Inlägg den 04 mars 2009

ons
4
mar
2009
onsdag, 04 mars, 2009 | Skriven av:

bild-18I dag var det Ungdomsting. Temat var “Vakna – Ett ifrågasättande storting”.
Det var en presentation av “Creative Lund” som är ett projekt på Vipan som innebär att två medieklasser från vårterminen 2009 blir “mikrobankirer” via en Internettjänst.
Grunden för mikrolånen är:

• det är små lån
• lånen ges oftast till kvinnor
• hög återbetalning
• lånen ges med låg säkerhet

Idén kommer från fredspristagaren Mohammad Yunus.

Som vanligt var det gruppdiskussioner på Ungdomstinget och dessa handlade om skolan och media.

På torsdag kommer ett ärende upp på kommunstyrelsen som handlar om Ungdomstinget.
Det är ett förslag om att göra Ungdomstinget till ett remissorgan för frågor som rör ungdomar.
Tanken är god men det kan bli ett problem med att Ungdomstinget styrs av dessa remisser och att den sprudlande och kreativa miljön på Ungdomstingen förstörs.
Det kan också bli ett problem om Ungdomstinget inte svarar så tas detta som om att allt är OK. Man lyfter ansvaret för att beakta barn- och ungdomsperspektivet över på barn- och ungdomar. Därigenom smiter politikerna undan.

Bästa sättet att ta hänsyn till olika grupper är att ha en dialog. Man måste lyssna och förklara. Detta ska göras på ett tidigt stadium inte precis innan man ska klubba beslutet.

Genom att bli remissinstans kan man dessutom fås illusionen att man kan bestämma. Besluten måste ligga på de folkvalda men man ska ge medborgarna insyn i ärendena så att det kan reagera.

Därför är det viktigt för barn- och ungdomar men även för alla andra att kommunen ser till att ärenden finns lättillgängliga. I dessa tider är det självklart att man ska kunna hitta ärenden och beslutunderlag på kommunens hemsida. Där är vi ännu inte.

Alliansens förslag är ett rakt avslag. Det mest självklara vore att remittera ärendet till Kultur- och fritidsnämnden för att fråga vad Ungdomstinget tycker i frågan, vilket miljöpartiet kommer att yrka på mötet.

Träffar: 5

Kategori: miljö  | Skriv en kommentar