Inlägg den 27 november 2010

lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

SkD skriver ”Skydda dig från julens brandfaror”

När advent träder in i stugorna ökar risken för bränder. Mysfaktorn ökar med tända ljus men tyvärr kan det dessutom öka faran för bränder om vi tänker oss för.

1:a advent är starten för Räddningstjänsten Syds ”jul- och nyårskampanj” som varar hela månaden ut. Du som inte kan närvara på informationstillfällena kan ändå minska olycksrisken genom att följa råden nedan.

Räddningstjänsten Syd ger bl a följande råd:

Decemberhälsning om jul och ljus
För din trygghets skull – kontrollera att:

Du har en fungerande brandvarnare per våningsplan – helst en i varje rum och allra helst en nätansluten.
Du har brandfilt och pulversläckare (helst 6 kg).
Ljusen står stadigt i adventsljusstaken.
Endast ljusstakar av obrännbart material används, helst smide, keramik och sten.
Ljusstaken är pyntad med icke brännbara dekorationer – istället för brännbara material som mossa, bomull, kvistar etc.
Inga ljus placeras på tv:n eller i närheten av brännbart material, t ex gardiner.
Inga levande ljus sätts i granen och att tomtebloss inte används inomhus.
Inga levande ljus lämnas obevakade.
Barn aldrig lämnas ensamma med levande ljus och/eller tomtebloss.
Du har rätt watt-tal på lamporna i eljusstakar och ljusslingor.
Du alltid har uppsikt över spis och ugn när ni lagar mat – en spisvakt är en bra livförsäkring.
Du inte placerar Luciatåget med levande ljus i närheten av en rökdetektor.

lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

Egentligen är det inget seminarium utan ett formellt möte för MiL, dvs Miljöpartister i Landstinget. I Skåne har vi inget landsting utan Skåne är en region. Bl a ska det göras en del val. Ordförande, ekonomiansvarig och övriga styrelseledamöter och så förstås val av valberedning.
Efter detta möte blir det en information om SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, kommande mandatperiod.

SKL är en politiskt ledd organisation. De cirka 230 förtroendevalda som har ett uppdrag i förbundet samlas en gång i månaden för sammanträden i styrelsen och dess arbetsutskott samt delegationer, beredningar och programberedningar.

Just nu pågår val i alla kommuner och landsting till SKL:s kongress som ska välja ordförande i SKL och en styrelse plus ledamöter till en hel del beredningar. Om dessa val går som det ska så kommer det att bli en rödgrön övervikt, men tyvärr ingen majoritet eftersom SD har 10 mandat.

Totalt finns det 451 mandat och alliansen 219 mandat har plus 1 mandat som Sjukvårdspartiet i Norrbotten har och de rödgröna har 220 mandat plus 1 mandat som Sjukvårdspartiet i Västra Götaland. SD har de resterande 10 mandaten.

Efter detta möte blir det middag vilket jag tycker vi är förtjänta av efter en hel dags lyssnande och diskuterande.

lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

Nästa seminarie handlar om ”Hur kommer framtidens vård att organiseras?”

Paneldiskussion kring de utmaningar som den skattefinansierade vården står inför. Vilken roll spelar driftsformerna för att ge medborgarna vård efter behov med hög kvalitet? Vilken roll spelar organiseringen av vården i detta perspektiv? Medverkande: Lotta Mårtensson, CAREMA, Lars Petterssons, generalsekreterare FAMNA, Helene Sigfridsson Öberg, partistyrelsen och moderator Daniel Helldén, partistyrelsen och ledamot i SKL:s tillfälliga programberedning om Valfrihet.

Som ny regionfullmäktige borde detta seminarium vara något för mig. Tyvärr är representanten från FAMNA försenad p g a tågstrul men det ska nog ändå gå bra.
En frågeställning som kom upp är ”Har det någon betydelse vilken driftsform vården drivs i?”.
Detta beror givetvis på hur man gör en upphandling. Ska man kunna handla upp något måste man ha kunskap om verksamheten. Detta är inget problem som bara gäller sjukvård.
Det är inte självklart vilken form som är bäst, offentlig eller privat.
Ett problem är givetvis a hur vinsten används i ett privat bolag. Om man ställer rätt krav när man upphandlar så borde det fungera då borde man inte kunna tjäna så stora pengar att det skulle kunna bli så stor vinstutdelning.
Rimligen borde även vård i offentlig regi fungera. Det bästa är nog en blandning för att få en mångfald.

Strukturen i den vårdande organisationen har stor betydelse. Stor är kanske stark men frågan är om stor även är effektiv. Det som saknas på många arbetsplatser är att använda sig av medarbetarna.

Den som har kapital och har en koncern bakom sig har mer resurser att lämna ”rätt underlag” för att vinna upphandlingen.

Oavsett i vilken regi sjukvården kommer att drivas så finns det många utmaningar. Befolkningen blir äldre och äldre, vi ställer också högre krav på vården. Använder vi resurserna rätt?

Finns behovet av valfrihet?
Vilket val vill vi göra?
Egentligen vill vi egentligen bara ha hjälp som har hög kvalité.

Ska vi klara framtiden sjukvård måste vi öka fokus på det förebyggande. Hur får man in det förebyggande arbetet när man upphandlar?

Seminariet gav inte svar på alla frågor men nu har jag mer information i alla fall …

Kategori: ekologi, ekonomi  | 2 kommentarer
lör
27
nov
2010
lördag, 27 november, 2010 | Skriven av:

Är i Västerås och övernattade på gamla SAS hotellet. Nu heter det First Hotel. Fick ett rum på 8.e våningen med utsikt över en massa snöbelagda tak.

Det är lite ovant att bo så högt. Känns inte helt rätt att vara så högt över marken. Tiden i Räddningstjänsten Syd har ökat mitt säkerhetsmedvetande. Är man 8 våningar upp krävs en extra koll, det är ju inte bara att öppna fönstret och hoppa ut. Fönstret gick inte ens att öppna vilket omöjliggjorde att andas ”frisk nattluft”. Hur frisk luften nu är i Västerås.

Förmiddagen ägnades åt språkrörstal och en paneldebatt. En paneldebatt som handlade om valet 2010 och hur gör vi nu när vi har ökat våra röstetal i samtliga val. Vi ökade i med 6 mandat i riksdagen, från 19 till 25.
I Landstingsvalet ökade vi från 68 mandat till 103 och i kommunvalet ökade från 436 till 686 mandat.
Miljöpartiet har tagit på sig ansvaret att vara med och styra i 97 kommuner. Av Sveriges 18 landsting och 2 regioner ingår nu Miljöpartiet i styrande koalitioner i 16 stycken, det vill säga 80 procent, samt styret av Gotland som är kommun med eget sjukvårdsstyre.

Efter en god veganlunch för alla är det nu dags för seminariepass. Det första som jag tänker vara med på har titeln ”Gifter och kemikalier i vår vardag”.

Stefan Jarls film Underkastelsen öppnade ögonen för en bred allmänhet kring kemikaliesamhällets alla risker. Det här seminariet tar upp hur ni kan jobba lokalt och regionalt med att minska kemkaliebelastningen i samhället. Medverkande: Anders Finnson, Svenskt vatten, Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap på universitetet i Karlstad, Åsa Romson, riksdagens miljöutskott och Charles Berkow, miljöpolitisk sekreterare Miljöpartiets riksdagskansli.

Ingen diskussion om att vi lever i ett kemikaliesamhälle. Problemet är inte bara kemikalier som i hög dos dödar utan mängden kemikalier som påverkar oss även i låga doser.
Det är heller inte bara det som vi stoppar i munnen som är ett problem utan även det som kommer i kontakt med vår hud. Huden som inte är ett skyddslager utan ett membran där många kemikalier kan tränga igenom. Hudvårdsprodukter är ett jätteproblem speciellt de som används på barn.
Rimligen borde försiktighetsprincipen användas betydligt oftare.

Det finns redan stor kunskap om problematiken men den kommer inte alltid fram. Det tog 50 år från det att rönen kom fram som visade att användandet av tobak dödade tills det kom lagstiftning för att göra något åt detta problem.
En professor som tidigt visade att tobakrökning orsakade cancer fick 1500 dollar om dagen för att vara expertvittne för Monsanto för att bl a hävda att ”Agent Orange”, som användes av USA i Vietnamkriget, inte orsakade cancer.

Det finns alldeles för många ekonomiska intressen som motverkar arbetet med att klara miljömålen.

Miljöpartiet har lämnat in en partimotion ”Ansvarsfull kemikalieanvändning

Det behövs ett systemskifte inom kemikaliepolitiken. En kemikaliepolitik med ansvar kräver att vi ställer krav på granskning innan kemiska ämnen sprids på marknaden. Vi måste ta hänsyn till konsekvenser av ämnena, ensamma såväl som i kombination, på ekosystemet och människors hälsa. Och vi måste kontrollera ämnen i varor, inte bara i produktionen och miljön. Ställer Sverige och EU krav på varor, får det också positiva effekter för fattiga människor som utsätts för miljö- och hälsoskadliga ämnen i sina arbeten och sin miljö i andra delar av världen.