Inlägg den 07 maj 2008

ons
7
maj
2008
onsdag, 07 maj, 2008 | Skriven av:

SDS skriver: “Sverige – världens bästa mammaland”
Rädda Barnen har gjort en undersökning i 146 länder hur levnadsvillkoren för mammor och deras barn är.
Sverige är världens bästa land att leva i för mammor. Sämst har mammorna och barnen i Niger, Tchad och Jemen.

“Fler än ett av sex barn dör där före fem års ålder och mer än vart tredje barn är undernärt. Samtidigt saknar nästan hälften av befolkningen i dessa länder tillgång till rent vatten.”

Man har även tittat på siffror på mödradödlighet, barnadödlighet och kvinnors möjlighet till politiskt inflytande.

Trots att Sverige toppar listan finns det i Sverige många barn inte minst barn till ensamstående mödrar som växer upp i ekonomisk knapphet. Dessutom finns finns det barn som dagligen bevittnar våld i hemmet eller utsätts för våld eller övergrepp.

Så trots toppnoteringen får vi inte slå oss till ro. Det finns mycket vi kan göra både inom Sverige och ute i vida världen för at förbättra villkoren för barnen.

ons
7
maj
2008
onsdag, 07 maj, 2008 | Skriven av:

DN skriver om KU och förra statssekreteraren.
Givetvis är det allvarligt att bli kallad till konstitutionsutskottet (KU). Så visst måste det kännas lite pirrigt för alliansens f.d. statssekreterare. Det är konstigt att hon inte vill komma. Hon hade en hög tjänst med ett stort ansvar. Borde hon inte vilja förklara sig och få ärendet utagerat?

Hon har inte gett någon motivering till varför hon inte vill komma till KU. Hon vill i stället svara på frågorna skriftligt.
Det är givetvis inte OK!
Skriftliga svar är bättre än inga alls men detta innebär att KU inte kan ställa kompletterande frågor.

Alliansen ryade mycket om förra regeringens hantering av tsunami-katastrofen. Man kan undra hur det gått om det hänt en tsunami-katastrof medans alliansens högsta tjänsteman, som dessutom var i tjänst?
Att vara i tjänst och sitta på krogen och konsumera alkohol är allvarligt. Att dessutom vara högsta ansvariga tjänsteman för landets krishantering gör saken mer allvarlig.

KU-förhör med statsministern hålls på fredag denna vecka.
Sista ordet är ännu inte sagt i detta ärende.

ons
7
maj
2008
onsdag, 07 maj, 2008 | Skriven av:

Nu har även äppelträden börjat blomma. De är inte i full blom ännu. I kväll när jag kommer hem kanske de är i full blom.

Innan dess ska jag hinna med en hel del regionpolitik. Det är möte med miljöpartiets regionfullmäktigegrupp och sedan på kvällen är det möte med Mp Skånes styrelse.
Lördagen den 17 maj arrangerar Mp Skåne en klimatkonferens i Eslöv. Miljöpartiet har länge haft fokus på klimatfrågan och i år har mp startat en landsomfattande klimatkampanj. Tanken efter Eslöv är att sätta igång mer arbete ute i kommunerna med klimatfokus.
Klimat är inte bara transporter. Mycket kan åtgärdas via kommunernas planeringsarbete.
Hur bygger vi våra samhällen?
Hur kan man minska antalet transporter?
Hur kan vi effektivisera transporterna?
Hur mycket energi använder vi i boendet?

Kategori: klimat, koloni  | Skriv en kommentar
ons
7
maj
2008
onsdag, 07 maj, 2008 | Skriven av:

Nu har “plommonvecklarprojektet” kommit igång. Det är ett projekt som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp driver.

Vi har fått röda plastbitar uppsatta i trädgården. Dessa kallas dispensrar och innehåller feromoner som ska förvirra hanarna att de inte hittar honorna. Vilket innebär att honorna visserligen lägger ägg men eftersom de inte är befruktade så blir det ingen “avkomma”.

Nu återstår det att se om det fungerar.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar