Inlägg den 19 maj 2008

mån
19
maj
2008
måndag, 19 maj, 2008 | Skriven av:

Ska iväg på Brand 2008 som är en 3 dagars konferens om räddningstjänst. Den borde inte heta “Brand 2008” eftersom det är inte bara brand som räddningstjänsten hanterar. Insatser är t.ex. brand, trafikolyckor, kemikalieolyckor, drunkningsolyckor … . Men givetvis så är numera fokus på förebyggande arbete.
Evenemanget äger rum i Karlstad så det går utmärkt att åka tåg vilket tyvärr alla inte gör som åker för Räddningstjänstens Syds räkning. Visserligen får man upp tidigt om man inte vill ha en extra hotellnatt. Tåget går 5.28 från Lund C vilket gör att dagen bli lite lång men helt OK!
Man kan små sova på tåget om man vill eller jobba lite.
Efter Brand 2008 blir det Mp kongress 2008 i Östersund. Åker direkt till Östersund men det blir som vanligt “alltid” via Stockholm. Från Stockholm åker vi ett Mp-tåg.

mån
19
maj
2008
måndag, 19 maj, 2008 | Skriven av:

Just nu pågår det andra medlemsmötet inför vår kongress i Östersund. Förra gången var det frågor om EU & arbetstid. Denna gång var det många fler ämnen. Ett nytt trygghetssystem diskuterades är på förslag. Det finns en proposition och nio motioner som föreslår helt olika förslag.
En motion handlar om att ha sommartid året runt. Tanken är då att man ska kunna spara på miljön.

“• Tiden för barnens sunda lek utomhus kan förlängas med en timme. Undersökningar visar exempelvis att barn på förskolor med mycket tid utomhus har bättra hälsa än de barn som är inomhus mer,
• Sen eftermiddag och tidig kväll brukar vara den farligaste tiden för barn att vara utomhus. Om barnen är i dagsljus en större del av denna tid skulle därför färre barn skadas, framför allt i olyckor,
• Om dagsljuset finns en timme längre på eftermiddagarna så minskar tiden med mörkerkörning. Mindre mörkerkörning innebär färre olyckor. Flera vetenskapliga undersökningar visar på en klart minskad olycksfrekvens vid körning i dagsljus jämfört med kvällsmörker,
• Det sker mer kriminalitet under den mörka tiden på dygnet. Längre tid med dagsljus under eftermiddagar och tidiga kvällar leder till färre inbrott, överfall, förstörelse m m,
• Övergångarna mellan sommartid och normaltid två gånger per år skulle försvinna. Ett stort antal människor har bl a försämrad sömn en tid efter varje byte mellan sommartid och normaltid, som en konsekvens av ändrad dygnsrytm.”


En annan fråga handlade om klimat och “biffen”. Dessutom diskuterade vi en motion om “Skärpning av diskrimineringslagstiftningen” för att det inte längre ska vara tillåtet att med könsdiskriminerande regler angående klädsel. Utgångspunkten är “bara bröstkampanjen“.
Alkohol, kollektivtrafik, friskolor var även uppe för diskussion.
Det var många spännande diskussioner!

Även denna kongress blir det påverkanstorg. Så det blir ännu mer spännande i Östersund.

mån
19
maj
2008
måndag, 19 maj, 2008 | Skriven av:

Ännu en blomma som snart slår ut är jättevallmon. Det är torrt i markerna. Det skulle behövas lite regn. Temperaturen har sjunkit de senaste dagarna. Blommor kommer säkert att klara sig men de små spröda “ätväxterna” får nog lite problem om det nu skulle komma regn och kylan håller i sig.
Kylan håller tillbaka mördarsniglarna. De har sina favoritväxter som t.ex. dahlier. Det finns massor med grönt att äta men de hittar alla små späda uppstickande dahliaskotten. Ibland ser det lite groteskt ut en stor mördarsnigel sitter och äter på ett litet dahliablad och efteråt finns bara en liten uppstickande “pinne”. Hur hittar de dahlierna så snabbt?

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
mån
19
maj
2008
måndag, 19 maj, 2008 | Skriven av:


Ibland får man hjälp i tädgårdsarbetet. Hade varit bar om man kunde träna katten att hitta mördarsniglarna.
Tror inte jag kommer att ens försöka träna katten. Mysigt är det i alla fall när katten kommer och lägger sig och trycker sig emot en när man rensar ogräs. Även om katter kan vara lite egna så är de många gånger väldigt sociala och lite nyfikna.