onsdag 9 januari 2008 | Skriven av:

Finansminister Anders Borg och infrastrukturminister Åsa Torstensson aviserar en stor satning på transportsektorn. I dessa tider då klimathotet har blivit allt tydligare är det förvånansvärt att denna satsning inte alls tar hänsyn till detta.

Detta visar med allt större tydlighet att regeringen saknar en politik för att möta klimathotet. Grunden för välfärden är att inte förstöra förutsättningarna för liv på jorden. Fortsätter vi som vanligt, att satsa på vägar, kommer trafiken att växa. Övriga åtgärder komer då inte att räcka till för vi ska komma ner i de utsläppsnivåer som behövs, för att trygga framtiden och därmed även välfärden. Utan framtid ingen välfärd.

Det finns nu en stor förståelse för klimathotet bland allmänheten. Om regeringen ansträngde sig lite och gjorde det lättare att leva ett klimatbra liv skulle många hänga på.
Fortsätter det att bli billigare att navända bilen kommer flertalet att göra så. Är det enklare att ta bilen än att åka med tåg eller buss så kommer man att göra det.

I förslaget läggs mycket pengar på storstadsområden. Där trafiken som störst och där potentialen för ett kollektivresande och är som störst.

Regeringens förslag ger inte bara problem med ökad privatbilism utan även en ökad lastbilstrafik.

Ministrarna konstaterar att över 90 % av transporterna går på väg. de säger också att ”Miljöpartiets stopp för större vägbyggen skulle drabba kollektivtrafiken”.
På vilket sätt skulle stoppet göra det?

Skåne har en mycket stor transittrafik, dvs trafik som inte har sin start eller sitt slutmål i Skåne. Denna trafik lämpar sig mycket bra att föra över på järnväg.
Nu vill regeringen bygga mer motorväg på E22 genom Skåne. Inget sägs om någon järnvägssatsning i Skåne.

Regeringen har tidigare svikit Skåne genom att inte ge Banverket tillräckliga medel för att bygga ut infrastrukturen mellan Malmö och Skåne. Därför fick regionen och Lunds kommun ta var sin tredjedel av utbyggnaden av Lunds central.

Man vill få mer resor och transporter för pengarna. Givetvis kommer målet, fler antal resor, att uppnås om man býgger fler vägar. Men är detta man verkligen vill uppnå? Målet borde istället vara att man ska få ut så mycket transportkapacitet som möjligt för pengarna. Då kan det inte vara annat än spårburen trafik och kollektivtrafik som man borde satsa på.

Vill man uppnå mer trafiksäkerhet borde man bygga 2+1 vägar och se till att hastigheten sänks och att nykterheten ökar bland förarna.
2+1 vägar ger mer trafiksäker väg för pengarna än om man bygger motorväg.

Det ska bli intressant och se hur mycket pengar det kommer att avsättas och om det även finns med krav att regioner och kommuner ska vara med och betala.

Kategori: klimat, trafik
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>