Inlägg den 03 mars 2009

tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

Trots att många företag har stora ekonomiska problem ökar cheferna sina löner. När facket vill sänka sina löner vill Volvos ledning öka sina ersättningar.

Hur kan Volvos ledning rättfärdiga detta?
Det är dessutom en otroligt dålig timing, mitt i värsta lågkonjunktur med ökande antal varsel.

Att facket är villiga att sänka sina löner är bra men tyvärr är detta ingen garanti att de inte blir av med sina jobb. Detta är tyvärr ett ansvartagande som kan straffa sig.

Problemen ökar ju större företagen blir. Avståndet mellan de anställda och högsta ledningen ökar. När ekonomiska problem uppstår slår man samman företag och cheferna ökar sina ersättningar samtidigt som antalet anställda som blir utan jobb ökar.

Annars vore det bra om alla gick ner i arbetstid så att så många som möjligt kunde behålla sina jobb. Det skulle också kunna påverka jämställdheten på ett positivt sätt. Barnfamiljer skulle få mer tid med sina familjer. Fler män skulle kunna få mer tid för familjen vilket alla skulle tjäna på. Vi behöver mer tid för oss själva och barnen behöver mer tid med sina föräldrar.

Dela på jobben och lev mer!

Träffar: 10

tis
3
mar
2009
tisdag, 03 mars, 2009 | Skriven av:

DN skriver : “EU-kampanj för lika lön”

Kvinnor i EU får i snitt 17,4 procent mindre i lönekuvertet i män. Det är inte acceptabelt, anser EU-kommissionen som nu lanserar en kampanj för att råda bot på problemet.

Sedan 1975 är det förbjudet för arbetsgivare inom EU att diskriminiera i lön på grund av kön. Men ändå skiljer idag 17,4 procent i lön till männens fördel. Sämst ser läget ut i Estland, medan Sverige hamnar runt EU-snittet.

Det behövs krafttag för att ändra detta. Det är pinsamt och oacceptabelt att det inte hänt mera på 24 år. Men det är inte bara lönen som är problem. Det är det allmänna synsättet. Fortfarande är det kvinnor som tar mest ansvar för hemmet och som tar ut den mesta föräldraledigheten.

Att Sverige bara hamnar runt EU-snittet är ännu mera pinsamt.

Lika lön för lika arbete, är slagordet för EU-kampanjen som inleds på den internationella kvinnodagen, 8 mars, i år. Meningen är att informationen om löneskillnader ska bli bättre. Alla parter på arbetsmarknaden ska engageras: arbetsgivare, fackföreningar, nationella myndigheter och individer.

Det är bara att man jobbar på alla nivåer och alla aktörer men det behövs nog mer än bara information. Informationen om löneskillnader har funnits hur länge som helst. Vem är det som är okunnig om löneskillnaderna

En jämställdhetsrapport som EU-kommissionen lade fram på tisdagen visar också att andelen kvinnor som förvärvsarbetar fortfarande är markant lägre än andelen män, 58,3 procent jämfört med 72,5 procent. Kvinnor arbetar också oftare deltid och fler av dem jobbar i låglönebranscher än män. Det trots att 59 procent av alla nyutexaminerade från universitet är kvinnor.

Dessutom dominerar män fortfarande när det gäller höga poster i den europeiska politiken och den ekonomiska världen. Samtliga EU:s 27 centralbanker leds av män och 90 procent av styrelsemedlemmarna i europeiska storbolag är män. I politiken är det något mer jämlikt. Andelen kvinnliga parlamentsledamöter är 25 procent i snitt.

Män och kvinnor ska ges lika möjligheter men ska inte för den sakens skull bli lika som bär i alla avseenden. Men att inte använda sig av kvinnliga synsättet det är ett stort resusrslöseri.

Träffar: 41

Kategori: jämställdhet  | 3 kommentarer