torsdag 4 september 2008 | Skriven av:

Regeringen kallar det oansvarig tarzanmentalitet när arbetsmiljön försämrats på arbetsplatserna. Men i stället för att möta en arbetsmiljö i förändring skär regeringen sammantaget ner 130 miljoner på arbetsmiljöarbetet, säger Miljöpartiets ledamot arbetsmarknadsutskottet, Ulf Holm.

– Problemen handlar inte främst om att anställda skulle uppträda oansvarigt och våghalsigt på arbetsplatser, utan mycket talar för att det är pressade tider, oklara ansvarsförhållanden för arbetsmiljö och skyddsarbete, bristande utbildning och kunskap och framförallt brister i inspektionsarbetet som lett till att dödsolyckorna ökat på arbetsplatserna, säger Ulf Holm.

– Sven Otto Littorin beskriver i dagens SvD en arbetsmarknad som är i kraftig förändring. Ökat antal egenförtagare, ensamarbete istället för lagarbete, språksvårigheter, bristande kunskap vid upphandling mm. Men då är ju frågan vad Littorin och regeringen gjort för att möta denna utveckling, säger Ulf Holm.

– Regeringen har först fattat beslut som innebär att resurserna till Arbetsmiljöverket minskar med 160 miljoner kronor under en treårsperiod. Därutöver har regeringen avvecklat Arbetslivsinstitutet vilket innebär minskad forskning inom bland annat arbetsmiljöområdet, säger Ulf Holm.

– Jag efterlyser lite mer fantomenmentalitet av Littorin, att han återför medlen till arbetsmiljöarbete till den nivå som gällde när det var röd-grön majoritet i Sveriges riksdag, säger Ulf Holm

Träffar: 5

Kategori: arbete, ekonomi
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>