Inlägg den 08 april 2011

fre
8
apr
2011
fredag, 08 april, 2011 | Skriven av:

GP skriver “Djurskyddskrav döms bort vid upphandling”

I flera rättsfall diskvalificeras krav på att följa våra svenska djurskyddsbestämmelser när kommunernas kostchefer köper upp livsmedel. Att detta strider mot EU:s gemenskapslagstiftning om offentlig upphandling tycks inte bekymra domstolarna, skriver Ulf Magnusson och Lotta Rydhmer, SLU.

Sverige har en bättre djurskyddslag än många andra länder men vad hjälper det om den inte tillämpas. Sverige ställer krav på att djur får transporteras högst 8 timmar före slakt vilket är bättre än övrig EU-lagstiftning. Om detta krav ställs överklagas detta och kammarrättens domare dömer ofta till nackdel för djuren och hävdar alltså att djurskyddshänsyn inte är ett kvalitetskriterium som får beaktas vid offentlig upphandling.
Att detta strider mot EU:s gemenskapslagstiftning om offentlig upphandling tycks inte bekymra dem: Kommissionen slår fast i ett tolkningsmeddelande (KOM (2001) 274 slutlig) att upphandlande myndigheter har omfattande möjligheter att ta miljöhänsyn och EU:s förordning (834/2007) klargör att djurskyddskrav är en form av miljöhänsyn.

Tyvärr ligger djurskyddet inte så högt upp på jordbruksministerns prioriteringslista. Tillsynen fungerar fortfarande inte och fler och fler djurskyddsinspektörer påpekar att de inte har tillräckliga resurser för att kunna göra en tillsyn värd namnet.

Tyvärr finns det inget som tyder på att det kommer att bli en skärpning. Det finns många exempel på att jordbruksministern inte tar denna problematik på allvar och att han inte står obunden till jordbruksnäringen.

Frågan är om något kan göras innan valet 2014. Man kan bara hoppas på att det blir ett byte på jordbruksministerposten innan dess …

fre
8
apr
2011
fredag, 08 april, 2011 | Skriven av:

Det är spännande tid nu. På kongressen i maj ska vi välja nya språkrör och ny partisekreterare. Bra att det finns flera kandidater och pågår diskussion om vilka kandidater som ska väljas. Märkligt att media beskriver detta som ett problem. För att kunna välja måste det väl finnas mer än en kandidat.
Jag tror att Gustav Fridolin och Åsa Romson blir bra språkrör men det finns fler bra språkrörskandidater. Så även om det inte blir valberedningens förslag är jag övertygad att det blir ett bra språkrörspar.

Just nu har processen att ta fram ett nytt grönt partiprogram startat. Det kommer att finnas många sätt att påverka innehållet och inte bara för medlemmar. Bl a blir det en enkät och en blogg där man kan diskutera framtidens gröna partiprogram.