårburen trafik och det behövs att SJ:s vinstkrav reduceras. Jämför man med SAS där alliansregeringen har pumpat in flera miljarder utan att få någon vinst tillbaka så förstår man varför det är extra svårt för SJ.
SAS miljarderna hade gjort bättre nytta hos SJ.

SJ ska vara hela folkets och samhällets järnväg och då ska man ge SJ en chans att agera för detta. Spårburen trafik är mer klimatsmart än vägtrafik och flygtrafik.

Vad som behövs är att öka järnvägens attraktionskraft. Järnvägen ska vara billigare än flyg- och vägtrafik och dessutom måste den vara bekväm med rimliga restider. Alla dessa förseningar som varit har skadat järnvägstrafiken.

Ibland verkar det som att alliansen vill att det ska gå dåligt för SJ så att man kan avveckla SJ.

För att bryta utvecklingen, måste man bygga ut järnvägen och låta samhällets intressen ersätta vinstintresset som mål och uppdrag för tågtrafiken. För att detta ska ske behövs det helt uppenbart en ny regering. Den regering vi har nu gillar helt enkelt inte att ha en fungerande järnväg så mycket som de gillar att leka marknad med varenda liten verksamhet som de kan lägga händerna på.

Träffar: 12

lör
20
feb
2010
lördag, 20 februari, 2010 | Skriven av:

SkD skriver : Nätverk mot borrning får miljöpris

Borrmotståndarna i nätverket Heaven or Shell belönas nu med Tomelilla kommuns miljöpris.

Nätverket har varit mycket aktivt i Tomelilla där de kraftfullt har motsatt sig Shells planer på att provborra i Hedeberga.
Tomelilla kommun och Naturskyddsföreningen på orten delar ut priset med motiveringen:
“För att med seriös efterforskning, outtömligt engagemang och stor kunskap ha tagit fram fakta och spridit information, som ifrågasätter nyttan av, och påvisar riskerna med borrning efter naturgas på Österlen”.

Bra att lokalt engagemang uppmärksammas. Kanske kan det även ge lite mer fokus på minerallagsfrågan. Den behöver ses över för att kunna bli mer demokratisk. Det är något fel när någon utomstående med enbart ekonomiska mål kan förstöra en bygds framtid.

Bra jobbat “Heaven or Shell

Träffar: 23

ons
10
feb
2010
onsdag, 10 februari, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver “Hon är miljömäktigast 2010”

Maria Wetterstrand, Miljöpartiets språkrör, är Miljömäktigast år 2010. En titel som självklart är en ära, men samtidigt förpliktigar en hel del. Själv vill Maria Wetterstrand gärna vara miljömäktig, så länge det innebär att hon får ha inflytande över miljöfrågorna.

Enligt juryn utses Maria Wetterstrand, Miljöpartiets språkrör, till 2010 års miljömäktigaste för att hon ”är trovärdig, kunnig, engagerad, rak och saklig. Hon är en lysande stjärna som tar Miljöpartiet till nya höjder genom att föra in nya idéer och tankeströmningar.” Enligt nomineringen har också Maria ”på ett tydligt, personligt och rakt sätt lyft in miljöfrågorna rakt in i människors tv-rum och läsefåtöljer.”

Detta har tyckt länge, trevligt att det nu finns fler som tycker att Maria Wetterstrand är en lysande stjärna som på ett tydligt, personligt och rakt sätt lyft in miljöfrågorna rakt in i människors tv-rum och läsefåtöljer.

Det är bara att gratulera oss själva till att ha en en sådan resurs i partiet …

och så givetvis ett GRATTIS TILL MARIA!

Träffar: 5

tor
31
dec
2009
torsdag, 31 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt : Här är sprickan i Hammarby Sjöstads miljöfasad

Hammarby Sjöstad presenteras ofta som det svenska paradexemplet på hållbart byggande. Men en ny rapport från KTH visar nu att dolda sprickor döljer sig i den välputsade miljöfasaden.
”I Hammarby Sjöstad, söder om Hammarby Sjö, står miljön i centrum. Sedan 1996 har Hammarby Sjöstadsprojektet haft i uppdrag från stadens kommunstyrelse att göra stadsdelen till en spjutspets i miljöanpassning.” Så står det på Hammarbysjostad.se, en portal som drivs gemensamt av Stockholm Vatten, Fortum och Stockholms Stads exploateringskontor. Hammarby Sjöstad har också vid ett flertal tillfällen presenterats som en förebild för byggandet av hållbara städer – nationellt och internationellt.

En utvärdering från KTH visar att Hammarby Sjöstad långt ifrån är en spjutspets inom alla områden på miljöanpassningsområdet. Framförallt brister stadsdelen när det kommer till energieffektivisering – det första miljömålet som Stockholm Stad satte upp för stadsdelen 1996.

Det mål man först satte upp 1996 var 60 kWh/m2 i Sjöstadens fastigheter, något som byggherrarna emellertid vägrade anpassa sig efter. Målet reviderades också senare till 100 kWh/m2. Enligt KTH:s rapport har inte heller det senare målet nåtts. Energiförbrukningen varierar enligt rapporten kraftigt mellan fastigheterna där den värsta energiförbrukaren ligger på 220 kWh/m2 medan den lägsta når ner till 95 kWh/m2.

Det visar att marknaden inte kan eller kanske inte vill förändra sig. Byggarna är väldigt konservativa. Vilket medför att det krävs reglering om man vill komma någonstans.
Det är pinsamt att ett så stort och resursstarkt och omtalat projekt inte kan leverera.

Snittet har till slut hamnat någonstans mellan 142 kWh/m2 och 165 kWh/m2. Alltså inte bara högre än det uppsatta målet, utan också högre än den svenska byggnormen som idag är 110 kWh/m2

Ur energisynpunkt är det ju helt misslyckat. Från början var målet 60 kWh/m2 men byggarna knorrade och ville ha det dubbla. Resultatet blev alltså sämre än vad byggarna ville ha från början. Sämre än övriga nybyggen som genomfördes i Sverige vid den tiden.

Egentligen borde detta lösa sig självt om de som köper ett hus fick se kalkyler för driftskostnaden för t ex 20 år.

Då skulle en merkostnad i byggnationen snabbt kompenseras av minskade energikostnader.

Hans Eek på passivhuscentrum säger att det inte är några problem att bygga hus med nivåer på 60 kWh/m2, det målet borde väl kunna nås också i Hammarby Sjöstad?
– Idag kanske det går, och förhoppningsvis sänker man nivåerna nu när man fortsätter bygga Hammarby Sjöstad. Än så länge är bara hälften byggt. Men man måste ändå ta hänsyn till den teknik man valt att arbeta med. Nu valde man inte passivhus eller plushus, därför tycker jag att det är meningslöst att diskutera passivhus i Hammarby Sjöstad idag.
I KTH:s rapport framstår en rad brister i den vanligtvis miljömässigt fläckfria bild som ofta målas upp av Hammarby Sjöstad. Förutom mål som inte uppfyllts har det också varit svårt att hitta data kring måluppfyllnader och KTH konstaterar också att målbilderna ofta varit oprecisa. Just energieffektiviteten är emellertid den tydligaste bristen.

Läs KTH:s rapport!

Träffar: 12

Kategori: byggande, klimat, miljö  | En kommentar
tor
24
dec
2009
torsdag, 24 december, 2009 | Skriven av:

NyaMiljöaktuellt skriver : Här är 2009 års största flippar, floppar, fighter…

Vi har skrivit en lista över 2009 års konstigaste, bästa, sämsta, et cetera, händelser. Den är publicerad längre ner i detta mail. Håll till godo.
God jul och gott nytt år
önskar
Miljöaktuellts redaktion

Här är redaktionens egen lista över händelser år 2009

Årets fight…
Står SLU-professorerna som kritiserade ekologiskt jordbruk för.

Årets flopp
Klimatmötet i Köpenhamn COP15. Kommentarer överflödiga.

Årets chock 1…
står Fiskeriverket för. Deras ålplan är i princip helt verkningslös och det ser mycket, mycket mörkt ut för ålen i framtiden.

Årets chock 2…
står rika Danderyds kommun får. Bäst att leva och verka i enligt tidningen Fokus, men absolut sämst i Sverige på miljöarbete enligt Miljöaktuellts kommunrankning.

Årets applåd…
Professor Johan Rockström blir årets svensk. Bra val, tycker vi.

Årets pinsammaste…
utmärkelse fick Sverige under COP 15.

Årets pryl…
LED-lampan. Galet energieffektiv. Vi har bara sett början på utvecklingen.

Årets lappkast…
stod miljöminister Andreas Carlgren för när han helt plötsligt började gilla stora motorvägssatsningar.

Årets EU-politiker…
Isabella Lövin som åstadkommit stordåd redan.

Årets vindflöjel…
Är Naturvårdsverket införde licensjakt på 27 vargar till jägarkårens glädje.

Årets greenwash…
Kan ju inte vara någon annan än det svenska energibolaget Vattenfall som kammade hem Europa-titeln i just greenwash.

Årets genombrott…
står biogasbilarna för. Nu är modellerna många och de är här för att stanna.

Träffar: 10

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar
fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

SkD skriver : Brand släcktes sakta för grannarnas skull

Av hänsyn till grannarna valde räddningstjänsten en långsam släckning av branden på Shellmacken vid Trollebergsrondellen i Lund.
– Rökutvecklingen hade blivit ännu kraftigare om vi hade sprutat på vatten för fullt, säger insatschefen Bengt Malmberg.

Larmet om branden kom in 04.47 och kort därefter var räddningstjänsten på plats. Det stod omgående klart att butiken inte skulle gå att rädda.
– När vi kom brann det i taket. Jag vill inte spekulera om orsaken, säger Bengt Malmberg.
– Macken drivs av ett ungt par och de är givetvis helt förtvivlade just nu.

Polisen kommer att göra en teknisk undersökning av brandplatsen för att ta reda på om branden kan vara anlagd. Till att börja med trodde polisen att det inte fanns något brott med i bilden, men den bedömningen ändrades vid lunchtid.

Räddningstjänstens insatschef berättar att rökdykarna kunde få ut det mest värdefulla ur lokalen, datorerna och kamerautrustningen. Dessutom flyttades gastuber som stod uppställda i närheten av butiken.
– Någon risk för att branden skulle sprida sig till bensinpumparna var det aldrig, eftersom de har en säker konstruktion, säger insatschefen.

Det känns betryggande att räddningstjänsten tänkte på grannarna och samtidigt släckte branden utan att riskera en explosion.
Macken ligger väldigt centralt och nära både en skola och många bostadshus. Det finns ingen anledning att macken måste ligga just här. Denna plats skulle kunna användas till bättre ändamål.

Det verkar som om byggnaden blev totalförstörd förutom hallen för biltvätt så detta kunde vara ett läge att bygga en ny mack någon annanstans.

Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd på 100 meter till bensinstationer. Av dessa 100 meter motiveras 50 meter utifrån risker och 50 meter med hänsyn till andra störningar såsom buller, lukt, ljus och luftföroreningar.

Vilket skulle innebära att det inte skulle byggas en helt ny i detta läge. Då borde man heller inte rekonstruera den gamla på denna plats.

SDS

Träffar: 9

fre
11
dec
2009
fredag, 11 december, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : Här är riksdagsbeslutet som kan ge cancerframkallande mat

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning. Samtidigt avskaffar man kadmiumskatten. Nu ser Naturskyddsföreningen en ökad miljöbelastning och en rad andra väntade konsekvener.

Igår beslutade Riksdagen att slopa miljöskatten på konstgödning och nya riktlinjer från Jordbruksverket rekommenderar att gödslingen ökar 10 kg kväve per hektar. Nu har Naturskyddsföreningen räknat ut några konsekvenser av dessa beslut. Föreningen konstaterar att det är Östersjön och klimatet som får ta smällen.

Naturskyddsföreningen påpekar att Riksdagen också beslutat avskaffa kadmiumskatten. Enligt Naturskyddsföreningen riskerar detta beslut att öka mängden av det cancerframkallande ämnet kadmium i vår mat.

Naturskyddsföreningen menar också att miljöskatten varit ett viktigt styrmedel för att begränsa mängden kväve och kadmium i jordbruket. Dessutom konstaterar man att nästana alla remissinstanser kritiserat beslutet. Till och med Lantbruksuniversitet och Jordbruksverket har visat sitt missnöje till beslutet.

Kväve är en problematisk ingrediens i jordbruket. Tillverkningen av kemiskt kväve är extrem energikrävande. När kväve bryts ned i marken frigörs dessutom lustgas som är en 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
– Konstgödselskatten är ett utmärkt redskap för att både minska övergödningen av våra hav och minska jordbrukets klimateffekter. Dessutom är alla pengar den drar in öronmärkta för satsningar på miljö och forskning inom jordbruket, säger Svante Axelsson generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

Ännu ett miljönegativt beslut troligen styrt av jordbruksminsitern som är centerpartist. Centern som tror på teknikutveckling är väldigt konservativa när det gäller jordbrukspolitiken.
Inte bara det att man tar bort en skatt som motverkar tillflödet av cadmium och konstgödning man ökar också den rekommenderade gödslingen med hela 10 kg kväve per hektar. Detta för att kompensera den borttagna miljöskatten. Bara det är ju helt bakvänt.
Alliansens beslut är negativt ur många perspektiv. Det ökar giftutsläpp till miljön, det är inte långsiktigt hållbart, det kräver mer transporter.

Det är verkligen dags att byta politik och få in mer grönt i regeringen. Vi måste nog vänta till den 19 september 2010
Men den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge …

Miljöpartiet:
MINSKAD MILJÖSTYRNING AV JORDBRUKET NÄR SKATTEN SLOPAS PÅ HANDELSGÖDSEL
SKATT PÅ BEKÄMPNINGSMEDEL

SNF

Träffar: 9

fre
4
dec
2009
fredag, 04 december, 2009 | Skriven av:

DN skriver : Bhopal ännu förgiftat av utsläppet

Hundratals människor som skadats av det svåra gasutsläppet i Bhopal för 25 år sedan samlades på torsdagen för protestera mot att de ännu inte fått någon hjälp.

Det var den 3 december 1984 som en fabrik för växtgifter i Bhopal i Indien genom en olycka släppte ut stora mängder giftig metylisocyanat i luften. Enligt Indian Council of Medical Research dog mellan 8.000 och 10.000 människor omedelbart medan ytterligare 25.000 avled senare till följd av utsläppet. Regeringsuppgifter som citeras av Aljazeera uppger att så många som 500.000 andades in den giftiga gasen.

Katastrofen betecknas om världens värsta industriolycka.

25 år efter det att tusentals människor dog av ett gasutsläpp från Union Carbides fabrik i Bhopal är grundvattnet i området fortfarande förgiftat och de drabbade har bara fått ut en bråkdel av den ersättning de lovades. Vid en demonstration på årsdagen krävde deltagarna att regeringen skulle sanera marken och vattnet i Bhopal och omrkingliggande samhällen.

I en stor artikel i The Times of India konstaterar tidningen att de drabbade hittills bara fått en femtedel av den kompensation som de utlovades i ett avtal mellan företaget och den indiska regeringen 1989. Avtalet stipulerade att Union Carbide skulle betala 470 miljoner dollar samtidigt som regeringen gick med på att släppa alla rättsliga åtgärder.

Det är en jätteskandal att ett stort företag som tjänar massor av pengar inte tar sitt ansvar. Det är helt klart att de är ansvariga. Trots detta och att de gått med på att betala enligt ett avtal så struntar de att betala.
Är det konstigt att det finns klyftor i världen mellan “fattiga och rika” länder?
Detta visar dessutom att konsekvenserna efter olyckan är betydligt större än vad Union Carbide tillstod när olyckan hände. Nu 25 år efter olyckan är grundvattnet fortfarande förgiftat. “Olyckan” orsakade direkt 10 000 människors död därefter ytterligare 25 000.

Det är otroligt att Union Carbide slapp undan så billigt när de skapat en sådan jättekatastrof. Vilken reaktion hade det varit om det hade varit 35 000 amerikaner eller svenskar som dött i en olycka. Då hade det varit enorma rubriker och diskussioner och krav på åtgärder.

Varför är det skillnad på människor och människor?

Träffar: 13

tor
3
dec
2009
torsdag, 03 december, 2009 | Skriven av:

SvD skriver : MP åker till miljömötet
Maria lila

Regeringen ville inte ha med Miljöpartiets Maria Wetterstrand i delegationen till klimatmötet i Köpenhamn. Nu åker hon i alla fall, för en europeisk stiftelses räkning.

Den svenska delegationen vid Köpenhamnsmötet består av cirka 150 personer. En av dem tillhör oppositionen i riksdagen, socialdemokraten Anders Ygeman som är ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Men även Maria Wetterstrand och Vänsterpartiets partiledare Lars Ohly kommer att vara på plats i Köpenhamn. Maria Wetterstrand representerar stiftelsen Green European Foundation som är kopplad till Europeiska gröna partiet.

Det hade givetvis varit bättre att Maria hade fått åka som representant för Sveriges Riksdag men detta är helt OK. Det vore ett misstag att inte låta Maria vara på plats. Det gäller att Cop 15 ger resultat och inte bara blir en massa snack.
Alliansen inklusive miljöministern verkar helt ha gett upp möjligheterna att få fram ett bra förhandlingsresultat.
Dessutom har miljöministern tydligt visat att han är på helt fel väg.

Sverige kan genom att använda kunskap & teknik och Sveriges goda förutsättningar vara ett lokomotiv och föredöme för andra länder.
Majoriteten av alla miljö- och klimatexperter kräver åtgärder nu. Därför kan vi inte bara vara passiva och kräva åtgärder av andra.
Statsministern som nu är ordförande i EU riskerar vår framtid. Moderaterna har aldrig drivit några miljöfrågor så det är inte så överraskande att de agerar som de gör men centern har ju ändå varit ett parti med gröna värderingar.

Träffar: 21

Kategori: EU, klimat, miljö  | Skriv en kommentar
ons
2
dec
2009
onsdag, 02 december, 2009 | Skriven av:

Tittade på Uppdrag Granskning. Inget nytt men en bra sammanställning och beskrivning av transporternas del i klimatproblematiken.
Alliansen och (S) vill inte minska trafiken. I Stockholm vill man bygga “Förbifart Stockholm”.
Miljöminsitern från (C) lever i en drömvärld. Han tror att fordonsparken är utbytt till klimatneutrala fordon när förbifart Stockholm är färdigbyggd. Var han finner stöd i detta kan man undra.

Myndigheter inklusive Vägverket säger att trafiken måste minska. Naturvårdsverket och experter anser det samma.
Trots detta gör alliansen allt för att öka vägtrafiken. De lägger mer pengar på att bygga vägar än att bygga spår.
Man vill bygga bort köerna i Stockholm genom att bygga fler vägar.
Alla trafikexperter säger samma sak : “Ju fler vägar desto mer trafik”.

Hur kan man gå emot alla experter på detta sätt?
De gör helt egna bedömningar mot alla experter. De väljer siffror som de vill och påstår att Förbifart Stockholm minskar utsläppen trots att tom Vägverket själva säger att utsläppen ökar.

Centerns miljöminister säger till och med att han tror att trafiken måste öka. Han tycker det är bra att trafiken ökar. Samtidigt försöker alliansen ge sken av att de satsar på att lösa klimatproblematiken.

Hur skulle det se ut om alla människor i hela världen åkte lika mycket bil som vi gör i Sverige?
Varför ska inte alla länder ha lika mycket transporter som Sverige?

Intressant slut i programmet där man beskriver nuvarande miljöminister förvandling från CUF aktivist till regeringsmedlem i en moderatledd regering.

Alliansen har länge bara pratat om klimatet och gjort väldigt lite. Man skulle kunna tycka att centern skulle ha lite mer ryggrad när det gäller klimat och miljö. De påstår ju att det är ett grönt parti.

Vad har egentligen hänt med centern?

Träffar: 25

lör
28
nov
2009
lördag, 28 november, 2009 | Skriven av:

Karta 12 decemberDen 12 december sker en massiv folklig demonstration i Köpenhamn för att sätta press på FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn.

TIDSPLAN

13.00–14.00: Samling med talere og musik på Christiansborg Slotsplads

14.00: Optog fra Christiansborg Slotsplads til Bella Centeret (6 km) forbi bl.a.:

14.15: Christianshavn Torv

15.00: Frankrigsgade Kirke

16.00: Sundby Idrætspark

17.00–18.30 Samling med talere og musik nær Bella Centeret

Över 350 organisationer från över 54 länder kommer att delta.

Du kommer väl också att vara där!
Eller?

12dec09.dkLäs mer:

Naturskyddsföreningens hemsida

350.org

12dec09.dk

Träffar: 9

Kategori: klimat, miljö  | En kommentar
lör
28
nov
2009
lördag, 28 november, 2009 | Skriven av:

Hade inga problem med att inte köpa något idag, den 28 november. Visserligen köpte jag en biljett till Vellinge så helt köpfri var ju inte dagen. I Vellinge, närmare bestämt på Fotevikens Kulturcenter i Höllviken. Anledningen till resan var att det var regionmöte. Innan regionmötet pratade mp:s Helena Leander, ledamot i riksdagens skatteutskott, om “klimatfrågans koppling till ekonomi och skatter”. Miljöpartiet var tidigt ute och ville använda sig av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Detta mottogs inte så positivt från övriga politiska partier, speciellt inte från allianspartierna. Nu är situationen annorlunda. Nu står alliansregeringen och skryter om Sveriges framsynthet och klokskap. Sent ska syndaren vakna.
Trängselskatten i Stockholm är ett annat exempel. Miljöpartiet motarbetades från samtliga partier, möjligen med undantag av vänstern. Nu är trängselavgifter införda och fungerar väl. Tyvärr har alliansen förstört det fiffiga i förslaget. Nu går intäkterna till vägtrafiken istället för att utveckla kollektivtrafiken.
Trängselavgifter kan användas i flera storstäder och dessutom kan kilometerskatt komplettera åtgärderna för att minska CO2-utsläppen.

Helena hann också med att kommentera skandalen kring grisuppfödningen. Det blev många intressanta och kloka diskussioner.

Regionmötet hade ett antal punkter på dagordningen de flesta handlade om valet 2010. Förslag till policy för kandidatstöd i valet 2010, Redovisning av valbudget – första version, Verksamhetsplan och budget 2010.

Nästkommande regionmöte kommer att behandla det regionala partiprogrammet och fastställandet av region- och riksdagslistor.
Miljöpartiet har aldrig haft bättre förutsättningarna för att göra en bra valrörelse. Opinionsläge är det bästa någonsin.

Träffar: 29

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Ärendet handlar om E22 och trafikplats Ideon.
Alliansen och (S) vill säga ja till att bygga en ny trafikplats. Det blev en lång debatt.
Det blev bara en massa snack om att trafiken måste öka annars kan inte Lund växa. Alliansen och (S) tyckte alltså att utbyggnaden var viktigare än att minska trafiken och klimatpåverkan.
Alla studier som finns visar att ökat antal vägar ocg trafikplatser ökar trafiken och därmed miljö- och klimatpåverkan.

Jag fick sista ordet då jag frågade alliansen och (S):
Vill ni minska blitrafiken?
Om JA, på vilket sätt?
Jag fick inget svar!

Just nu tjabbas det om hur de olika yrkanden ska behandlas.

Nu är fullmäktige redo för beslut.
Det blev som man kunde gissa ja till trafikplats Ideon.

(V) la ett yrkande, som (DV) och (MP) stödde. Detta yrkande innebar att det skulle ges ett uppdrag att utarbeta en trafikstrategi för Lund NordOst så att miljö- och klimatmålen ska uppnås. Förslaget vann bifall. Det var (MP), (V), (DV), (S) och (C) som röstade på förslaget.
Detta yrkande är ju ganska så självklart eftersom målen är antagna av kommunfullmäktige.

Träffar: 11

tor
26
nov
2009
torsdag, 26 november, 2009 | Skriven av:

Karin Svensson Smith (MP) har ställt en interpellation till finansminister Anders Borg (M) ang kilometerskatt för tunga lastbilar. Svaret är tänkt att komma den 9 december. Det skulle även behövas kilometerskatt för all trafik. Även om vi får fler miljöbilar så måste trafikmängden minska om vi ska klara klimatproblematiken men även för att det ska bli ett bättre och mer hälsosamt samhälle.
Ser med spänning fram emot svaret!

Till finansminister Anders Borg (m)

Drygt 40 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn, utrikes flyg och sjöfart inkluderat (2007). En stor del av denna klimatpåverkan kommer från lastbiltrafiken.

maskros_25cmKoldioxidutsläpp från lastbilarna ökar stadigt, dels på grund av allt fler lastbilar och allt tyngre lastbilar, dels på grund av i princip utebliven effektivitetsutveckling med avseende på koldioxid. Trafikarbetet för tunga lastbilar på svenska vägar, mätt som fordonskilometer, har mellan år 1997 och år 2006 ökat med i genomsnitt 2 procent per år. Det finns alltså all anledning att agera för att långa lastbilstransporter ersätts med smarta kombinationer av väg, järnväg och sjöfart. På grundval av detta har jag ett antal frågor att ställa ministern.

I samband med att Klimatberedningen våren 2008 presenterade ett enigt förslag om att införa kilometerskatt för tunga lastbilar uttalade finansminister Anders Borg sin tveksamhet inför förslaget. Detta trots att regeringen i samband med regeringsförklaringen 2006 deklarerat att ”klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen”. I regeringsförklaringen 2007 gav Reinfeldt även beskedet att regeringen anser ekonomiska styrmedel är centrala för att nå resultat i klimatfrågan:

”Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel har en central roll i klimatarbetet. Inte minst krävs förbättrad samordning mellan energibeskattningen och övriga ekonomiska styrmedel inom miljö- och energipolitiken. En grundprincip i reformarbetet blir att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan. Särskild fokus kommer att läggas på koldioxidbeskattning och annan energibeskattning.”

Kilometerskatten är ett sådant effektivt styrmedel för att minska klimatpåverkan. Statens Institut för Kommunikationsanalys (SIKA) anser att en skatt i storleksordningen en krona per kilometer i genomsnitt skulle leda till tio procents minskning av trafikarbetet med lastbil och att utsläppen av koldioxid skulle minska i motsvarande grad, cirka 400 000 ton på årsbasis. Effekten på transportarbetet skulle bli betydligt mindre eftersom sektorn skulle effektiviseras.

Flera europeiska länder ligger före Sverige på detta område och har redan infört, eller planerar att införa kilometerskatt för tunga lastbilar. Några exempel är Schweiz, Österrike, Tyskland, Tjeckiska republiken, Slovakien, Frankrike, Slovenien, Nederländerna, Polen och Danmark.

De tekniska systemen finns. En modern kilometerskatt erbjuder en kombination av styrande avgifter och information som ökar effektiviteten i transportsystemet. Den kan därmed minska negativa effekter som miljöbelastning, slitage eller trängsel. Samtidigt ger den speditörer och förare möjlighet att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Det enda vi väntar på är det politiska beslutet. Den pågående åtgärdsplaneringen för kommande trafikinvesteringar bygger till och med på antagandet att kilometerskatten kommer att införas. Men hittills lyser beslutet med sin frånvaro. Därför vänder jag mig nu till Anders Borg.

Hittills har regeringen infört ett skarpt förslag för att minska klimatpåverkan från tunga lastbilstransporter. Förslaget är att införa ecodriving för lastbilschaufförer. Det är ett bra förslag, men sannolikheten att det har lägre klimateffekt än en kilometerskatt är överhängande. Jag är nyfiken på att veta om finansministern har något underlag som visar att införandet av ecodriving har större effekt än en kilometerskatt. Och det vore intressant att veta om Anders Borg har underlag som visar att det är rationellt att inte inför kilometerskatt.

Frågor till ministern:
Avser ministern föreslå skattemässiga åtgärder som svarar upp mot statsminister Reinfeldts påstående att klimatfrågan är en ödesfråga för Sverige och för världen?
Avser ministern agera utifrån statsminister Reinfeldts påstående att miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel har en central roll i klimatarbetet?
Kan ministern hänvisa till något underlag som visar att ecodriving för lastbilschaufförer är lika effektivt som, eller mer effektivt än, kilometerskatt för tunga lastbilar?
Vilket underlag har ministern för att inte införa kilometerskatt för tunga lastbilar?

Karin Svensson Smith (MP)

Byt politik inte klimat_660

Träffar: 7