Inlägg under kategori » skolpolitik «

mån
24
mar
2008
måndag, 24 mars, 2008 | Skriven av:

Trots påskledighet blev det ett möte eftersom det är kommunfullmäktige på torsdag. Som vanligt är det många bordlagda ärenden. Frågan är när vi kommer i kapp. Det finns en liten chans att vi hinner med allt på torsdag.

Ett problem med nuvarande majoritet är att de inte väntar med beslut tills de har tagit fram alla konsekvenser. Visst man kan inte vänta hur länge som helst eller göra hur många utredningar som helst. Men man borde i alla fall göra några.

Den nya skolorganisationen, direkt skolpeng och nu kundval inom vård- och omsorg. På kommande kommunfullmäktige skall det beslutas om man skall kunna konkurrera med kommunens verksamhet. Från början ville man ta beslutet i kommunstyrelsen. Efter diverse turer så insåg man att ska man förändra riktlinjer för tjänstledighet måste det tas i kommunfullmäktige.
Förslaget låter kanske bra att man ska kunna vara tjänstledig och under tjänstledigheten konkurrera med kommunens verksamhet. Detta skapar en falsk trygghet. Pröva dina vingar i en konkurrerande verksamhet går inte det så kan du komma tillbaka. problemet är bara att man inte kan garantera att man får komma tillbaka. man vet ju inte om det finns några jobba kvar. Förslaget verkar vara en nödlösning för att minska kritik på kundvalsbeslutet.

Ett annat ärende som blir fel är att man vill ta beslut att flytta matcharenan på Klostergårdsområdet innan man antagit en detaljplan. Orsaken varför man vill flytta på matcharenan är att exploatören skall kunna bygga som han vill.
Rimligen tar man detaljplanen och sedan gör man de justeringar som behövs.
Matcharenan behöver flyttas på grund av exploatören och då borde kostnaden för flyttningen betalas av exploatören.

Det är fem motioner på dagordningen. Alla bordlagda minst en gång några upp till tre gånger. Motionerna handlar om “Bättre lekplatser”, Hemlöshet, “Temamöten för kommunfullmäktige”, “Religionsfrihet i Lunds skolor”, “Slopad avgift för simundervisning” samt “Lokala nämnder – för fördjupad demokrati”.

Motionen om religionsfrihet är inlämnad av vänsterpartiet. Majoritetens förslag är att avslå motionen och (s) + (v) vill bifalla motionen. Miljöpartiet förutom jag själv vill avslå motionen. Detta är en motion som klampar in på fel nivå. Religionsfrihet i Lunds skolor är ingen kommunfullmäktige fråga. Detta regleras i lagar och nationella och lokala skolplaner. Om man bifaller motioner kommer nästa fråga vad är ett religiöst inslag. Är det när en präst talar i skolan? eller Är det när en lärare sjunger en psalm? …
Att säga nej till motionen är som att säga att det är OK att ha religiösa inslag.
Svaret på motionen borde vara att den är besvarad med hänvisning till att frågan inte är en kommunfullmäktigefråga och att den hanteras i lag och i skolplaner och att det är skolans skyldighet att lösa detta.
Vi får se hur det går på torsdag.

Sedan är det tre medborgarförslag. Ett av dessa är lite intressant. Det handlar om rätt till skolskjuts. I Lunds kommun får man välja skola och då borde det också ingå att man har rätt till skolskjuts om man behöver det. Annars blir det ju ingen valfrihet.
Att ha rätt till skolskjut innebär ju inte att man då får rätt till taxi från dörr till dörr. Miljöpartiet vill att skolskjutsnormerna ses över.

tis
4
mar
2008
tisdag, 04 mars, 2008 | Skriven av:

Alliansens skolpolitik har de försökt försvara under lång tid. För var dag som går krackelerar det fina ytan och sprickorna blir djupare.
Ingen skulle förlora sa alliansen.
Först blev BSN Lund stad förlorare och BSN Lund Öster vinnare, sedan fanns inga vinnare inte ens friskolorna.
Alliansens budget skulle inneburit en smygbesparing på 26 miljoner. I kommunfullmäktige bedyrade alla i alliansen att det var ingen besparing utan en utökning av medelstilldelningen.

I dagens SDS så kan man konstatera att alliansen erkänner att det blir en besparing på minst 26 miljoner. För att tysta alla klagomål från personal, föräldrar m.fl. så låter man nu de äldre ta den besparing som skolan skulla ha.

Hela förslaget om ändrad skolorganisation och direkt skolpeng är ett hafsverk och har dessutom blivit ett lapptäcke. I stället för att utvärdera förslaget och lyssna på förvaltningarna så hastade man fram förslaget och har därefter ändrat och justerat efter hand.

Det är bra att man erkänner att det saknas pengar i skolbudgeten det är dock mindre bar ayy man skjuter över problemet på de äldre genom att låta vård & omsorg ta besparingen. 

fre
22
feb
2008
fredag, 22 februari, 2008 | Skriven av:

Tittade på SVT24 som är en utmärkt kanal. I dag var det riksdagsdebatt om betyg. Miljöpartiet hade initierat debatten.

Skolministern fortsätter sin militanta stil. Det ska bli ordning i skolan och det går tydligen inte utan betyg. Måste allt lösas med hot. Om du inte gör detta så …

Det finns forskning som visar att skriftliag omdömmen ökar eleverna resultat mer än betyg.

Bra lärare med god pedagogisk utbildning och mindre klasser är säkert mer effektivt än betyg.

lör
9
feb
2008
lördag, 09 februari, 2008 | Skriven av:

Det är skrämmande att det var 1600 elever som var frånvarande minst en månad under förra året . 500 elever var borta hela vårterminen och 100 gick inte i skolan alls.
Detta är ett problem.

Att detta skulle lösas med att tvångshämta elever är tveksamt. Vad ska man göra i skolan när man har hämtat eleverna? Ska man ha staket och utpasseringskontroll?
Hur ska dessa “polisiära aktiviteter” finansieras?

Det känns som att angripa symtomen och inte orsaken.
Varför skolkar man?

Troligen är det för att eleverna inte känner sig motiverade att vara i skolan. Att bara hämta tillbaka dem gör ju inget åt grundproblemet. De som skolkar får bara ännu en anledning att tycka det är jobbigt i skolan.
Tror man att de tvångshämtade helt plötsligt blir som små lamm och sitter tyst och stilla i bänkarna? 

Det vore bättre att avsätta resurserna direkt i förskola och skola.

Förresten ska man även hämta skolkande riksdagsledamöter med polis?

tor
7
feb
2008
torsdag, 07 februari, 2008 | Skriven av:

Det verkar som om allt är klart och det först då skolministern bjuder in oppositionen till diskussioner om betygen.
Det är en konstig strategi om man vill ha ett förslag med ett brett politiskt stöd.

Det är “väldigt” revolutionerande förslag istället för fyra steg så blir det sex steg. Innan ig,g, vg och mvg så var det sifferbetyg 1-5 dessförinnan var det bokstavsbetyg med plus och minus.

Att införa fler steg innebär inte automatiskt att det blir rättvisare betyg. Det blir fler gränsdragningar. Meningen med skolan är inte själva betygen utan lärandet i sig själv.

Det är alldeles för stort fokus på själva betygen. Betyg fungerar bäst för de som har höga betyg men alla kan inte ha högsta betyg.

Skolans viktigaste uppgift måste vara att stödja elever i sin jakt på vad de vill göra med sitt liv. Skolan skall inte bara vara teoretisk. Teoretiska kunskaper är inte bättre än praktiska kunskaper. Båda behövs.

Hög motivation ger bättre inlärning. I stället för betyg borde det vara mer uttagningsprov som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Nu är det så att Ju populärare en utbildning är desto högre betyg krävs för att bli antagen till densamma. Det är inte självklart att det är de som har högsta betyg i alla teoretiska ämnen som är bäst lämpad för de populäraste utbildningarna.

Lärandet är inte slut när man slutar skolan det är då det verkliga lärandet startar.

Ett annat problem är att skolan är koncentrerad till den första delen av livet. Hur många vet vad de vill syssla med resten av sitt liv utan att pröva på olika saker? Mer praktik så att det blir en bättre koppling mellan skola och yrkesliv.

Måste allt rangordnas?
Varför ska vinnaren ta allt?

Det behövs mer samarbete och mindre konkurrens. Vi behöver varandra för att samhället ska fungera bra.

tor
17
jan
2008
torsdag, 17 januari, 2008 | Skriven av:

Majoritetens ansvariga kommunalråd för skolfrågor kommenterar neddragningen inom BSN Lund stad med “– Det här är inget extremt. Så här är det varje år, men när höstterminen kommer är det inga lärare som får gå. I och med att vi växer med 2 000 personer om året i kommunen tror jag att det kommer att lösa sig.

Hade neddragningen bara berott på minskat antal elever så hade det inte varit så konstigt. Nu är det ju inte så. Neddragningen, på nästan 20 miljoner, inom Lunds Stad beror på en totalt minskad ram, en ny omfördelning som missgynnar skolor med många elever med utländsk bakgrund, modersmålsundervisningen finansieras inte längre med extra pengar.

Kategori: skolpolitik  | 6 kommentarer