Inlägg den 16 mars 2009

mån
16
mar
2009
måndag, 16 mars, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Dags att avliva energimyterna”

För dyrt och för dåligt. Det är seglivade omdömen som de förnybara energikällorna dras med – trots att mycket har ändrats de senaste åren. Flera av de tio vanligaste energimyterna håller inte längre.

Det är den danska organisationen för FN:s kommande klimatkonferens i Köpenhamn som på sin hemsida publicerar en artikel som tidigare varit införd i The Guardian.
I artikeln jämförs förnybar energi med konventionell energi.

– Myterna växer som grönsaker i ett växthus. Ta en tur genom koldioxiddjungeln bli medveten om vad som är rätt och vad som är fel, skriver artikelförfattaren Michale von Bülow.
Han räknar upp 10 myter och avlivar direkt de flesta av dem.

Myt 1: Solceller är för dyra
Nästa generations solpaneler blir mycket tunnare, tillgodogör sig mycket mer energi och kostar bara en bråkdel av dagens. Amerikanska First Solar hävdar att solenergi i solrika länder 2012 blir lika billig som el från stora kraftverk.

Myt 2: Vindkraften är alltför opålitlig
Spanien fick mer än 40 procent av sin energi från vindkraft under vissa perioder förra året. I delar av Tyskland får man mer el från vindkraftverk än man gör slut på. Skottland kan lätt förse Storbritannien med 10-15 procent av nödvändig el till priser som matchar dagens kol- och oljepriser.

Myt 3: Våg- och tidvattenenergi har ingen framtid
Under 2008 sjösattes det första storskaliga vågkraftsprojektet Pelamis 5 km utanför Portugals kust samtidigt som ett tidvattenkraftverk på Nordirland kopplades upp mot elnätet i Storbritannien.

Myt 4: Kärnkraft är billigast av koldioxidneutrala energikällor
Förseningarna och fördyringarna för den nya reaktorn i Olkiluoto i Finland är det tydligaste exemplet på de höga och oförutsägbara kostnaderna för att bygga kärnkraftverk. Reaktorn skulle vara klar för start 2008 men kommer igång tidigaste 2012. Den första kostnadsberäkningen var på 3 miljarder euro. Nu lutar det åt 6 miljarder euro.

Myt 5: Elbilar är långsamma och fula
Bilindustrin är nu mycket nära att göra elbilar som kan matcha vanliga bilar i komfort och prestanda. Och sportbilen Tesla, som designats av den brittiska bilfirman Lotus, imponerar med sin snabba accelleration.

Myt 6: Biobränsle förstör miljön
Att göra motorbränsle av mat blev en rysare, men misstagen med den första generationens biobränsle får inte innebära att vi säger nej till den andra generationen. Om bara några år kommer vi att kunna producera fordonsbränsle från jordbruks- och skogsbruksavfall.

Myt 7: Klimatförändringen tvingar fram biodynamiskt jordbruk
Biodynamiskt jordbruk avkastar bara hälften av fossilberoende jordbruk. Om inte den siffran kan förändras är slutsatsen given – världen kan inte föda sin befolkning och samtidigt producera stora mängder cellulosa för biobränsle.

Myt 8: Koldioxidsnåla hushåll ett måste
Hus och hushåll står för hälften av världens koldioxidutsläpp. Men att bara göra nya byggnader koldioxidfria löser inte problemet. Man måste, som i Tyskland, stimulera fram eko-renovering av äldre hus för att få någon effekt.

Myt 9: De effektivaste kraftanläggningarna är stora
Nya typer av små, hushållsnära gaskraftverk som ger hälften el och hälften värme, är på väg ned mot samma effektivitet som stora kraftverksgeneratorer.

Myt 10: High-tech löser klimatproblemen
Västvärlden är besatt av att lösa klimatproblemet med high-tech. Men mycket av tekniken skapar mer problem än den löser. Det kan vara billigare och mer effektivt att söka andra lösningar än att till exempel bygga kärnkraftverk. Varför inte extrahera koldioxid direkt från luften?

Träffar: 7

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar
mån
16
mar
2009
måndag, 16 mars, 2009 | Skriven av:

I dag var det styrgruppsmöte för EMIL, Ekologisk Mat i Lunds kommun. Senaste resultaten visar att andelen ekologisk mat som Lunds kommun köper in är minst 25%.
Resultaten varierar inom kommunen .
De bästa förskolorna ligger kring 80% och de “sämsta” ligger kring 20%.

Miljšprogram 2006-2012Enligt LundaEko, Lunds kommuns miljömåls dokument, ska “Offentlig upphandling av ekologiska livsmedel. – Ekologiska livsmedel ska omfatta 40 procent av inköpen.” Detta mål ska vara uppnått senast 2012.

Ska man få bra resultat gäller det att man är med på banan på alla nivåer, inte bara i köket. Det behövs stöd från ledningen, lärarna i skolan och givetvis från politikerna.

Ska man kunna uppnå bra resultat är det inte bara pengar som behövs även om pengar underlättar. Det är viktigt med engagerad personal och att man tänker nytt när det gäller att skapa matsedlar. Man måste dessutom anpassa menyer efter säsongerna.

Inom vård och omsorg är det lite sämre men det har hänt en hel det senaste året.
Det finns dock en del mörka moln och det är besparingarna inom kommunen. Det finns indikationer att man vill klara av besparingarna med att inte köpa ekologiskt.

Ett annat problem med är när verksamhet drivs av en entreprenör. Hur ska Lunds kommuns målsättningar slå igenom även den verksamheten.
I Lund har vi t.ex. Carema och Attendo Care och hittills har de inte visat något intresse att köpa ekologiska livsmedel.
Det gäller att få in det i upphandlingsvillkoren annars är det kört.

Att %-satsen ökat i Lunds kommun beror mycket på att man har gjort centrala upphandlingar. Kan man komma upp i större kvantiteter så kan man också få ner priset.
Nuvarande avtal går ut i april 2010 så just nu pågor arbetet med ett nytt.

Ska vi klara målet till 2012 måste det till en vilja från alliansen. Det behövs stöd till den engagerade personalen som finns i Lunds kommun. Det behövs också åtgärder för att sprida kunskapen inom kommunen. Att köpa mer ekologiska livsmedel är en del i att göra Lund klimatvänligare.
Vi får se om alliansen kommer att prioritera frågan i kommande budgetprocess.
Det återstår att se!
emill

Träffar: 5