Inlägg den 17 juni 2010

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Det går långsamt och inte blir Lundaborna mycket klokare. Varje år sedan alliansen tog över har det varit besparingar. Det har minskats på det mesta, inklusive stöd till föreningar, stöd till Kulturen, stöd till Mejeriet, stöd till Hemgården. Kulturskolan har fått minskade resurser istället för att utvecklas.

Dessutom har det inte blivit något gjort åt Kulturhus på Väster. Folkparken har fått förfalla vilket är kapitalförtstöring. Mötesplats Klostergården har det inte blivit mycket av. Linneroträdgården har helt körts i sank.

Minskade resurser innebär minskade möjligheter att genomföra projekt. Skattesänkningen har skapat ett underskott som drabbat barn och unga.

Tyvärr är det inte bara Kultur och Fritid som har fått spara …

Bäst är nog om Lundaborna själva kollar huruvida alliansen har minskat anslagen eller inte. Det är inte lätt men det går. Man ska då också komma ihåg att kostnaderna har ökat (hyror, energi mm)konsumentprisindex har ökat, lönerna har ökat. Så mer pengar innebär inte alltid mer resurser. Ökar kostnaderna för löner, hyror och energi mer än vad de ökade anslagen gör så är ”ökningen” bara fiktiv. Det är så här det varit hela tiden sedan alliansen tog över 2006.

Budget 2007 med EVP, Budget 2008 med EVP, Budget 2009 med EVP

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Nya MiljöAktuellt skriver : FN: Därför måste vi alla bli veganer

En ny FN-rapport konstaterar att köttkonsumtinonen måste minska drastiskt och omgående för att rädda planeten från klimatförändringens värsta konsekvenser.

För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till vegandiet. Västvärldens förkärlek till kött och mejeriprodukter är ohållbar då världens befolkning växer mot berkäknade 9,1 miljarder år 2050. Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning, UNEP, i den nya rapporten ”Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production – Priority Products and Materials”.

Rapportförfattarna hävdar till och med att köttkonsumtionen på vissa sätt är ett värre hot mot klimatet än fossila bränslen och skriver ”Jordbrukets inverkan på klimatet förväntas öka stort på grund av den ökande befolkningens konsumtion av animaliska produkter. Till skillnad från fossila bränslen, är det här svårt att hitta alternativ – människor måste äta. Att minska jordbrukets inverkan är bara möjlig med en stor världsomspännande ändring av människors diet, bort från animalisk föda.”

Jordbruket står enligt rapporten för 19 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Man påpekar också att jordbrukets miljökonsekvenser också sträcker sig utanför klimatet till exempel står jordbruket, särskilt kött och mejeriproduktion, för 70 procent av världens färskvattenkonsumtion och för 38 procent av världens totala landanvändning. Enligt en tidigare rapport från FN kommer världens matproduktion behöva öka med 70 procent för att kunna föda världens över 9 miljarder människor år 2050.

What can I say?

Läs själv – hela rapporten!

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Oftast när det gäller Byggnadsnämnden blir det en diskussion om vem som bygger mest. Sällan blir det en diskussion om hur man bygger.

Lunds kommun är på många sätt ett föredöme men inte när det gäller att bygga lågenergihus. Här har det blivit mest prat och väldigt lite verkstad.

Alliansen klagar på att det blir många återremisser som kostar pengar. Alliansens anser att t ex miljöpartiet okynnes återremitterar. Bästa sättet om man vill minimera antalet återremisser är att öka delaktigheten och att göra bra planer.

När det pratas klimat är det ofta transporter som tas upp. Visst är transporter ett stort problem men bostäder är också ett stort problem. Dels hur dessa byggs och hur mycket energi de använder dels var de byggs och hur de som bor i bostäderna transporterar sig.

Stadsplanering är en mycket viktig faktor för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Kommunens miljömål från LundaEko borde vara mer styrande.
Detta är inte bara en kommunal fråga.

Ska det bli en långsiktigt hållbart samhälle måste det bli en regional balans i hela Skåne. Det går inte att bygga bostäder utan att även tänka på hur det ska skapas fler jobb.

Jag tror inte att alla vill spendera flera timmar för att ta sig till och från hem och jobb. Tiden är alldeles för dyrbar för detta. Det är rent slöseri. Så även om vi skulle överföra alla persontransporter till spårburen kollektivtrafik så löser det inte alla problem.

Hur ska vi skapa ett samhälle med kvalité där vi har tid för oss själva och våra nära och kära?
Inte gör vi det genom att bygga på vår jordbruksmark som behövs för vår framtida försörjning och inte gör vi det med att bygga fler vägar.

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

På en redan lång dagordning blir det ett extra ärende ”Aktieägaravtal mm för bildandet av Lundamark AB”. Det gäller om det ska bildas ett bolag Lundamark AB som ska ”utveckla” marken på Norra Brunnshög. Bolaget ska bestå av Lunds kommun 35 %, Region Skåne 35 % och Lunds Universitet 30 %.
Tidigare var fördelningen 33.3 % vardera och då var ”alla” kritiska till denna fördelningen eftersom Lunds Universitet inte bidrar med så mycket. Nu menar man att via hårda förhandlingar har man nu justerat ägarandelarna till 35-35-30. Denna justeringen är alltså endast 3.3%. Det är verkligen en tummetott om ens det.

Denna mark består just nu av bästa jordbruksmark och ägs till största delan av Lunds kommun. Det är ytterst tveksamt om detta är långsiktigt hållbart att bygga på den bästa åkermarken Visst är det viktigt med forskning men möjligheten att producera mat är än viktigare.
Lunds Universitet går in i detta bolag utan att tillskjuta några pengar vilket är något märkligt.
Varför ska inte Lunds Universitet, läs staten, betala sin del.

Detta ärende kom snabbt upp via ett extra kommunstyrelse 30 minuter innan kommunfullmäktige och är ytterst tveksamt. Miljöpartiet kommer att yrka avslag till detta avtal.

Rimligen borde ett så pass stort ärende beredas i vanlig ordning och ge alla partier tid att sätta sig in i ärendet och att diskutera i hela sitt parti.

tor
17
jun
2010
torsdag, 17 juni, 2010 | Skriven av:

Klockan är 8.30 och Lunds kommunfullmäktige är redo att starta sin två dagar långa färd mot sommarlov. Huvudnumret är BUDGET 2011. Sju miljarder ska fördelas. Vård och omsorg har en driftsbudget på 1.6 miljarder och Barn och Skolnämnderna har en driftsbudget på 2 miljarder och Utbildningsnämnden har en driftsbudget på nästan 1 miljard. Dessa tar tillsammans störst del av kakan.

Det finns i princip bara två förslag. Ett från majoriteten och ett från oppositionen. Vilket kommer att innebära att långa diskussioner kommer inte att ge något resultat i själva budgeten men förhoppningsvis blir någon som lyssnar lite klokare på vad partierna

Man kan följa kommunfullmäktige via STEVE eller via webben.