tisdag 26 maj 2009 | Skriven av:

Det finns en lag om skydd mot olyckor och tanken med den är bra. I princip att alla har ett ansvar att förebygga olyckor. I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor står det i §1 :

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

I lagen föreskrivs det skyldigheter för kommunen och räddningstjänsten men det finns även ett kapitel om den enskildes ansvar.

2 kap. Enskildas skyldigheter
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.

Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar
2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

3 § Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet. En nyttjanderättshavare skall ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Är det fråga om sådana anläggningar som avses i 4 § skall i stället den som utövar verksamheten på anläggningen se till att en redogörelse enligt första stycket upprättas. Ägaren av anläggningen skall ge den som utövar verksamheten de uppgifter som behövs för att denne skall kunna fullgöra sin skyldighet.
Redogörelsen skall lämnas in till kommunen.

Under en workshop skulle vi diskutera vad som behöver göras och vem som ska göra det för att målet att minska antalet olyckor och döda ska uppnås. Staten har samordnat till en myndighet efter karv och synpunkter från kommunerna. Ska kommunerna nu ändra sin organisation på samma sätt? Behövs det mer lagstiftning?
Lagstiftning löser inte alla problem men är givetvis ett bra verktyg. Att ändra för ofta är inte heller speciellt bra. Förändringsarbete tar tid.
Frågorna om vad, hur och vem måste besvaras utifrån vilken kommun det gäller.
Som i många andra frågor är det förebyggande arbetet viktigast. Ju fler olyckor som inte sker desto bättre men alla olyckor kommer inte att kunna undvikas så givetvis behövs det kunskap och resurser för att hantera de olyckor som händer.
Intressant är att det oftast mest diskuteras om åtgärder för att angripa symptomen. Vi är duktiga på att fixa det som händer. För att lösa “problemen” i Rosengård är det många som tror att lösningen är mer poliser. I nuläget när det gått så långt som det har så behövs en mer intensiv polisinsats men för att lösa problemet på lång sikt är det mer än polis och räddningstjänst som behövs.
Det finns också en diskussion om att det är resursbrist som är problemet. Det kommer inte att kunna bli så mycket mer resurser utan vi måste lära oss att använda de resurser vi har på ett bättre sätt. Dels jobba mer förebyggande men vi måste också jobba mer tillsammans. Enskilda medborgare måste göra sitt, byggarna måste göra sitt, de som bygger samhällen, skolan, organisationer, företag …
Alla måste göra sitt.

Nu är det paus inför kvällens övningar som består i mat och underhållning. I kväll bjuder Borlänge kommun. Det är alltid lika spännande och se vilken veganmat det blir. Dagens lunch var en positiv överraskning.

Det blir säkert trevliga och intressanta diskussioner vid middagsbordet. Även om man måste vara hemifrån några dagar så är det nyttigt och lärorikt att träffa andra från andra kommuner och organisationer. Man kan altid lära sig något från några andra. Förhoppningsvis kan Räddningstjänst Syd ge något till övriga räddningstjänster.

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>