Inlägg den 20 juli 2009

mån
20
jul
2009
måndag, 20 juli, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Fem gånger så dyrt på bussen”

Går förslaget om den nya kollektivtrafiklagen igenom, kan biljettpriserna i Malmö gå upp till det dubbla. Men det blir den minsta ökningen i Skåne. I Ystad kan biljettpriset öka med 573 procent.

Dagens biljettpriser är inte marknadsanpassade. Det betyder att staten går in och finansierar de delar som inte täcks av biljettpriset.

På uppdrag av regeringen har konsultföretaget WSP räknat på vad övergången till en kommersiell kollektivtrafik kan innebära. Det visar att en total övergång i stadstrafiken kräver stora höjningar av biljettpriset, från i genomsnitt 9,60 kronor till 41 kronor per påstigande.
– Genom det här tankeexperimentet kom vi fram till att 80 procent av trafikarbetet skulle kunna bedrivas kommersiellt. Och då är det optimistiskt räknat. Det förutsätter också kraftiga prishöjningar på vissa linjer, säger uppdragsansvarige Anders Wärmark.

Det är svårt att dra några andra slutsatser. Det kommer att bli dyrare och krångligare och ojämlikt. Inte ens på de lönsamma sträckorna kommer priserna att bli mindre. Möjligen i början men sedan kommer att det bli några stora bolag som konkurrera ut de små och då sätter de taxan som de vill. På de olönsamma kommer det inte att bli så mycket trafik.

I Skåne varierar den väntade prishöjningen: från 105 procent i Malmö, till 570 procent i Ystad. En direkt konsekvens, som påtalas i analysen, blir att antalet resor med kollektivtrafik kommer att minska med i snitt 28 procent.

Kollektivtrafiken borde öka på bekostnad av den privata biltrafiken. För det ska hända så krävs det mer kollektivtrafik och högre servicegrad.

Vad betyder biljettpriset för resenärerna?
– Det där med priset är ett starkt debattargument, också för många enskilda resenärer. Men jag skulle vilja säga att för ännu fler resenärer är priset inte den viktigaste frågan, utan det är snarare pålitligheten och turtätheten, säger Kurt Hultgren.

Priset är inte oviktigt. Om “egen bilpriset” är lägre kommer detta inte att gynna kollektivtrafiken. Minska antalet resande blir underlaget sämre vilket minska turtäthet och servicegraden samt ökar biljettpriserna.

Varje län inrättar en kollektivtrafikmyndighet med uppgift att värna den fria marknaden, men som också ska kunna gå in och stötta där kommersiell trafik inte lönar sig.

Detta innebär att privata bolag kan äta russinen i kakan och sedan får det offentliga ta kostnaderna för det övriga. Vilket sedan i sin tur blir ett argument för att det “privata” är mer lönsamt och kostnadseffektivt ände det “offentliga”.

Mer privatbilism kommer att missgynna hälsa, klimat och miljö och kommer att öka trängseln på vägarna. Alliansregeringen har hittills inte gjort så värst mycket för att gynna mer miljövänliga transportsätt så det är inte så förvånande att de “beställer en Lundinutredning”.

Förhoppningsvis kommer valet 2010 att ge oss en ny regering och då kan Lundinutredningen skrotas.