Inlägg den 26 mars 2009

tor
26
mar
2009
torsdag, 26 mars, 2009 | Skriven av:

Enligt alliansen så är det inte så mycket. Anders Ebbesson (mp) ställde i en interpellation följande frågor:

• Hur skall fullmäktiges direktiv tillgodoses?
• Hur ska översiktsplanen bidra till att nå kommunens miljömål?
• Varför redovisas inget alternativ som baseras på målet att minska koldioxidutsläppen?

Byggnadsnämndens ordförande visade tydligt att han inte tyckte att målen i LundaEko skulle vara övergripande i ÖPL-arbetet. Förra mandatperiodens ordförande i Byggnadsnämnden resonerade ungefär på samma sätt.

Argument som “Bygger inte vi bygger någon annan” och “Lund måste växa annars så växer någon annan” dök som vanligt upp.

Att det blivit ett ökat fokus på klimatproblematiken tycks inte ha nått Byggnadsnämndens presidium.

Träffar: 7

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
tor
26
mar
2009
torsdag, 26 mars, 2009 | Skriven av:

Ärendet “Detaljplan för kvarteret Välten m.fl i Lund” blev ett långt ärende. Det märktes tydligt att alliansen inte bryr sig om klimatet.
Trots att en utredning drar slutsatsen

“Detaljplanen bedöms i sin helhet att försvåra möjligheterna att uppnå målen i LundsMaTs II och LundaEko, även om planen medverkar till uppfyllelse av vissa mål. Handelsetablering i enlighet med planen, bedöms motverka målen som har direkt samband med vägtrafiken eftersom genomförande av planförslaget förväntas innebära en viss ökning av biltrafik inom Lunds kommun.”

Alliansen tyckte att det var självklart att man skulle storhandla och att det då var självklart att man skulle använda bilen.
Dessutom pratade man om en stor livsmedelsaffär. Det är stora affärer som gäller skulle detta gynna konkurrensen?
Bättre vore väl att det fanns många små.

Lyssnade man på alliansen så kan man undra vem som skulle ta sig till det nya köpcentret. De sa att övrig handel inte skulle påverkas speciellt inte den i centrum och biltrafikens ökning skulle vara marginell.

Det är märkligt att alliansen vurmar för bara de med bil ska få tillgång till billiga livsmedel. Dessutom är det inte självklart att det blir billigare livsmedel.

Träffar: 18

tor
26
mar
2009
torsdag, 26 mars, 2009 | Skriven av:

Så var det åter dags för kommunfullmäktige!
Denna gång lär vi inte hinna med alla ärenden. Det är totalt 20 ärenden på dagordningen (kungörelse).
I dag har miljöpartiet 3 interpellationer, en om ÖPL, en om “Öppen Källkod” och en om Ungdomsforum.

Man lämnar in interpellationen 2 veckor innan fullmäktigemötet och sedan är tanken att den som ska svara på interpellationen ska lämna sitt svar senast dagen innan mötet. Tyvärr fick jag inget svar på mina två igår. I dag låg det ett svar på en av dem. Detta svar var inget egentligt svar bara ett resonerande att det var inget problem med att man inte anslagit medel för att fortsätta det viktiga arbetet med Ungdomsforum.
Som vanligt vill man inte medge att man sparat på verksamheten.
Eftersom jag inte sett svaret förrän på mötet valde jag att bordlägga motionen till nästa möte. Troligen hade vi inte hunnit med den ändå.

Interpellationen om öppen källkod fanns inget svar på alls. Tidsbrist var anledningen???

Denna dag blir extra “tung” eftersom det är kommunstyrelse kl. 15.00 och sedan så börjat kommunfullmäktige kl. 17.00.
Huvudnumret på KS är Årsredovisningen för 2008. Själva årsredovisningarna blir bättre och bättre. Det är ett gediget dokument som kräver tid för att sätta sig in i alla siffror.

Som vanligt kan man följa kommunfullmäktige via webben.

Träffar: 9