Inlägg den 10 augusti 2008

sön
10
aug
2008
söndag, 10 augusti, 2008 | Skriven av:

Nästa vecka börjar det politiska “livet” igen. Vi har internt möte på måndagen då vi förbereder kommunstyrelsen som äger rum på torsdagen. Två tjocka kuvert damp mer i brevlådan och då var ändå inte allt med. Detta räddar helgen.

Bl.a. finns Miljöpartiets motion om “Åtgärder för att minska mäns våld mot kvinnor” på dagordningen. Mäns våld mot kvinnor sågs länge som en privat angelägenhet inom familjen. I dag är samsynen stor om att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem. Med det synsättet följer också ett politiskt och socialt ansvar. Kvinnor har rätt att få samhällets fulla stöd för att kunna leva ett liv utan våld, eller hot om våld.

Det finns verksamhet som stöttar utsatta kvinnor men den borde kunna samordnas mer. Dessutom borde den frivilliga delen kunna få lite mer stöd. Det är också viktigt att ändra attityder i samhället där man inte tolererar våld och inte skuldbelägger offret.

Kommunstyrelsens dagordning är annars ganska så diger.

Träffar: 8

sön
10
aug
2008
söndag, 10 augusti, 2008 | Skriven av:

Ny Teknik skriver : “Gödsel ger klirr i kassan för bonde”

“På Odensviholms gård utanför Västervik är det snart slut med illaluktande gödselstackar som släpper ut metan. Istället ska det göras el och biogödsel av kobajset.
Gödsel från de hundratals mjölkkorna på Odensviholm ska göra gården självförsörjande på biogas.

Totalt räknar Lman med att kunna producera 1000 MWh el i sin biogasanläggning, när den står färdig om ett par månader.”

Allt detta låter ju bra men …

Hur går det med kossornas livsvillkor och utevistelse på sommaren?

Detta kräver säkert betonggolv eller liknande och relativt små ytor för att effektivt kunna samla in gödseln.

Är det någon som vet?

Träffar: 7