Inlägg den 11 juni 2008

ons
11
jun
2008
onsdag, 11 juni, 2008 | Skriven av:

Har precis kommit hem från ett långt kultur- och fritidsnämndsmöte. En punkt skulle vara “Ansökan Kulturhuvudstad 2014”. Detta blev i sista sekunden, som jag tidigare har skrivit om, en rapportpunkt istället för ett beslutsärende. Anledningen var “styrgruppen var inte klar med materialet”.
Helt OK att vi inte tog beslut utifrån ett underlag som var bristfälligt. Dock är det inte OK att det inte var klart för att fatta ett beslut. Nu kommer nämnden att få ärendet på sammanträdet i augusti. Vilket kommer att ge mindre tid för att förankra ärendet i sin politiska grupp. Nu får vi i bästa fall underlaget två veckor innan vi ska ta ett beslut.
Diskussionen på denna punkt blev som vanligt “detaljrik”. Mest synpunkter kom på detaljer kring olika projekt. Projekt som hittills bara är förslag.
Fortfarande är det inget parti av de som röstade ja till att Lund ska ansöka som vågar sätta ner foten och säga hur mycket pengar som de vill att Lunds kommun ska satsa i genomförandet. Hur ska man då få andra att våga satsa?
Många av de projekt som tas upp och som ska ingå i ansökan är intressanta. Till syvende och sist är det ändå pengar som måste fram. Annars blir det ingen kulturhuvudstad.
Hade varit intressant att se hur kommunfullmäktige skulle rösta i dag under förutsättning att man inte följer partipiskan. Jag är inte helt säker på att det skulle bli ett ja.

Ett annat ärende var ett informationsärende om “Klostergårdens idrottsområde” (“Arenaparken”). Detta ärende har blivit ett “ärende” igen eftersom glasmästarens byggplaner tvingar fram en ny placering av matcharenan.
Vem styr utvecklingen i Lund?
Just nu verkar det som att exploatören styr utvecklingen. Bara för att exploatören lägger några miljoner, som han sedan får mer än dubbelt tillbaka genom att bygga sina hus, får han gräddfil och styr detaljplanen.
Nästa vecka ska byggnadsnämnden besluta om detaljplanen för “Arenaparken”. Förhoppningsvis blir det återremiss. Detaljplanen behöver ses över.
Hur blir det med arenaparken och matcharenan?
Gång- och cykelbanor?
Hur är tätheten och hur stor barriäreffekt (en jättestor och sammanhängande huskropp) blir det?

ons
11
jun
2008
onsdag, 11 juni, 2008 | Skriven av:

I dag onsdag var det tänkt att kultur- och fritidsnämnden skulle ta beslut angående Lunds ansökan till bli “Kulturhuvudstad 2014”. Nu verkar det som att styrgruppen inte är klar så det blir inget beslutsärende utan bara en rapportpunkt.
Det innebär att ansökan inte kan förankras i kultur- och fritidsnämnden. Får se om det finns en plan B så att ansökan kan tas upp i nämnden innan den kommer till kommunfullmäktige.

Kalmar verkar ha dragit sig ur och Göteborg tvekar.

Miljöpartiet har respekterat majoritetens beslut att Lund ska ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Vi har försökt att arbeta konstruktivt för att ansökan ska bli så bra som möjligt och att de pengar som har avsatts till ansökan, hela 32 miljoner, ska användas på bästa möjliga vis.

Detta har det tyvärr inte kommit så mycket klarhet i. När nämnden förra veckan fick en dragning av ansökan så var det inte så många entusiastiska röster som höjdes när politikerna fick frågan om “Varför ska Lund bli Kulturhuvudstad 2014?”. Efter en stunds pinsam tystnad så kom argumentet “Kultur är viktigt” och att “Lund ska sättas på kartan”.
Här hade man en chans att måla upp sina drömbilder men icke så.

Finansieringen av kulturhuvudstadsåret 2014 är inte klar. EU har sagt att det blir ca 15 miljoner. Sveriges regering har ännu inte angett någon summa, region Skåne har heller inte angett någon summa.
Frågan är om Lunds politiker har angett någon summa. Jag har i alla fall inte hört så mycket om detta.
Givetvis är finansieringen av stor vikt om man ska genomföra ett så pass stort projekt.

Som vi har sagt tidigare: Kultur är viktigt! Det finns dock mycket annat som också är viktigt. Det finns inga extra pengar som kommer från ovan och det finns inga gratisluncher.

Det ska bli intressant att lyssna på förklaringarna till varför det inte blir något beslutsärende och om det finns en plan B.

Kategori: kultur  | Skriv en kommentar