Inlägg under kategori » funktionshinder «

mån
20
dec
2010
måndag, 20 december, 2010 | Skriven av:

Tittade på Rapport (cirka 9.30 in i programmet) och såg ett inslag som handlade om parkeringstillstånd. Det är ju jätte bra att man ser över vem som får parkeringstillstånd. Jag är övertygad att det finns fusk med dessa tillstånd men då är det tillstånd till personer som överhuvud inte skulle komma ifråga att få ett parkeringstillstånd. Jag har sett till synes helt friska män hoppa in i sin fina bil som stod parkerad på en P-plats för rörelsehindrade. Nu har transportstyrelsen gått ut med rekommendationer till kommunerna som ska göra det svårare att få parkeringstillstånd.

Inslaget handlade om en kvinna utan armar som riskerade att mista sitt parkeringstillstånd och skulle då tvingas använda biljettautomater för att lösa P-biljett. Att göra det utan armar är en uppgift som bl a kräver akrobatik.

Man tror knappt det är sant att man kan ifrågasätta att en person som inte har några armar inte ska få parkeringstillstånd och därmed tvingas köpa P-biljett i en automat. Resonemanget var att man inte skulle få tillstånd om man kunde förflytta sig till fots. Visst kunde kvinnan gå och hon var en fena på skrapa rutorna ståendes på ett ben och med den andra foten i snö skrapa rutorna. Problemet låg alltså inte i att hon inte kunde använda sina fötter utan att hon saknade armar och därmed hade väldigt svårt att köpa biljett i en P-automat.

Transportstyrelsen skyllde ifrån sig och hänvisade till att man bara följde reglerna, “Man ska inte få tillstånd om man kan förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel”. Ansvarig minister i alliansregeringen tyckte inte att man behövde se över regelverket.

Det är som med Försäkringskassan, man följer bara reglerna. Märkligt att man inte ser till varje individ och prövar tillståndet individuellt.

Kanske är det ändå fel på regelverken som alliansen lämnar ifrån sig. Det finns mycket som pekar på det i alla fall.

tor
6
aug
2009
torsdag, 06 augusti, 2009 | Skriven av:

SDS skriver “Fler kommer att åka färdtjänst istället”

De nya servicebussarna som är avsedda för äldre, funktionshindrade och resenärer med barnvagn sågas unisont av handikapporganisationerna. De kräver att Lunds kommun köper in nya bussar.

– De som är tänkta att åka kommer inte att kunna göra det. Fler kommer att åka färdtjänst istället, säger Mai Almén som representerar HSO, Handikappförbundens samarbetsorgan i Lund.

Det är för få platser till rullstolsburna. För höga trappsteg inne i bussen. För smal och brant ramp upp. Och så vidare.
Kritiken från Mai Almén och brukarrådet är inte nådig. De nya bussarna, som levererats under sommaren, underkäns på nästan alla punkter.

Inte nog med det. Brukarrådet känner sig överkört. Det fick inte tycka till när bussarna upphandlades våren 2008. Bussarna levererades först i juli i år, kraftigt försenade.
– Vi fick ritningar och ombads att komma med synpunkter en vecka senare i samband med brukarrådets sammanträde 22 maj men då var det för sent. Tekniska förvaltningen hade redan tecknat avtalet. Samma eftermiddag!

Lars Eisner från SRF, Synskadades riskförbund i Lund, är upprörd.
– Vi har en massa bra lagar i Sverige. Men här i Lund tar man inte hänsyn till oss. Vi är faktiskt experterna. Vi är duktiga på vad som behövs.

Brukarna är också kritiska mot att de inte fick påverka när kravspecifikationen inför upphandlingen formulerades.
– Bussarna uppfyller säkert de krav som kommunen ställt. Men det hade varit bättre om vi hade varit med från början. Bussarna är så dåliga att fler kommer att behöva åka färdtjänst, säger Mai Almén.

Det verkar rätt märkligt att just servicebussarna inte är bättre anpassade. De är ju till för personer som har ett funktionshinder. Det är ju också märkligt att man inte brytt sig om brukarrådet?
Man har mötet efter det att man lämnat in kravspecen!
Varför hade man då en dialog med brukarrådet?

Men Tomas Avenborg, ordförande för tekniska (M), säger så här:
– Som jag har förstått har det varit en dialog med brukarna. Brukarrådet är inget beslutande organ utan ett forum för dialog men det är olyckligt om de känner sig överkörda.
Men det handlar inte om pengar. Linköping har valt samma bussar till sina servicelinjer.
– Det är den bästa kompromiss som finns, säger Tomas Avenborg.

Ordföranden i tekniska nämnden säger att det inte handlar om pengar och att det är den bästa kompromissen. Vad där det man har kompromissat bort?
Om det inte handlar om pengar vad handlar det då om?

Om pengarna inte var problemet så kunde man väl fått allt vad man skrev i kravspecen eller är det kanske så att man kompromissat redan i kravspecen så att de inte skulle bli så dyrt???
Man borde inte behöva ett brukarråd för man skulle ju kunna gissa att servicebussar ska vara specialanpassade. Men det är ju smart att ha ett brukarråd för man kan ju missa något. Det är svårt för seende att tänka som en synskadad …

Troligen är dessa servicebussar ett resultat av alliansens spariver. De har skurit ned på verksamheter och minskat servicen för att kunna finansiera sin skattesänkning. Detta drabbar all verksamhet.

Brukarrådet listar fler problem:
Endast fyra av 25 platser är avsedda för personer med rullstol eller rullator. Det krävs hjälp av annan person för att manövrera in.
Nivåskillnaden mellan hållplats och buss är 11 cm eller högre.
Inga handtag att hålla i när man stiger av. Stolpar, handtag och stoppknappar svåra att uppfattas av personer med synnedsättning.
Högt motorljud är störande för personer med hörselnedsättning.
Bussarna har för stor svängradie för att köra ner till rehabiliteringskliniken och hudkliniken på Usil.

Verkar lite lite med endast 4 platser. Nivåskillnad på minst 11 cm verkar lite mycket.
Inga handtag att hålla sig i?
Stolpar, handtag och stoppknappar svåra att uppfattas av personer med synnedsättning???
Högt motorljud??
o så kan man inte köra till rehabiliteringskliniken och hudkliniken på Usil??

Vem har man tänkt ska använda servicebussarna??

Det är hög tid att byta ut alliansen – snart bara ett år kvar till valet 2010 !