Inlägg den 11 mars 2009

ons
11
mar
2009
onsdag, 11 mars, 2009 | Skriven av:

I dag var jag på det första mellantinget. Mellantinget är ett möte mellan Ungdomstingets Storting.
Mötet ägde rum på Wickmanska.
Det är verkligen inspirerande att delta i ungdomsarbetet i Lund. Ungdomstinget har hittills fungerat väl.
Dock kan det fungera ännu bättre. Ungdomsting är inte bara en fråga om att träffas fyra gånger per år. Dels innebär det även utskottsarbete men även demokratiarbete i det dagliga livet.
Skolorna behöver engagera sig mer i Ungdomstingets verksamhet.

Ett annan viktig fråga är Ungdomsforum (UFO). UFO har funnits sedan 1998 och syftar till att engagera unga i Lunds kommun i olika miljöfrågor. Projektet drevs tidigare som ett samarbete mellan Naturskolan och Miljöstrategiska enheten. Från och med 1 januari 2008 är det kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för verksamheten.
Under 2008 avsattes 425 000 kr men fr o m 2009 så har alliansen skurit ner anslaget med 175 000 kr till 250 000 kr.
Miljöpartiet yrkade på att UFO skulle få 425 000 kr.
Tyvärr gick detta yrkande inte igenom.
Vilket innebär att verksamheten är hotad vilket i sin tur är väldigt olyckligt.
Sedan UFO bildades har miljö- och klimatproblematiken inte minskat. Egentligen borde anslaget ha utökats för att möta klimathotet.

I morgon kommer jag att lämna in en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande, Gösta John Bredberg. Denna interpellation kommer att behandlas på kommunfullmäktige den 26 mars.

Träffar: 8