onsdag 1 oktober 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Inga snabbtåg i regeringens transportsatsning”

“Transporter Regeringen satsar 417 miljarder kronor på transporter mellan år 2010 och 2021. 136 miljarder ska gå till drift och underhåll av vägar och medfinansiering av enskilda vägar. 64 miljarder kronor avsätts för drift och underhåll av järnvägar. Resterade belopp, 217 miljarder, går i huvudsak till investeringar.”

Alliansen satsar 417 miljarder varav merparten går till vägar. Det som hade behövts hade varit en kraftig satsning på spårburen trafik. En omställning från väg till järnväg. För att kunna minska klimatbelastningen. Med alliansens förslag kommer koldioxidutsläppen öka.

Dessutom har alliansen tagit bort de femtioprocentiga statsbidragen till länstrafikens inköp av tåg. Vilket kommer att påverka länstrafikens investeringar mycket negativt.

Summering av propositionens fyra största brister:

1) Satsningen på höghastighetsbanor skjuts på en oviss framtid. Därmed läggs ytterligare kanske ett årtionde till de årtionden som redan gått utan en sådan satsning. Det skapar en extra flaskhals i morgondagens transportsystem när utrymmet på banorna blir för litet för de behov som kommer att uppstå med klimatarbetet.

2) Regeringen vill spendera 25 miljarder på en motorväg som för mer bilar in på det begränsade vägutrymmet i Stockholm. Därmed ökar utsläppen av växthusgaser, hälsoproblemen av avgaserna blir större och mer trängsel skapas.

3) Satsningen på vägar är för stor och satsningen på järnvägar för liten. I budgeten satsade regeringen dubbelt så mycket på nya vägar som på järnväg, trots att järnvägen har slagit i kapacitetstaket och inte kan ta emot fler passagerare eller mer gods. Även i infrastrukturen är tyngdpunkten för mycket på väg och för lite på järnväg.

4) Att regeringen nu avskaffar de femtioprocentiga bidragen till regionerna för inköp av tåg kommer att orsaka att länstrafiken får mycket svårare att erbjuda platser till de resenärer som väljer tåg istället för bil. Spår gör ingen nytta så länge det saknas tåg för att åka i.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>