Inlägg under kategori » ungdomsfrågor «

fre
2
maj
2008
fredag, 02 maj, 2008 | Skriven av:

SDS skriver: ”Rekord i sopor och folk i Stadsparken”

”Valborg inte värre än vanligt. Misshandelsfallen och bråken var många under valborgsnatten. Som vanligt. Polisen har haft en hel del att göra, men är inte förvånade.
– Det är som det brukar vara. Mycket fylla och bråk, men inte värre än vanligt. Eller lika dåligt som vanligt, kanske man ska säga, säger Calle Persson på Skånepolisens ledningscentral.”

Inte värre än vanligt!
Trisst att det ska bli så mycket bråk och problem för att man ska fira och ha kul.
Det måste vara något som saknas.
Att det blir så här beror på att alltför många dricker för mycket. Varför dricker man så mycket att man blir en annan person. De allra flesta som beter sig dumt skulle aldrig göra det i nyktert tillstånd.
Man sätter sig inte på ett järnvägsspår och somnar!
Skulle vara intressant att göra en undersökning som studerade varför man dricker så mycket och samtidigt kolla vilka som har mest kul. De mindre berusade eller de mer berusade.

I Lunds Stadspark samlades 17 000 den 30 april.

”Fylla, bråk och tonvis med skräp. Så sammanfattar Lundapolisen och park- och naturkontoret årets valborgsfirande i Lund. – Vi måste diskutera om vi ska använda vår fina park till sådan här rockfestivalsliknande verksamhet, säger parkintendent Lars Brobeck.”

Det blev rekordmycket sopor kvar i Stadparken. Inför 30 april jobbar ett hundratal personer i två dagar på att skydda växligheten. Skyddet fungerade förutom en del lökväxter och ett fåtal utplanteringsväxter trampades sönder.
Det är ju helt galet. Har man inget ansvar längre för andras egendom. I detta fallet är det Lundabornas egendom. Vi har problem med att sköta våra grönområden pga små resurser och så tvingas kommunen avsätta ett hundratal personer som under två dagar skyddar Stadsparken för att vissa ska fira 30 april.

Jag tycker inte Stadsparken verkar vara den optimala platsen för 30 april firandet. Snarare torde parkeringsplatsen vid Nova Lund vara mer lämpad. Ingen växtlighet behöver skyddas, närhet till Lunds Renhållningsverk …

Hur kan det bli så här?
Vem bär ansvaret för det här?
Givetvis är det de som förstör, misshandlar m.m. som bär ansvaret för problemen. Någon måste ta tag i detta.
Finns det några föräldrar?
Attityder i samhället där vi inte sätter gränser. Ett samhälle som inte ser alla individer och som gör att man tydligen måste fly via droger för att ha kul.
Vuxnas attityder till droger och brist på vuxna föredömmen.

Är det inte dags att sätta gränser för firandets konsekvenser?

mån
28
apr
2008
måndag, 28 april, 2008 | Skriven av:

Enligt SDS har ”Drömmarnas Hus” i Rosengård fått ett pris för hållbar utvcekling av HUT (Hållbar UTveckling i Skåne).
Man får priset för att ha utvecklat en verksamhet som via kultur och natur skapar mötesplatser för ungdomar från olika kulturer, stimulerar personlig utveckling och inspirerar till eget engagemang och ansvar.

Trevligt att se positiva nyheter som handlar om Rosengård!

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

På dagens Ungdomsting blev det mycket diskussion om alliansens hanterande av det ungdomspolitiska programmet. Det blev även en hel del Skånetrafikdiskussion och mest handlade det om priset på resorna.
Tyvärr kan man inte bara sänka taxan och så är alla problem lösta. Just nu är kapacitetsproblemet det allra största. Då räcker det inte att sänka taxan. Antal resenärer ökar redan så mycket att det är svårt att svälja alla nya resenärer.
Jag kan dock tycka att vi inte har lyckats att få ett bra system för ungdomar och barn. Mycket krut har lagts på de som kan betala. I alla fall har vi inte lyckats att få information om hur man kan minska sina resekostnader.

För att öka kollektivtrafikens attraktivitet krävs insatser på alla nivåer, riks, region, kommun och det personliga planet.

På ungdomstinget jämförde man kontantpris med bensinpriset. Kontantpriset är det dyraste sättet att åka kollektivt. Enbart genom ett rabattkort sänker man sina kostnader med 20 % för vuxna och 40% för ungdom.
Dvs en resa Lund – Genarp kostar 33 kr kontant, 26,40 med rabattkort vuxen och 16 kr rabattkort ungdom upp till 19 år.
Sedan finns det speciella kort Skolkort, Fritidskort.
Satsningar på barn och ungdomar är extra viktiga. Genom att dana i mer klimatvänliga resmönster i unga år ger det helt andra möjligheter att skapa ett hållbart samhälle.

Många pratar att tillväxt är enda lösningen genom att tillväxt skapar pengar som kan lösa våra miljöproblem. Man glömmer oftast att just tillväxten skapar problem med t.ex. transportinfarkter. Som det mesta överkonsumerar människan så även när det gäller resor.

Frågan kommer säkert tillbaka i ungdomstinget.

En liten överraskning var att Ungdomstinget fick 15 000 kr från Skandia.

Ungdomstinget avslutades med tårtkalas eftersom det var det 20.e tinget. Tyvärr inget veganalternativ. Inte riktigt sant det fanns ju ekologisk frukt.

Läs mer om Ungdomstinget!

tor
24
apr
2008
torsdag, 24 april, 2008 | Skriven av:

Just nu pågår det 20:e Ungdomstinget i Lunds kommun. Ungdomstinget är ett forum där ungdomar, politiker och tjänstemän möts för att diskutera samhällsfrågor ur ett ungdomsperspektiv.
Dagens tema är ”Inflytande och miljö i Lund. I dag kommer det dessutom att vara en debatt om det Ungdomspolitiska programmet som alliansen begravde genom att skicka tillbaka det till Kultur- och fritidsnämnden.
Tanken med ett program är att få ett bredare angreppssätt. Det är inte bara Kultur- och Fritid som ska jobba med ungdomsfrågor. För att få effekt måste alla hjälpa till.
Att inte anta programmet sänder signaler att alliansen inte tar ungdomsfrågor på allvar. Tyvärr uppfattas det att politiker i allmänhet inte bryr sig om ungdomsfrågor. Miljöpartiet och (s), (v) och (dv) röstade för att anta programmet.

tor
13
mar
2008
torsdag, 13 mars, 2008 | Skriven av:

I dag var det det 19:e Ungdomstinget i Lund. Temat denna gång var miljö. Det blev indelning i smågrupper som sedan gick ut på stan och som sedan skulle komma med förslag och idéer hur man kunde förbättra miljön i Lund.
Alla idéer som kom upp ska sammanställas och sedan ska man bilda arbetsgrupper som ska jobba vidare med idéerna.

Under en punkt tog Ungdomstinget upp kommunfullmäktiges beslut om att inte anta ett ungdomspolitiskt program. Miljöpartiet ville anta programmet som förelåg men alliansen ville bara låta det bli ett underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete.
Huvudargumentet var att det fanns för många styrdokument. På dagens Ungdomsting gick Tove Klette (fp) upp och försökte slå blå dunster i närvarande ungdomar.
Hon menade att det fanns för många styrdokument. Visst finns det många styrdokument men inte några som styr ungdomspolitiken. Hon försökte också påskina att det ungdomspolitiska programmet skulle innebära stora kostnader för Vård och omsorgsnämnden. Vilket inte är sant.
Det är ju inte så att vård och omsorgnämnden inte har ansvar för ungdomar. Nämnden har ansvar för LSS och i den verksamheten inbegrips även ungdomar. Alltså måste även vård och omsorgsnämnden beröras av ett ungdomspolitiskt program.

Även om vård och omsorgsnämnden inte var så förtjust i ett ungdomspolitiskt program så fanns det andra remissinstanser som var positiva. Det är märkligt att vård och omsorgsnämnden ska kunna helt avgöra om det ska antas ett ungdomspolitiskt program eller inte.
Programmet har varit ute på en bred remiss och mottagits positivt av de allra flesta. Nästa steg skulle varit att alla nämnder och styrelser skulle göra handlingsprogram utefter sin verksamhet med de åtgärder de kan göra.

Givetvis skulle kommunfullmäktige ha tagit det ungdomspolitiska programmet. Då hade detta blivit ett övergripande styrdokument för att hantera ungdomsfrågor. Ungdomsfrågor är något för alla nämnder och styrelser inte bara kultur- och fritid.

Lund blev bästa ungdomskommun för några år sedan och många kommuner har besökt Lund för att lära sig hur Lund arbetat med frågorna. Detta gör det än märkligare att alliansen inte tar programmet.

Detta sänder tydliga signaler att ungdomsfrågor inte prioriteras.

tor
28
feb
2008
torsdag, 28 februari, 2008 | Skriven av:

På kvällens kommunfullmäktige visade alliansen flagg. Man vill inte prioritera ungdomsfrågor! Det är den enda slutsats man kan dra av kvällens beslut. Alliansen ville inte anta det ungdomspolitiska programmet utan ville bara skicka tillbaka det till kultur- och frtitidsnämnden för att användas som ett underlag för deras fortsatta arbete.

Tanken med att kommunfullmäktige antar ett program är detta skall gälla hela kommunens verksamhet dvs alla nämnder och styrelser. Ungdomspolitik är inte bara något för kultur- och fritid.

Det bärande argumentet verkade vara att kommunen redan har så många program. Man sa att programmet var bra men …
På samma sätt bemöttes vår motion om etisk upphandling (Fair Trade). det var en bra motion men …

Ärendet efter det ungdomspolitiska programet behandlade ett kulturpolitiskt program. Detta antogs av ”alla” dvs även av alliansen.
Då var tydligen antalet styrdokument inte så många eller så är det så att ungdomsfrågor är mindre viktiga.