Inlägg under » februari, 2008 «

fre
8
feb
2008
fredag, 08 februari, 2008 | Skriven av:

Trafiken är det största problemet när det gäller direkt utsläpp av koldioxid. Vårt boende är också ett stort problem eftersom de flesta bostäder använder mycket energi.

Man tycker att när energipriserna stiger borde det självklart p.g.a. de s.k. marknadskrafterna att det skulle byggas fler passivhus.

Som vanligt är marknaden inte så bra på att lösa problem utifrån samhällsekonomiskt perspektiv.

I NyaMiljöAktuellt finns en intressant artikel “Strukturfel begränsar våra möjligheter i klimatfrågan

“Byggbranschen bör gå i täten när det gäller insikt, handling och ansvar i klimatfrågan. Men vi har flera allvarliga strukturfel att brottas med. Politiskt mod och handling krävs” skriver Peter Isacsson, ordförande Swedisol och presenterar ett fyrpunkts fyrpunktsprogram med krav på riksdag och regering inför den stundande Klimatpropositionen.

Det är bra att byggbranschen tar upp klimatfrågan.

Det är märkligt att man inte kräver att man måste redovisa driftskostnader på husen man bygger. I så fall skulle de hus som har lägre energiförbrukning bli mer och mer attraktiva ju mer energipriserna stiger.

Det borde inte vara så svårt!

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

Borgarna pratar klimat men det blir inte mycket mer. På dagens kommunstyrelse så var detaljplanen för Välten som jag tidigare skrivit om uppe för behandling. Då blev det som det brukar bli. Mycket snack och lite verkstad.

Argument som om vi inte bygger ut våra externa köpcentra så tar de andra köpcentra över. På samma sätt resonerar de andra. Vilket gör att alla bygger ut och alla dessa köpcentra byggs för biltrafik.

Så är det ofta. “Det spelar ingen roll om de andra inte gör något.”
Resonerar alla så blir inget gjort.

I övrigt så blev inte kommunstyrelsen någon höjdare. Borgarna som är i majoritet är inte speciellt förberedda. De kommer med yrkanden som inte är helt genomtänkta på sittande möte. De har inte ens kopierat upp det till alla så att man själv kan läsa deras “nya” förslag. Ett ärende handlade om kommunens styrdokument. Utskicket bestod av några sidor och på sittande möte delades det ut ett tjockt dokument. Det verkade som om de själva inte hade läst igenom detta. Det blev en diskussion om en massa oklarheter och följden blev att ärendet återremitterades. I ett annat ärende blev det diskussion om man skulle bordlägga eller återremittera. Allmänt rörigt blev det vilket gör att det tog väldigt lång tid.

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

I dag hade vi besök av miljöpartister från Västra Götalands regionen. Det pågår nu väldigt många diskussioner om s.k. “Vårdvalsreformer”.

Halland och Stockholm har redan infört varsitt system. I Skåne har diskussionerna tagit fart på allvar. Skåne kommer att ha sitt system. I Västra Götaland har man inte kommit lika långt.

Det är stimulernade att träffa politiker från andra regioner. Det finns mycket som vi kan lära av varandra. Sammanslagningen till en region i Skåne har blivit mer accepterad än den i Västra Götaland. I Skåne hade vi en geografisk samhörighet som inte fanns i Västra Götaland.

Snart är det kommunstyrelse. Känner mig lite seg. Lyssnar på Studie Ett i P1. Just nu diskuterar man sjukvård till papperslösa flyktingar. Vårt (mp)-regionråd Anders Åkesson ska vara med.

Sverige är sämst i klassen hur vi behandlar våra papperslösa flyktingar. Det är verkligen pinsamt. Det verkar inte som om regeringen vill göra något åt det hela.

De verkar vara nöjda med att erbjuda akutsjukvård. Vilket på sikt blir mycket dyrare än att ge vård innan det blir stora problem.

Det är en självklarhet att alla ska få sjukvård i Sverige oavsett om de är medborgare, asylsökande eller papperslös flykting.
Skam vorde det annars!

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:


På lördag kommer vi att ha “Fika med Anders Ebbsson”. Anders sitter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, kommunfullmäktige och är 2:e cvice ordförande i Barn och skolnämnd Lund stad.

Vi håller till på Miljöpartiets lokaler på Lilla Fiskaregatan 10 mellan kl. 11 och 13.

Förra veckan var Ulf Holm, vår riksdagsledamot gäst.

Skolfrågan är extra aktuell just nu i Lund eftersom den borgerliga majoriteten har inför “Direkt skolpeng” och samtidigt med detta minskat de totala resurserna till bl.a. skolan. Genom direkt skolpeng har pengarna även fördelats om mellan våra två barn och skolnämnder.

Det ser ut som om borgarna fortsätter besparingarna för 2009. Budgetramsdiskussioenrna har precis startat.

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

Det verkar som om allt är klart och det först då skolministern bjuder in oppositionen till diskussioner om betygen.
Det är en konstig strategi om man vill ha ett förslag med ett brett politiskt stöd.

Det är “väldigt” revolutionerande förslag istället för fyra steg så blir det sex steg. Innan ig,g, vg och mvg så var det sifferbetyg 1-5 dessförinnan var det bokstavsbetyg med plus och minus.

Att införa fler steg innebär inte automatiskt att det blir rättvisare betyg. Det blir fler gränsdragningar. Meningen med skolan är inte själva betygen utan lärandet i sig själv.

Det är alldeles för stort fokus på själva betygen. Betyg fungerar bäst för de som har höga betyg men alla kan inte ha högsta betyg.

Skolans viktigaste uppgift måste vara att stödja elever i sin jakt på vad de vill göra med sitt liv. Skolan skall inte bara vara teoretisk. Teoretiska kunskaper är inte bättre än praktiska kunskaper. Båda behövs.

Hög motivation ger bättre inlärning. I stället för betyg borde det vara mer uttagningsprov som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Nu är det så att Ju populärare en utbildning är desto högre betyg krävs för att bli antagen till densamma. Det är inte självklart att det är de som har högsta betyg i alla teoretiska ämnen som är bäst lämpad för de populäraste utbildningarna.

Lärandet är inte slut när man slutar skolan det är då det verkliga lärandet startar.

Ett annat problem är att skolan är koncentrerad till den första delen av livet. Hur många vet vad de vill syssla med resten av sitt liv utan att pröva på olika saker? Mer praktik så att det blir en bättre koppling mellan skola och yrkesliv.

Måste allt rangordnas?
Varför ska vinnaren ta allt?

Det behövs mer samarbete och mindre konkurrens. Vi behöver varandra för att samhället ska fungera bra.

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:

I Danmark ska Vattenfall testa en metod att begrava koldioxidutsläppen från ett kolkraftverk. Investeringen uppgår till två miljarder kronor. Koldioxiden ska via tre mil rör pumpas ned i ett sandstenslager två kilometer under jorden.

Det kan vara intressant att testa men jag har svårt att tro att det skulle vara en lösning. Speciellt som det går åt mycket energi för att åstakomma “nedstoppningen”.

Metoden gör att koldioxidutsläppen kan minskas på kort sikt genom att det mellanlagras. Men det blir ingen förnyelsebar “energiproduktion”.

Som sagt:

“Det som göms i snö kommer upp i tö!”

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:


På torsdag är det kommunstyrelse i Lunds kommun. På dagordningen finns det ett antal planärenden. Ett av dessa gäller delar av Välten m.fl.

Miljöpartiet har under arbetet med planen försökt påverka i konstruktiv anda. Enligt Miljöpartiet kommer planen att göra Gunnesbo, tillsammans med Nova, till ett gigantiskt bilorienterat köpcentrum som strider mot kommunens intentioner om hållbar utveckling både ekologiskt och socialt.

Nu verkar det som att (s) vill avslå planen och skicka den tillbaka till byggnadsnämnden för omarbetning för att bl.a. ta hänsyn till följande:

“Utifrån underlaget vill vi i stället att en annorlunda inriktning för Välten prövas. En inriktning som medför att detaljhandeln i området kan utvecklas, moderniseras och upprustas, men inte totalt ta överhanden. Utöver detta vill vi pröva möjligheten till att skapa ett levande centrum med mänsklig skala, täthet och attraktivitet med kontor och verksamheter lämpliga för mindre företag, men även pröva möjligheten till bostäder. Området måste ha hög tillgänglighet med bil, kollektivt och även med cykel och utgöra ett stadsdelscentra.”

Det är en positiv förändring hos (s).

Vi får se om något parti i majoriteten vågar ändra inställning.

På torsdag vet vi svaret!

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS är det “Farligt att ta sig till säker tunnel”.
Miljöpartiet ville att man skulle se över trafiklösningen när planen för området skulle fastställas men fick inte gehör för detta. Detta skedde 2003 och 2004 i byggnadsnämnden.

Det är för tidigt att bedömma slutresultatet när allt är klart men det är typiskt att i väntan på detta så missgynnas gång- och cykeltrafiken.

Varför ska man riskera cyklisternas liv i väntan på att allt blir klart?
Varför är det så svårt att reglera biltrafiken?

ons
6
feb
2008
onsdag, 06 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt DN har EU bestämt att svenskflaggad Ålandsfärja får sälja snus på svenskt vatten men även på finskt vatten. Finskflaggad Ålandsfärja får inte sälja snus oavsett vatten.

På ett sätt är det bra att snusförsäljningen försvåras. Snut är ju inte direkt någon hälsokost. Tobak är inte heller någon hälsokost men får säljas överallt och dessutom ger EU stöd ill tobaksodling.

Enligt drugnews.nu:

Samtidigt som rökning bekämpas inom EU:s folkhälsopolitik, har stöd utbetalats till EU:s tobaksodlare alltsedan år 1970. Årsbudgeten för odlingsstöden uppgår till cirka 9,3 miljarder kronor och utgör ca 75 procent av tobaksodlarnas intäkter.

Det blir inte direkt konkurrensneutralt om svenskflaggade färjor får sälja snus men inte finskflaggade.

Rimligen borde allt stöd till tobaksodling tas bort och snus jämställas med tobak eller förbjudas i hela EU.

Oroväckande att

Med fler utflaggningar och det kan handla om uppemot tio fartyg hotas den kommunala servicen ordentligt.

och att snusförsäljningen skulle vara orsak till utflaggningen.

Kategori: hälsa, handel  | Skriv en kommentar
tis
5
feb
2008
tisdag, 05 februari, 2008 | Skriven av:

“Vegetarisk kost till små barn kräver stor kunskap” kan man läsa som rubrik. Givetvis behövs det kunskap att ta hand om barn. Jag skulle vilja säga att det behövs stor kunskap oavsett kost.
Se bara hur barn mår idag!
Hur många får ätstörningar?
Hur många barn upplever inte stor oro och stress!

Man ska inte utesluta kött utan ersätta det med något annat. Att ersätta animaliskt protein med vegetabiliskt protein är inte svårt.

Det är ju inte heller så svårt att hitta och använda livsmedel berikade med B12 och D-vitamin.

Rådet att använda rapsolja om man inte äter fisk verkar ju inte så svårt heller.

Om den vegetariska kosten är välbalanserad innebär det inga risker för barnet.

Kunskap finns både om vegetarisk kost och hur man ska ta hand om sina barn. Tyvärr använder inte alla föräldrar den kunskapen.

Det finns information på nätet bl.a. på Svenska Vegetariska Föreningens hemsida. Det finns även böcker att köpa t.ex. “VEGETARISK BARNMAT” av Elsa Laurell.

Mindre kött och mer vegetabiler i kosten är också bra för klimatet och för världens fattiga befolkning.

Kategori: hälsa, vegetarism  | 6 kommentarer
tis
5
feb
2008
tisdag, 05 februari, 2008 | Skriven av:

Jag tycker att det har diskuterats IT och eDemokrati under väldigt lång tid och lite har hänt. Alltså mycket snack och lite verkstad.

Fortfarande är det en del politiker som verkar prioritera att få en @lund.se-adress. Det snackas också om att ge datorer till vissa politiker typ kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu har kommunalråden fått dator och mobiltelefon.

Det hade varit bätter att lägga mer krut på “dokumenthanteringen”. Vad spelar det för roll om man får en dator om man inte får tillgång till några dokument.

Man får skilja på dokument och ärende. Ett ärende består av flera dokument.

Det verkar som det saknas styrning. Jag förstår inte att det skall vara så svårt om man ger klara direktiv hur dokument skall utformas och hur de ska spridas etc.

Letar man t.ex. efter protokoll så finner man att det saknas en del protokoll men även att det är gjort på olika sätt för olika nämnder. Detta ger ett rörigt intryck.
Protokoll och dagordningar är ju så enkelt att lägga ut så det borde verkligen fungera. Sedan är ett protokoll inte så mycket värt eftersom underlagen saknas. Men det är en start man kan ta reda på när ett beslut togs och vilket beslut som togs. Sedan får man gå till förvaltningen för att få fram underlagen.

Många klagar på Lunds kommuns hemsida men jag tycker inte den är så dålig men visst finns det förbättringar att göra. Det finns en del trevliga saker som saknas på många andra kommuners hemsidor.

Det pratas så mycket om Lund som lärdomens stad och att vi har ett universitet och en teknisk högskola. Därför är det märkligt Lunds kommun inte har kommit längre.

Kategori: demokrati, IT  | Skriv en kommentar
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

När jag gick hem efter kvällens måndagsmöte såg att snödropparna blommade. Det är en märklig känsla titta på snödroppar redan nu och vi har inte ens haft någon snö.

I kväll var det måndagsmöte och tog upp frågor som skall behandlas på kommande kommunstyrelse.

Ett ärende hade rubriken “Starta eget”-utbildningar och handlade om åtgärder för att underlätta och marknadsföra borgarnas kundval inom Vård- och omsorgsnämnden. Man vill bl.a. ändra “riktlinjer för tjänstledighet”.

Detta låter först som ett sätt att ge stöd åt de kommunanställda. Man vill låta kommunanställda ta tjänstledigt för att starta eget och konkurrera med kommunal verksamhet. En frågan är om detta undantag bara ska gälla om man startar eget?
Dessutom på vilken nivå skall detta beslut tas på?
Behöver det MBL-förhandlas?
Kategori: livsstil  | Skriv en kommentar
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

Nya MiljöAktuelltEko boys

Kategori: klimat, musik  | Skriv en kommentar
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS så stoppades ett fraktflygplan efter att en ingenjör och en radiooperratör hade 1 resp. 0,65 promille i blodet.

Tydligen kan polisen inte göra förebyggande stickprovskontroller för att kolla nykterheten hos flygplanspersonalen. Verkar ju lite konstigt får man säga.
Man kan undra av vilket skäl detta inte är möjligt?
Att vara onykter och köra bil är ju livsfarligt. Det är ju inte mindre farligt att flyga ett stort flygplan onykter.
Nu var tydligen piloterna nyktra det är ju alltid något.
mån
4
feb
2008
måndag, 04 februari, 2008 | Skriven av:

Läser i DN om Stiftelsen Pauliska donationsfonden. Tanken med stiftelsen är att avkastningen ska gå till

“nödlidande sjuke och sängliggande Enkor, samt Fader- och Moderlösa flickor”

De senaste åren har allt mindre pengar delats ut.

Istället har fastigheten renoverats och lägenheter har fördelats bl.a. till sonen till ordföranden i stiftelsen. Ordföranden är dessutom kyrkoherde.

Som försvar säger en representant till stiftelsen att det är svårt att hitta personer som uppfyller utdelningskravet föräldralösa flickor.

DN:

Kan ni inte ge pengar till fosterbarn och föräldralösa flyktingbarn?

Stiftelsen:

– Det är bra att du säger det. Det är faktiskt en målgrupp, absolut.

Man tycker att det borde vara personer med hög etik och moral som sätts att förvalta stiftelserna. Tidigare har det varit liknande historier med andra s.k. religiösa organisationer.

Det är oroande att egentintresset sätts högre än andras reella behov av hjälp och stöd.

Vad säger revisorerna till stiftelsen?

Kategori: etik  | Skriv en kommentar
sön
3
feb
2008
söndag, 03 februari, 2008 | Skriven av:


Det blir fler och fler som inser det omöjliga i att behålla kriminalisering av fildelning. I kväll var det inslag i Agenda om fildelning.

Tasmin Little är en artist som insett att internet och nedladdning är bra för musikintresset.

Kategori: fildelning, IT  | Skriv en kommentar
sön
3
feb
2008
söndag, 03 februari, 2008 | Skriven av:

Va skönt det är när solen skiner! Lite svalt i luften men solens strålar håller borta den kalla vinden. Medeltemperaturen ligger över det normala men det känns ändå kallt ibland.

Ett jympapass på förmiddagen satte igång energin. I dag blev det storstädning.
I dag fick vi besök av Lisa, det är kolonigrannens katt. Lisa ser du på min bloggmenybild. Hon ligger i buskarna och kollar läget. Det är trivsamt med en katt. Mysigt när katten kommer och lägger sig i knäet. Hon gillar att ligga på tangentbordet vilket blir lite besvärligt eftersom pekplattan (musplattan) inte fungerar så bra.

Tyvärr är jag allergisk mot katter. Vi får se hur det går den här gången. Lisa ska stanna i två veckor.

Kategori: koloni  | Skriv en kommentar
lör
2
feb
2008
lördag, 02 februari, 2008 | Skriven av:


I dag avslutade jag min arbetsvecka med “Fika med en politiker”. I dag var det Ulf Holm, en av Lunds miljöpartistiska riksdagsledamöter. Ulf sitter i EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet.
Vi fick ett tio-tal besök och en blev medlem. Det blev många olika diskussioner.

Två äldre damer ville prata jätteräkor och pantning av returflaskor. Jätteräkorna säljs trots att de orsakar skövling av mangroveskogar, förstörd jordbruksmark, förstört fiske och sociala och ekonomiska problem för dem som lever i dessa områden.
Pantningsproblemet gällde att “automaterna” inte tar emot alla flaskor trots att de ingår i pantsystemet.

Det blev även diskussion om EU och dess nya konstitution. Konstitutionen kommer inte att driva på klimatåtgärderna. Dessutom borde svenska folket få en möjlighet att säga vad man tycker om den i en folkomröstning.

Mest diskuterades hur vi skulle göra för att Sverige skulle bli klimatbättre. Hur ska vi göra med utsläppsrättigheter? Hur ska vi får de länder, som ännu inte släpper ut så mycket som västvärlden, att ta klimathotet på allvar?

Mycket beror på våra livsstilar. Mycket ligger på den enskilda individen men politiker ska göra så att det rätta blir enklare och billigare.

Vi hann även med lite diskussioner om sjukvården och Vårdval Skåne.

Det rättvisemärkta fikat tog i alla fall slut så det får jag väl ta som ett gott betyg.

Nästa lördag blir det en ny möjlighet att fika med en politiker. Vem det blir får ni inte reda på nu.

Kategori: EU, klimat, miljö  | Skriv en kommentar
fre
1
feb
2008
fredag, 01 februari, 2008 | Skriven av:

Gårdagen slutade med komunfullmäktige srax innan 23-tiden. I dag 6.02 gick tåget mot Kalmar. Med Öresundståg tar det 3 timmar utan byten. Bekvämt.
Det var kallt på morgonen det låg snö på bilarna och det var lite glatt på asfalten och det blåste kallt. Det var skönt att komma i tåget. Tåget var ganska välfyllt men inte överfyllt så det gick lätt att hitta en sittplats.
Jobbade med datorn, bra med eluttag men saknade internetuppkoppling.

Väl framme i Kalmar var en liten promenad till regionhuset. Det var ett Sydsammöte med bara miljöpartister från Kalmar län, Bleknge län, Skåne län, Östergörtlands län.

En fråga som var uppe på dagordningen var ansvarskommitténs förslag om regionförstoring.
Det belv intressanta diskussioner. Det år stor skillnad på länen (regionerna). Skåne som är störst och just nu stor tillväxt men inte så bra ekonomi och de andra mindre länen med mindre tillväxt men bättre ekonomi.

Viktigt är att inte fokusera kring gränser utan för- och nackdelar med själva regionutvidgningen. Intresset från Blekinge och Kalmar verkar lite svalt.
Svårt att ta slutlig ställning innan det finns ett mer färdigt förslag.

Det kommer att krävas åtskilliga diskussioner innan det blir klart. 2010 verkar helt omöjligt men till 2014 kan det finnas ett förslag.

Känner mig rätt mör. Vädret gör sitt till. Svinkall blåst och lite regn.

Nu ska det bli skönt att sova.

I morgon är det “Fika med Ulf Holm” på kansliet på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund.

Hoppas det kommer många som vill fika rättvisemärkt och prata politik!

God natt!

Kategori: politik  | Skriv en kommentar