onsdag 29 december 2010 | Skriven av:

Den 1 januari 2011 blir Skåne en egen region vilket innebär att Region Skåne får ökat inflytande över den regionala utvecklingen i Skåne.

Från årsskiftet blir Skåne en region på riktigt. Sedan 1999 har landstinget i Skåne på försök fått utökade befogenheter, men i och med en ny lag som träder i kraft vid årsskiftet får Region Skåne behålla dessa ansvarsområden permanent.
Det främsta syftet med regionbildningen är att öka Skånes invånares inflytande över utvecklingen i den egna regionen.

I detta finns givetvis frågor kring hälso- och sjukvård men det inkluderar också den regionala utvecklingen som måste utgå ifrån en strategi för en långsiktigt hållbar utveckling.

Det inkluderar arbetet med EU:s strukturfondsprogram och kräver gränsöverskridande arbete.

Kulturkoffert tar ett helhetsgrepp på kulturen i Skåne
Region Skåne ska också från årsskiftet se till att fördela de statliga anslagen till Kultur Skåne. Genom den så kallade Kulturkofferten utvecklar Region Skåne, tillsammans med kommunerna, kulturen oberoende av vilken politisk nivå pengarna kommer ifrån.

Kultur är ett självklart verktyg för en kraftfull regional utveckling. En utveckling som måste inkludera hela Skåne. Genomförandet av samverkansmodellen, Kulturkofferten, ska starta under 2011.

Regeringen har precis släppt regleringsbrevet till Statens Kulturråd. Kulturrådet är en statlig myndighet med ett övergripande uppdrag att förverkliga de nationella kulturpolitiska mål som regering och riksdag beslutar om.

Skåne är en kreativ region men kan bli än mer kreativ och det krävs för att klara alla framtida utmaningar för att få ett klimatsmart Skåne och friskare skåningar. Och friskare behöver vi bli för att klara ekvationen med Region Skånes ekonomi.

Läs mer!

Du kan följa inlägg och kommentarer med RSS 2.0 feed. Du kan lämna en kommentar, eller trackback från din egen hemsida.
Lämna en kommentar
Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/7/8/c/vegania.se/httpd.www/wp-content/themes/YP/comments.php on line 75

XHTML: Du kan använda följande html-taggar:: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>