Inlägg den 15 mars 2009

sön
15
mar
2009
söndag, 15 mars, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Klimatbok fyller luckan mellan lätt och tungt”

Frågan vilka åtgärder man ska börja med för att möta klimathotet har enligt Klas Eklund ett enkelt svar.
– Börja med de åtgärder som är billigast, säger han.
Han vill se ekonomens kalla hjärna samarbeta med miljökämpens varma hjärta. I hans nya bok “Vårt klimat” sätts därför klimatfrågan i ett ekonomiskt sammanhang.

En grundbok som sätter in klimatfrågan i sitt ekonomiska och politiska sammanhang. Så beskrivs boken ”Vårt klimat” av Klas Eklund som är seniorekonom på SEB där han också tidigare varit chefsekonom.

bok-klas-eklund Intressant bok med ett tydligt budskap nämligen att klimathotet är reellt och att det gäller att agera nu. Sedan kan man ha synpunkter på att klimathotet bara är en fråga om att använda rätt teknik.
Det kommer även att behövas en hel del förändringar i livsstil hos många människor i Sverige och i övriga världen. Främst då i den rika delen. Det gäller även att motverka att övriga världen anammar USA:s livsstil.

Det är också en fråga om att prioritera. Klas Eklund summerar sitt budskap i tio punkter:

1. Klimathotet är reellt.
2. En fortsatt uppvärmning hotar vattenförsörjning, livsbetingelser och hälsa – framförallt i u-länderna.
3. Den globala uppvärmningen bör hejdas vid två grader. Därefter stiger risken kraftigt för ökade skadeverkningar.
4. Klimatpolitiken ska vara så resurseffektiv som möjligt. Man ska inte slösa med de resurser vi sätter in mot klimathotet.
5. Stora resurser bör sättas in för forskning och utveckling i klimat- och energiteknik.
6. Den enskilde medborgaren kan bidra genom att snåla med energi.
7. Den viktigaste uppgiften är att bryta beroendet av fossila bränslen.
8. Alla sektorer – transporter, boende, jordbruk, industri – måste spara energi och utveckla ny teknik.
9. Sverige bör ta på sig ett ambitiöst åtagande, då vi är ett rikt land med en stark teknisk position.
10. Den svenska energipolitiken måste utformas i samklang med klimatpolitiken. 

Träffar: 4

sön
15
mar
2009
söndag, 15 mars, 2009 | Skriven av:

Miljöpartiets riksdagsledamot Gunvor G Ericson varnar för att borgerliga politiker tar den ekonomiska krisen i kommuner och landsting som intäkt för att de generella trygghetssystemen ska urholkas.

maskros_25cm En av SKL:s vice ordföranden, folkpartisten Lennart Gabrielsson gör ett avslöjande uttalande i en intervju till TT i dag. Han påstår att den ekonomiska krisen tillsammans med effekten av en åldrande befolkning måste innebära att var och en får ta eget ansvar, till exempel för boende i äldrevården.

– Det är vare sig önskvärt eller speciellt lyckat att avskaffa den generella tryggheten i Sverige. Miljöpartiet accepterar inte att tryggheten ska bygga på privata försäkringar, som blir effekten av den ståndpunkt som Lennart Gabrielsson företräder, säger Gunvor G Ericson.

– Ett av hans argument är att det privata kapitalet växer snabbare än skatteunderlaget och att man därför kan finansiera mer privat. Vi vet att kapitalet inte är jämt fördelat över befolkningen, det behöver dock tryggheten vara, säger Gunvor G Ericson, som också är ledamot i den rödgröna arbetsgruppen för rättvisa och välfärd.

– Var tog socialliberalismen i Folkpartiet vägen, frågar sig Gunvor G Ericson.

Det är inte bara på riks som (fp) uttrycker detta. Ofta frammålas större engagemang hos de enskilda och ideella organisationer som kompensation av minskade resurser till den kommunala verksamheten.

Ideella organisationer kan vara ett bra komplement men det får inte bli så att verksamheten baseras på frivilliga resurser.

Det är i svåra tider som stödet från det offentliga behövs som mest!

Träffar: 4