torsdag 26 mars 2009 | Skriven av:

Enligt alliansen så är det inte så mycket. Anders Ebbesson (mp) ställde i en interpellation följande frågor:

• Hur skall fullmäktiges direktiv tillgodoses?
• Hur ska översiktsplanen bidra till att nå kommunens miljömål?
• Varför redovisas inget alternativ som baseras på målet att minska koldioxidutsläppen?

Byggnadsnämndens ordförande visade tydligt att han inte tyckte att målen i LundaEko skulle vara övergripande i ÖPL-arbetet. Förra mandatperiodens ordförande i Byggnadsnämnden resonerade ungefär på samma sätt.

Argument som “Bygger inte vi bygger någon annan” och “Lund måste växa annars så växer någon annan” dök som vanligt upp.

Att det blivit ett ökat fokus på klimatproblematiken tycks inte ha nått Byggnadsnämndens presidium.

Träffar: 7

Kategori: klimat, miljö
Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>