Inlägg under » april, 2008 «

ons
23
apr
2008
onsdag, 23 april, 2008 | Skriven av:

HSB Skåne lämnar över till åklagarmyndigheten
Efter tre veckors arbete med att granska HSB Skånes bokföring har revisorerna kommit fram att ärendet skall lämnas till åklagarmyndigheten. Det är beklämmande att det har kunnat gå så långt.
Det är märkligt att det inte har funnits en bättre kontrollapparat.
Har HSB inga revisorer?

Det verkar behövas lite organisationsförändringar och att man aktiverar medlemmarna. Lite mer insyn verkar också behövas.
Man ska kanske även fundera på hur man rekryterar till poster som ordförande och VD.

Man har utnyttjat andras förtroende för att sko sig själv. Man har tydligen gjort omfaktureringar för att dölja nöjesresor som inte har med HSB:s verksamhet att göra. Det tyckte tydligen resenärerna själva eftersom de inte redovisade resorna öppet.

Pinsamt att man kan sjunka så lågt. En av dessa som verkar ha skott sig har tidigare varit kommunfullmäktiges ordförande.
Det talas om sexsiffriga belopp.
Ännu har väl allt inte kommit fram i dagsljus!

Speciellt tråkigt då HSB bygger på kooperativa tankar.

Det skulle vara intressant att höra en kommentar från de inblandade. Hur resonerade de för att berättiga sitt handlande som i högre grad gynnat sig själva medlemmarna.

Träffar: 13

tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:

“Visste Du att tidigare mätningar visar att det kostar 165 kr per kilo att plocka upp lösdrivande skräp, men bara 6 kr per kilo för tömning av papperskorgar?”

Det är nedslående att “folk” skräpar ner så mycket. Ett exempel: En vacker vårdag fyller ungdomar Stortorget. det ser trevligt ut. Det fikas, äts glass, pratas, solas, njuts … En stund senare är torget tomt på ungdomar men fullt av skräp.
Det är givetvis inte bara ungdomar som skräpar ner. Vuxna är många gånger dåliga föredömen.

Oftast finns det gott om skräpbehållare att kasta sitt skräp i. Ibland kan det dock vara tomt på skräpkorgar. Det innebär ju inte att man bara ska slänga skräpet på marken.

Man kan undra hur nedskräparna gör när de är hemma?
Är golven fulla med skräp?

Skärpning alla nedskräpare!
Ta hand om ditt avfall och skattebetalarna sparar pengar och Lund blir en trevligare stad att vistas i.

Träffar: 6

tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:

Idag beslutade regionfullmäktige med stor majoritet, endast (sd) var emot, att anta en policy som jämställer gömda flyktingar med asylsökande och ger dessa rätt till akut och annan omedelbar nödvändig vård.

“Föreslagen policy för Region Skåne vid akut och annan omedelbar nödvändig vård för gömda flyktingar fastställer att medicinsk vård och behandling ska komma i första hand och ekonomin i andra hand, i enlighet med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter.”

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla personer som vistas i Sverige rätt till akut och omedelbar vård som inte kan anstå. Gömda flyktingar, barn undantagna, omfattas dock inte av statlig ersättning, utan har ett eget betalningsansvar. Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal riskerar att hamna i etiska dilemman, där behovet av akut hälso- och sjukvård ställs mot patientens betalningsförmåga. Patientsäkerheten kan hotas, när vård fördröjs eller uteblir till följd av ovanstående.

Egentligen borde regeringen ha löst problemet i vårpropositionen. Det är bra att region Skåne som första region i beslutar att ge även gömda flyktingar rätt till sjukvård. Genom policyn underlättar man för personalen så att de kan agera utifrån sitt uppdrag att ge sjukvård.

Dessutom beslutade regionfullmäktige om “Hälsoundersökning av tillståndssökande och nyanlända barn som inte omfattas av bestämmelser om statlig ersättning”

“Många frågor ställs från verksamheterna och skolhälsovården om betalningsansvar för hälsoundersökning av de barn som vistas i Skåne under tiden de ansöker om uppehållstillstånd av anknytningsskäl, asylsökande barn till vårdnadshavare med uppehållstillstånd och vissa nyanlända barn som fått uppehållstillstånd av anknytningsskäl. Dessa barn omfattas inte av rätten till kostnadsfri hälsoundersökning som ersätts av staten, till skillnad från barn som fått uppehållstillstånd av asylskäl. Följden blir ofta att hälsoundersökning av de förstnämnda barnen inte blir utförd.

Ur såväl smittskyddssynpunkt som förebyggande arbete för att fånga upp de barn som är fysiskt eller psykiskt sjuka, är det angeläget att hälsoundersökningar utförs i ett tidigt skede. Både sjukvården och dessa barn skulle vinna på ett beslut från Region Skåne om att samtliga nyanlända barn, oavsett flyktingstatus, erbjuds en kostnadsfri hälsoundersökning.”

Sverige har fått internationell kritik för att inte ge vård på lika villkor. Därför är det på tiden att det blir en lösning i alla fall för de som befinner sig i region Skåne.

Än en gång visade Sverigedemokraterna vad de prioriterar. De bussade demonstranter till Kristianstad där regionfullmäktige äger rum för att demonstrera mot förslagen. Det är givetvis deras rättighet att driva den politik de tror på. Trist bara att det går ut över människor som har det svårt och är i behov av vård. Det borde vara självklart att alla som behöver vård ska få det.

Träffar: 10

tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:


Nu är det skönt. Längtar till kolonin. Denna vecka är det möten och åter möten.
På torsdag är det en dag i tingsrätten, en massa små mål som ska ta 15 minuter per styck. Dagen avslutas med ett litet större mål. På torsdag är det kommunfullmäktige. Denna gång borde vi hinna med allt. Jag skriver “BORDE”.

Men på fredag ska det nog bli lite tid till kolonin och hela helgen. Första gången på länge – inga uppdrag under hela helgen.

Just nu är det bara att njuta av solen. Sitter på Miljöpartiets kansli och lyssnar på gatulivet och känner solstrålarna värma.
Aaahhh!

Träffar: 7

Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
tis
22
apr
2008
tisdag, 22 april, 2008 | Skriven av:


SvD skriver: Kravmärkt mjölk inte ekologisk

“Foderbrist gör att Milkos kravmärkta mjölk inte längre är ekologisk. Jordbruksverket har gett dispens till bönderna att blanda in 15 procent vanligt foder i det kravmärkta.”

Om man inför en märkning och sätter upp regelverk kan man inte bara ge dispens. Detta urholkar förtroendet för hela hanteringen.

Antingen uppfyller man kraven och kan då använda KRAV-märkning eller så uppfyller man inte kraven och kan då givetvis inte vara KRAV-märkt.

Det är visserligen tråkigt att det inte finns foder men det är en björntjänst att ge dispens. Ska konsumenterna köpa märkta varor typ KRAV så är det viktigt att konsumenterna har förtroende för märkningen. Varför ska man annars betala lite mer om det finns risk att varorna inte uppfyller KRAV-en?

Träffar: 9

mån
21
apr
2008
måndag, 21 april, 2008 | Skriven av:

Nu finns det sju städer i Sverige som kommer att lämna in en ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014.
Norrköping, Umeå, Lund, Uppsala, Gävle, Kalmar och Göteborg. Ny på listan är Uppsala.
Enligt kommunstyrelseprotokoll från februari 2008 kommer Göteborg att ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Det finns dock hemsida att hänvisa till.

I Lund har det nu presenterats en tidplan, pga av en skrivelse från Miljöpartiet, hur ansökan ska behandlas politiskt. Kultur- och fritidsnämnden får ärendet på sitt bord den 11 juni och Lunds kommunfullmäktige får frågan på sitt bord den 27 september. Ansökan skall vara inlämnad senast den 31 oktober 2008 till Sveriges regering.

Urvalsprocessen kommer att ske i två steg

“Kulturrådet har ansvaret för att organisera juryarbetet. Det är också Kulturrådet som organiserar eventuella besök av juryn i kandidatstäderna.

Det första urvalet
Juryns första sammanträde ska äga rum senast i december 2008 på inbjudan av Kulturrådet. 

Kandidatstäderna får presentera sina ansökningar för juryn på ett sätt som meddelas senare. Efter det första mötet kommer juryn att enas om vilka städer som går vidare till nästa steg för en mer grundlig bedömning. Juryn kommer också att skriva en detaljerad rapport utifrån värderingen av kandidatstädernas ansökningar med rekommendationer till de städer som går vidare till steg 2.
Resultatet av den första bedömningen publiceras på Kulturrådets hemsida tillsammans med juryns rapport.

Det slutliga urvalet
De städer som juryn valt för fortsatt bedömning ska efter det första urvalet komplettera sina ansökningar med utgångspunkt från det program som presenterades i den första ansökan.
Ansökningsformuläret “Application Proposal” ska kompletteras med så många detaljer som möjligt.

Nio månader efter det preliminära urvalsmötet sammanträder juryn igen på inbjudan av Kulturrådet för att bedöma de slutliga ansökningarna och utvärdera programmen utifrån kriterierna och de rekommendationer som juryn utfärdade vid sitt första urvalsmöte.
De återstående kandidatstäderna får presentera sina kompletterade ansökningar inför jury på ett sätt som meddelas senare. Inför det slutliga urvalet är det möjligt att juryn vill besöka några av de städer som kandiderar.
 
Efter mötet utarbetar juryn en detaljerad rapport med bedömning av de återstående kandidatstädernas program och en rekommendation om att nominera en av städerna i Sverige till europeisk kulturhuvudstad 2014 . Rapporten ska också innehålla rekommendationer till den nominerade staden om vilka framsteg och förbättringar som bör uppnås om staden blir utsedd till kulturhuvudstad av ministerrådet. Denna rapport överlämnas till den svenska regeringen.  Vilken stad som juryn väljer att nominera kommer att presenteras vid en presskonferens.

Utnämning av Kulturhuvudstad 2014
Senast i januari 2010 nominerar den svenska regeringen på grundval av juryns rekommendation en stad till kulturhuvudstad 2014 och underrättar de europeiska institutionerna. Beslutet fattas av ministerrådet under våren 2010 i enlighet med paragraf 9 i beslutet 1622/2006/EC.
Den slutligt nominerade staden rekommenderas att fatta ett formellt samarbetsavtal med Lettland.”

Miljöpartiet röstade nej till att Lund skulle ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Anledningen till detta var och är att vi tror att skattekronorna kan användas på ett bättre sätt för att Lundaborna liv ska berikas av kultur.
Stort fokus las och läggs fortfarande på att övriga världen ska upptäcka Lund som kulturstad.

Miljöpartiet anser att Lundaborna inte har involverats hittills i projektet trots att det kommer att vara ett av de största som Lunds kommun genomfört. Hittills har Lund satsat 32 miljoner och det finns förslag om ytterligare 20 miljoner för 2009.

Just nu dras Kultur- och fritidsnämnden med ett underskott som hittills har drabbat unga och kommer att drabba föreningslivet. Det rimmar att alliansen gör besparingar som drabbar Lundaborna och samtidgt satsar miljontals kronor på ett projekt som inget politiskt parti hittills avsatt några pengar till.
Satsar man 50 miljoner på en ansökan blir det konstigt om man inte åtminstone satsar 300-400 miljoner på att genomföra projektet.

Det skulle vara intressant att veta hur förankrat projektet är hos Lundaborna och hos kulturarbetare?
Tidningarna skriver inte mycket om projektet.
Frågan känns ganska så död!

Miljöpartiet kommer att jobba konstruktivt med frågan för att se till att skattepengarna kommer att användas på bästa möjliga sätt.

Finns det någon som har synpunkter på det hela får ni gärna höra av er!

Träffar: 9

mån
21
apr
2008
måndag, 21 april, 2008 | Skriven av:

Handlade på Coop och hittade nya veganprodukter i frysdisken som dessutom var ekologiska.
Det finns Kålrotsjärpar, Morotsbollar, Broccolijärpar, Rödbetsbollar och Gourmetburgare.
De tillverkas av Green n´Lean och är sojafria och är istället baserade på dinkel, ärtor och naken havre som är ekologiskt odlade i Sverige. Borde alltså även ha bra klimatvärden.
Är ingen förespråkare för färdigmat men ibland är de bra att ha som alternativ.

Hittills har jag bara testat broccolijärparna och de var goda!

Bra jobbat Green n´Lean!

Träffar: 7

sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 12

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 8

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 8

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 8

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 8

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 9

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
sön
20
apr
2008
söndag, 20 april, 2008 | Skriven av:Trots värmen så är det kallt på natten. I morse var det frost på lupiner och jordgubbsplantorna. Annar har det varit varmt och skönt på dagarna. Inte mycket sniglar. Undrar var dom är?

Träffar: 7

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar