Inlägg den 07 oktober 2009

ons
7
okt
2009
onsdag, 07 oktober, 2009 | Skriven av:

Nu verkar det vara brittsommar, i alla fall är det varmt och skönt.
Brittsommar enligt SMHI:

I litteraturen hittar man något varierande definitioner av brittsommar, men i allmänhet avses varma och soliga dagar omkring Birgittadagen den 7 oktober. Ibland finns också kravet att det dessförinnan ska ha varit minst en period med kyligt och höstlikt väder.

I dag var jag på möte med styrgruppen för att ta fram en handlingsplan för en kommunpolitisk strategi. Vi fick en redovisning av alla remissvaren. I stort sett var alla positiva till handlingsplanen. Ett problem som alltid uppkommer när det gäller att ta fram planer och program är att det oftast att gå från ord till handling. Många gånger uteblir resultat pga av att resurser saknas. När det gäller kulturpolitiken finns det mycket som kan utföras utan att man tillför nya resurser. Det är mer en fråga om att samordna bättre och att söka samarbetspartners och resurser utanför Lunds kommun.
Dock behövs vissa resurser för att utveckla den kulturella infrastrukturen. För tillfället finns inga tydliga signaler vad alliansen vill satsa på att förverkliga handlingsplanen och det är ett problem. Alliansen har som vanligt problem med att gå från ord till handling.
Miljöpartiet ville ha mer pengar till Kultur- och fritidsnämnden i budget 2009 och även 2010. Detta blev det inget av men nu borde det kunna bli lite mer resurser när Umeå belv Kulturhuvudstad. Det är avsatt 15 miljoner kronor per år fram till och med 2014. Alla dessa miljoner behövs kanske inte men en del av dem behövs helt klart. Det finns mycket som behöver göras. “Kultur” behöver integreras bättre i skolan men behövs även i omsorgsverksamheten. Det finns många studier som visar att kultur är viktigt i habilitering och i äldreomsorgen.

Det finns många bra idéer i handlingsplanen och tar man de bästa idéerna från KHS 2014 så kommer det att en jättebra handlingsplan.
Sedan blir det till att prioritera eftersom handlingsplanen kommer att gälla ett antal år och ha många åtgärdsförslag och allt kan man ju inte göra på en gång. Detta måste vara ett långsiktigt arbete.

Höstkrokus_okt2009

Träffar: 3