Inlägg den 24 mars 2009

tis
24
mar
2009
tisdag, 24 mars, 2009 | Skriven av:

Järnvägen kommer inte att byggas ut. Det beskedet gav Åsa Torstensson nu på morgonen i radio. Ministerns uttalande är ett sensationellt och ett oförskämt besked, säger Karin Svensson Smith, Miljöpartiets riksdagsledamot i trafikutskottet.

karin-svensson-s_fotograf-fredrik-hjerling– Ministerns uttalande är ett oförskämt besked till alla pendlare som unviker klimatförstörande biltransporter och försöker tillgodose sina resbehov utan att spä på växthuseffekten. I storstadsområdena är spåren så fulla att det blir massor av trassel och förseningar som drabbar resenärerna, säger Karin Svensson Smith.

Åsa Torstensson vill inte bygga ut järnvägen eftersom det finns tomma godsvagnar på spåren. Hon lyfter inte fram någon järnvägsinvestering över huvud taget utan hänvisar till att det går att packa godstågen bättre.

– Ska ministerns uttalande tolkas som att tågresenärer ska fylla de godsvagnar för stål som går tomma tillbaka? Eller ska vi åka med de timmertåg som har plats över?

Miljöpartiet kräver att regeringen följer den eniga klimatberedningens förslag på att bygga ut jänrvägskapaciteten med 50 procent till 2020 så att alla som vill åka tåg får plats, kommer någorlunda snabbt fram och kan lita på att tåget kommer i tid.

Detta visar ännu en gång att alliansen inte tar klimatproblematiken på allvar. Det behövs handling och inte bara fina ord från alliansen. Prata kan de, men att göra något, det verkar de ha lite svårare för. Man hade kunnat hoppas på lite bättre klimatpolitik eftersom centerpartiet innehar både miljöministerposten och den för infrastruktur. Centerpartiet har inte bara blivit kärnkraftsvänligare de har även tappat stinget när det gäller klimat och miljö.

Det är verkligen allvarligt att regeringen inte möter det uppvaknande som allmänheten har gjort. Nu när det finns en bättre insikt att vi inte kan fortsätta som tidigare gör alliansen inget för att underlätta ett bättre agerande från oss alla. Många vill dra sitt strå till stacken, många vill åka tåg. Men för att spårburen trafik ska bli ett attraktivt färdsätt i förhållande mot fossildrivna och klimatdåliga färdsätt, t.ex. bil och flyg, måste den miljövänligare kollektivtrafiken och speciellt den spårburna byggas ut. Infrastrukturministern har här en nyckelroll som hon inte tar på allvar.

Det är allvarligt!