Inlägg den 08 maj 2008

tor
8
maj
2008
torsdag, 08 maj, 2008 | Skriven av:

Kristianstadsbladet skriver: “Elverk rena dödsfällan”

“De 80 bensindrivna elverk tillverkade i Kina som Klubbkompis AB sålt kan vara rena dödsfällan. När Elsäkerhetsverket testade produkten hade den så många fel att företaget i Broby tvingas återkalla samtliga. Dessutom är de belagda med försäljningsförbud.
Elverket typ 950DC av fabrikatet Maxima för 230 volt är bensindrivet. CE-märkning finns.”

Trots att elverken är CE-märkta så finns alla dessa fel. det visar tydliga brister i CE-märkandet. För fanns S-märkning som byggde på att någon oberoende hade testat produkten. Nu är det upp till den som säljer produkten att avgöra om produkten uppfyller kraven.
Detta är allvarligt och inte första gången som CE-märkta produkter funnits på marknaden som inte uppfyllt kraven och som varit livsfarliga.

tor
8
maj
2008
torsdag, 08 maj, 2008 | Skriven av:

I Lund pågår det en “Idétävling“, “Beskriv ett ställe i framtiden där du känner dig stimulerad & kreativ.

“Lund växer så det knakar. Inom några år kommer en helt ny stadsdel att växa fram norr om vattentornet
– Brunnshög!
Här ska finnas bostäder, verksamheter och
service.
I ett av husen, vid torget, kommer det att skapas en särskild plats för information, kommunikation,
media och möten mellan människor.
Vad som ska hända där vet vi inte.
Vad vi vet är att den kommer att ersätta det som idag kallas för bibliotek och att den ska bli något alldeles extra – både för dem som bor i området, men också för andra lundabor, studenter och elever.
Har du en idé?
Berätta!”

Ditt bidrag ska vara inskickat senast den 20 maj.

Läs mer!

tor
8
maj
2008
torsdag, 08 maj, 2008 | Skriven av:

SDS skriver: “Jurist får tillbaka körkortet snabbare”

“En Lundajurist som dömts för fortkörning har överklagat till länsrätten – och fått rätt. På grund av sitt yrke får mannen tillbaka körkortet snabbare än normalt. Juristen överträdde hastighetsbegränsningen med 41 kilometer i timmen och blev av med körkortet i tre månader. Men juristen överklagade till länsrätten och argumenterade för att han inte kunde undvara bilen så länge på grund av sitt yrke. Hans klienter skulle till exempel kunna bli lidande om han inte hann till domstolsförhandlingar i tid, hävdade han. Det argumentet köpte länsrätten som omedelbart sänkte spärrtiden till två månader.”

Det är lite märkligt att en jurist som kört 41 kilometer i timmen för fort får tiden minskad för indragning av körkort med hänsyn till att han behöver komma snabbt till sina klienter.
Om man behöver sitt körkort för sitt levebröd borde man inte köra 41 kilometer för fort. Det kan man bara inte göra av misstag.

“Lagar och domstolsbeslut” är väl till för att följas och det gäller väl även jurister!

tor
8
maj
2008
torsdag, 08 maj, 2008 | Skriven av:

Fågelarterna minskar inte lika kraftigt som tidigare. Det visar en rapport från Naturvårdsverket. Det kan enligt ornitologerna bero på att fåglarna anpassat sig efter förändrade livsvillkor.

Vissa arter ökar och vissa minskar mycket styrt av förändringar i landskap och klimat. Tranor, gäss och rovfåglar ökar i antal medan talltita, trädkrypare och lavskrika minskar.

“38 procent av svenska fågelarter har minskat i antal den senaste 30 åren. De flesta av dessa är jordbruks- och skogsfåglar. 32 procent av arterna har ökat i antal under samma period, till exempel flera rovfåglar och andra stora fåglar, såsom gäss och svanar och trana.”

Orsaken till nedgången finns främst i det moderna jord- och skogsbruket som försämrar fåglarnas livsmiljöer. En annan fågelgrupp som minskar är vadarna som lever på betade strandängar, flera av dessa arter minskar i antal trots omfattande skötselåtgärder på sådana platser under de senaste 20 åren.

“Den drastiska minskningen av flera fågelarter planar ut under den senaste tioårsperioden. Situationen kan enligt forskarna bäst beskrivas med orden ”ökad stabilitet”. Det finns visserligen arter som ökar, 29 procent, respektive minskar, 19 procent, men andelen arter som behåller sin populationsstorlek är ungefär hälften. Forskarna funderar på om många arter därmed anpassat populationsstorleken efter deras förändrade och i många fall krympande livsmiljö.”

Läs mer!

tor
8
maj
2008
torsdag, 08 maj, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver: “Förändrat klimat hotar gråsälen”.

Forskarna har visat att förändrat klimat påverkar sälars reproduktionsförmåga.Krympande is innebär problem för gråsälar. Kutarna har nämligen mycket lättare att överleva om de föds på is.

“Av tvåhundra kutar som föds på is dör endast tre stycken. Men föds de på land dör 42 stycken, visar en ny studie. – Den viktigaste enskilda aspekten är att på landlokalerna blir det mycket stor trängsel. Det gör att infektioner sprider sig bland sälarna, säger Tero Härkönen, docent vid Naturhistoriska Riksmuséet, som gjort studien tillsammans med en finländsk och två estländska forskare.”

Sälungarna blir mer sjuka på land än på is. De växer sämre, vikten är mer än tio kilo mindre – i genomsnitt 37,4 kilo jämfört med 48,3 kilo för kutar som fötts på is. På land ökar dödligheten från 1,5 till 21 procent – vilket är lika mycket som dödligheten i de isfria vattnen utanför England.
Skrämmande nyheter. Allt fler faktorer kommer fram som visar att vi måste agera för att inte förstöra våra möjligheter till en framtida överlevnad.