fredag 25 januari 2008 | Skriven av:

Höj EU:s ambitioner för förnybar energi

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand presenterade på torsdagen siffor som visar att Sverige har stor potential att öka andelen förnybara enegikällor. Större potential än vad regeringen och EU tycks tro.

SAMMANFATTNING:
Den 23 januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till bördefördelning mellan medlemsländerna för ansvaret att minska de klimatpåverkande utsläppen.

För Sveriges del innebär förslaget att utsläppen måste minska med 17 procent till 2020 samt att användningen av förnybar energi i Sverige ska vara minst 49 procent av den totala energianvändningen. Sammanlagt ska EU minska sina utsläpp med 20 procent till 2020 och andelen förnybar energi ska vara 20 procent.

Miljöpartiet anser att EU:s mål för såväl EU som helhet som för Sverige är för låga om vi ska kunna nå de utsläppsminskningar som krävs enligt forskare världen över. Sverige bör, liksom vi har gjort 2002, anta ett nationellt mål som går längre än EU:s bördefördelning. Sveriges klimatpåverkande utsläpp kan och bör minska med minst 40 procent till 2020.

När det gäller andelen förnybar energi verkar det som att EU-kommissionen minskat sina ambitioner för Sverige från 55 procent till 49. Den svenska regeringens lobbyism för att minska klimatkraven på Sverige tycks ha lyckats.

Det hade varit bättre för klimatet om regeringen istället hade använt sin tid till att höja EU:s samlade klimatpolitiska ambitioner. När kommissionens förslag så småningom ska diskuteras i rådet bör den svenska regeringen begära att EU-kommissionen höjer sin ambitionsnivå för såväl förnybar energi som för minskad klimatpåverkan.

Sverige bör vara berett att svara för en betydande del av den ambitionshöjningen. Svensk total potential Sverige har idag störst andel förnybar energi bland EU-länderna. Trots det har vi kanske den största potentialen av alla medlemsländer att öka vår energitillförsel från förnybara energikällor.

Vi har förhållandevis stor andel förnybar energi, men kan med ganska begränsade ansträngningar nå betydligt längre. Sverige har stora naturresurser i form av skog och åkermark. Kuststräckorna är långa och väl anpassade för såväl vindkraft som vågkraft. Miljötekniksektorn är relativt väl utvecklad.

Miljöpartiet har inventerat branschföreträdarnas bedömningar av potentialen för de förnybara energikällorna. Resultatet är entydigt: det finns stora outnyttjade möjligheter till mer förnybar energi i Sverige. Potentialen är avsevärt mycket större än den blygsamma ambitionsnivå som EU-kommissionen har föreslagit.

Potentialen är betydligt större än vad EU ålägger Sverige. Den slutliga svenska energianvändningen var 422 TWh år 2005.

Varje procents ökning av den förnybara energianvändningen innebär således en ökning med ungefär 4 TWh på årsbasis.

Utifrån branschföreträdarnas uppgifter har vi sammanställt potentialen för förnybar energi till 2020.

Läs mer!

Träffar: 4

Kategori: energi, klimat
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>