Inlägg den 28 augusti 2008

tor
28
aug
2008
torsdag, 28 augusti, 2008 | Skriven av:

Denna gång hann KF t.o.m. §13. Vilket inte var så illa. Kvar blev 5 motioner. Varav två var bordlagda från april kommunfullmäktige.

Det blev långa debatter utan att det blev några förändringar från kommunstyrelsen. Som vanligt.

Hur många Lundabor lyssnade på sammanträdet?

Kategori: politik  | Skriv en kommentar
tor
28
aug
2008
torsdag, 28 augusti, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : “Därför är Sverige en medelmåtta på Östersjöarbete”

“Döda havsbottnar breder ut sig i världshaven och värst är läget i Östersjön där en yta lika stor som Danmark ligger livlös och öde. Världsnaturfonden (WWF) har betygsatt ländernas insatser för att rädda Östersjön. Sverige ligger långt ned i klungan.

Övergödningen är det största hotet mot Östersjön, enligt WWF.
Sverige ligger på femteplats, ett pinnhål högre än i fjol men fortfarande på den nedre halvan av tabellen. Före Polen och Ryssland men långt efter Danmark och Tyskland som klarar sig bäst i rankingen. Orsaken är först och främst att vi inte får bukt på övergödningen.

– Det ser ut att gå mer bakåt än framåt sedan i fjol, anser Världsnaturfonden.

Alla länder får underkänt när det gäller minska övergödningen och mycket återstår att göra. För Sveriges del beror det enligt Världsnaturfonden på att EU:s krav att mellan 10 och 20 procent av åkermarken ska ligga i träda togs bort under året när matpriserna steg och efterfrågan på biobränsle ökade.

En annan orsak är att allt fler lantbrukare odlat upp de värdefulla kantzonerna närmast vattendragen när EU dragit ned på sina ekonomiska stöd till detta. Men Lennart Gladh säger att det var ett steg i rätt riktning att förbjuda fosfater i tvättmedel.”

Så visst har vi en del att göra i Sverige.
Det är verkligen allvarligt att vi “förgiftar” våra hav och sjöar.

Kategori: hav, miljö  | Skriv en kommentar
tor
28
aug
2008
torsdag, 28 augusti, 2008 | Skriven av:

Ärende 7 gällde “Fördjupning av översiktsplanen Linero – Norränga – Stora Råby i Lund. Genom planärenden påverkar man förutsättningarna för att kunna möta klimathotet. Visst behövs det fler lägenheter i Lund men vi kan inte bara bygga för att tillfredsställa önskan om tillväxt. Man måste ta hänsyn till miljö- och klimateffekter.
Planen exploaterar värdefull jordbruksmark. Området borde åtminstonne sluta vid gamla kommungränsen.
Bebyggelsen borde även ha varit av passivhus. Cykle- gång och kollektivtrafikförsörjningen borde också ha varit bättre på biltrafikens bekostnad.
Miljöpartiet yrkade i kommunstyrelsen på återremiss för att ta fram en mer utförlig miljökonsekvensbeskrivning kring trafik och energi.

Planen antogs utan justeringar. Inte ens lite plaskdammstillägg kom med.

tor
28
aug
2008
torsdag, 28 augusti, 2008 | Skriven av:

Nu har kommunfullmäktiges augustisammanträde börjat. Det inleddes med att förvaltningschefen för Kultur- och fritid informerade om Lunds ansökan till att bli Kulturhuvudstad 2014. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen den 11/9 och till kommunfullmäktige den 25 september.
Just nu finns det 5 st kandidatstäder, Umeå, Gävle, Norrköping, Uppsala och Lund.
Det är en jury på 13 personer som ska bedöma ansökningarna och ta ut 3 st som går till final. Av dessa 13 jurymedlemmar har Statens kulturråd har tillfrågat sex personer som ska skärskåda städernas ansökan. De sex är:
Majlis Granström, chef för kultur- och utbildning i Norrbottens läns landsting
Philip Jonsson, styrelseordförande i Värmlandsoperan och tidigare landstingsråd i Värmland
Birgitta Englin, vd för Riksteatern och skådespelare vid Dramaten
Per-Magnus Nilsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet
David Neuman, direktör Magasin 3 på Stockholms konsthall
Cissi Elwin, vd för Svenska filminstitutet

Det blir kanske som “Idol”, att juryn utser finalisterna och att svenska folket får ringa in och rösta.