Inlägg den 14 mars 2009

lör
14
mar
2009
lördag, 14 mars, 2009 | Skriven av:

SDS skriver : “AMF i krismöte efter bonusavslöjande”

Pensionsbolaget AMF sitter i krismöte i dag med anledning uppgifterna om att cheferna får dela på 17 miljoner kronor i bonus samtidigt som drygt två miljoner kunder fått sänkta pensioner och återtag av kapital.

Ledningen fick i fjol dela på 17 miljoner kronor, samtidigt som drygt två miljoner kunder fick sänkta pensioner och återtag av pensionskapital på totalt 17 miljarder kronor.
– Vi förstår reaktionerna. Delar av AMF:s ledning har möte nu under förmiddagen. Vi ber att få återkomma när vi har något mer att berätta, säger informationschefen Stina Sandell.

Otroligt bra timing. Var hittar man alla dessa genier.
I vilken värld lever dessa människor?
Man kan undra vilka bonusar som skulle bevilja om AMF:s resultat hade varit positivt?

Träffar: 10

lör
14
mar
2009
lördag, 14 mars, 2009 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Klirr i kassan för tester utan djur”

Allergier, fosterskador och irriterade ögon? Fem svenska projekt får pengar till forskning på alternativa metoder för att testa kemikalier utan djur.

Nu i veckan träder ett EU-regelverk i kraft som stoppar försäljning av nya kosmetika- och hygienprodukter som testats på djur. Vissa undantag finns dock från förbudet, exempelvis när det gäller tester för allergier och fosterskador. För att stödja forskning som kan ersätta även sådana tester så delar Forska utan djurförsök ut nya pengar till fem svenska projekt:

apfoldern-stiftelsen • Odlade celler testar allergier
Malin Lindstedt, vid Lunds universitet, får 100 000 kronor till ett projekt för att utveckla odlade celler för allergitester. Forskarna försöker efterlikna miljön i våra lungor och hud och ska undersöka om cellerna reagerar på ämnen som man vet är allergiframkallande.

• Tester av hur kemikalier påverkar livmoderceller
Matts Olovsson, Malin Lundmark och Carolina Bredhult vid Uppsala universitet får 90 000 kronor till sin forskning om vilka effekter hormoner, kemikalier och hormonstörande ämnen har på odlade celler från livmoderslemhinnor. Syftet är att hitta nya metoder för att studera kemikaliers påverkan på reproduktionen. Effekter på såväl gener som celler ska undersökas.

• Stamceller testar fosterskador
Michael Stigson och Lennart Dencker vid Uppsala universitet får 140 000 kronor till ett projekt där odlade celler ska användas för att undersöka vilka ämnen som ger fosterskador. Man ska bland annat undersöka hur embryonala stamceller påverkas en kort tid efter att de utsatts för kemikalier som man vet orsakar skador på foster.

• Tester för störning av testosteron
Erik Ullerås och Agneta Oskarsson, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, får 100 000 kronor för att undersöka hur män påverkas av hormonstörande kemikalier. Målet på sikt är att en testmetod för att snabbt och enkelt undersöka hur kemikalier påverkar produktionen av testosteron hos foster.

• Celler ersätter ögontest
Ann Forsby, vid Stockholms universitet, får 140 000 kronor för sin forskning på cellmodeller som har samma egenskaper som nervceller i ögonen. Nu ska hon testa om de kan användas för att undersöka om ett ämne eller en produkt ger mild irritation i ögonen.

I juni 2007 trädde EU:s nya lagstiftning för kontroll av kemikalier, REACH, i kraft över hela EU. Liksom tidigare kommer nya kemikalier att djurtestas innan de får släppas på marknaden. Men den nya lagstiftningen kommer också att kräva att gamla kemikalier, sådana som redan funnits på marknaden sedan början av 1980-talet eller tidigare, ska djurtestas om testdata saknas. Det handlar om ca 30 000 kemikalier som ska registreras på nytt. Många av dessa kemikalier kommer vi i kontakt med i vår vardag, och de kan vara farliga för både människors hälsa och miljön. Endast ca 1 500 av dem har testats och bedömts ur miljö- och hälsosynpunkt tidigare.

Den 11 mars 2009 blev det förbjudet att sälja schampo som droppats i ögonen på kaniner och att tvångsmata råttor med råvaror som ska användas i tvål, hudkräm och ögonskugga. Då förbjuder EU försäljning av kosmetika och hygienprodukter som testats på djur. Kosmetika och hygienprodukter som djurtestats eller vars ingredienser djurtestats efter detta datum, får inte säljas på EU-marknaden med dess 450 miljoner konsumenter. Men det finns undantag för några djurtester som får fortsätta att utföras fram till 2013.

Det är bra att EU:s stoppar försäljning av nya kosmetika- och hygienprodukter som testats på djur men det är inte tillräckligt. Det är alldeles för många djur som hanteras i djurförsök på ett helt oetiskt sätt.

Stiftelsen Forskning utan djurförsök var först i Sverige – och en av de första i världen – att stödja forskning för att ersätta djurförsök med alternativa metoder. Under de 40 första verksamhetsåren har Stiftelsen delat ut drygt 23 miljoner i forskningsanslag.
Men det behövs mer pengar för att ta fram nya sätt att testa utan att använda djur.

Vill du stödja Forska utan djurförsök, klicka här!

Träffar: 7

lör
14
mar
2009
lördag, 14 mars, 2009 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “2000 forskare larmar världens beslutsfattare”

Många av de “värsta möjliga-scenarion” som presenterades av FN:s klimatpanel för två år sedan är verklighet redan idag. Världens beslutsfattare måste förstå att det är bråttom. Det är det viktigaste budskapet från den vetenskapliga klimatkonferensen i Köpenhamn som avslutades igår.
Igår avslutades det vetenskapliga klimatmötet i Köpenhamn där nära 2000 forskare från 80 länder deltagit. Syftet har varit att sammanställa resultaten från den senaste klimatforskningen inför FN:s stora klimatmöte i december.

På konferensen har man samlat den klimatforskning som genomförts sedan FN:s klimatpanel kom med sin alarmerande klimatrapport för två år sedan. På konferensen har man bland annat tagit upp risken för att havens cirkulation förändras av ett varmare klimat, vad som händer med vattenresurser och skogar då temperaturen höjs samt huruvida klimatet kan ”spåra ur” vid plötsliga förändringar.

På konferensen presenterades framförallt åtskilliga rapporter – dels om de effekter vi redan idag kan se – och dels de vi kan förvänta oss att se av klimatförändringen. En rapport visade till exempel hur klimatförändringar kan hota de tropiska regnskogarna i Amazonas. Då tropiska vindar och havsströmmar försvagas kan monsunen försenas och torrperioderna bli längre, vilket enligt studien kan få förödande konsekvenser för regnskogen. Forskare räknar med att den tropiska regnskogen i Amazonas kan minska med så mycket som 70 procent innan detta århundrade når sitt slut.

Rapport efter rapport visar allvaret på klimatproblematiken. Allt efter som rapporterna kommer så blir det inte bättre. Det blir allt mer bråttom att något måste hända. Därför är det allvarligt att inte ens rika länder gör så mycket. Sverige borde göra mera.
Det räcker inte att betala en löjligt låg klimatskatt när man flyger. Flygresorna måste minska, bilresorna måste minska.

Andelen som utgör förnyelsebar energi måste öka. Vindkraft och solkraft måste ersätta fossila energislag.

Ett av forskarnas tydligaste budskap till de globala beslutsfattare som ska träffas i Köpenhamn i höst är att de måste lyssna till larmen som finns idag. De kan inte vänta tills de fått fullständiga bevis på klimatförändringens konsekvenser. Då kommer det att vara för sent. Vi kan enligt forskarna redan idag ha överstigit ett antal viktiga brytpunkter i klimatutvecklingen. Många av de ”värsta möjliga-scenarion” som presenterades av FN:s klimatpanel för två år sedan sker redan idag.

När det blir FN konferens i Köpenhamn i december måste det ha hänt mycket.

Risken är att alliansen fortsätter prata och glömmer att agera.

Träffar: 5

Kategori: klimat, miljö  | Skriv en kommentar